Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

PO

Plezier in bewegen voor ieder kind

Plezier in bewegen is belangrijk voor kinderen. Niet alleen voor de sport- en beweegdeelname nu, maar ook voor op de langere termijn. Maar niet alle kinderen leren moeiteloos lopen, zwemmen, gooien of vangen. Ze doen er langer over om deze vaardigheden onder de knie te krijgen. Daarom is er nu het Leerboek Plezier in bewegen voor ieder kind.

Gezonde School, Jongeren Op Gezond Gewicht en Jong Leren Eten

Zie jij door de bomen het bos nog? Er zijn inmiddels zoveel programma's op het gebied van onderwijs en gezondheid dat we de drie belangrijkste voor je op een rijtje hebben gezet. Wie zitten er achter die programma's, wat heb je er aan als school en hoe kun je er aan meedoen? In dit artikel bespreken we Gezonde School, JOGG en Jong Leren Eten.

Week van de Lentekriebels komt er weer aan!

Van 18 tot en met 22 maart vindt de Week van de Lentekriebels plaats. Deze week is bestemd voor het (speciaal) basisonderwijs. Dit jaar is het thema van de Week ‘Ik wil het graag weten - heb je me alles al verteld?’. Aan de week die 12 jaar geleden begon met 24 scholen doen inmiddels 2500 scholen mee.

Sensorisch pad in Canadese school helpt kinderen fysiek en op leergebied

De Roland School in het plattelandsdorpje Roland in de Canadese provincie Manitoba heeft sinds november in de gang een sensorisch pad, waarbij kinderen allerlei activiteiten kunnen doen. Dat varieert van stampen, springen en huppelen tot hurken, squatten en push-ups doen.

Op de schouders van reuzen

Hoe zorg je dat je het werkgeheugen van leerlingen niet overbelast? En hoe laat je nieuwe kennis goed landen? Het boek ‘Op de schouders van reuzen’ van hoogleraar en onderwijs blogger Paul Kirschner, Luce Claessens en Steven Raaijmakers geeft leraren uit het primair onderwijs inzichten uit de cognitieve psychologie.

‘Hulptroepen uit de natuur’ laat groep 4, 5 en 6 natuur echt beleven

De natuur echt beleven. Dat is het uitgangspunt van het educatieprogramma ‘Hulptroepen uit de natuur’ met zeven afwisselende activiteiten voor leerlingen van groep 4, 5 en 6. Het programma is ontwikkeld door Koppert Biological Systems, een bedrijf dat nuttige insecten kweekt voor de tuinbouw, in samenwerking met Naturalis ter ere van het 50-jarig jubileum van KBS.

Jeugdarts grotendeels bekend bij ouders

De jeugdarts is grotendeels bekend bij ouders. Dat blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs. Twee derde van de ouders weet dat hun kind een jeugdarts heeft. Sommige ouders weten ook wie dat is, maar de meeste ouders niet. Uit de peiling blijkt ook dat zo’n 60% van de ouders weet hoe ze de jeugdarts kunnen bereiken, of weten waar ze dat op kunnen zoeken. Het onderzoek werd uitgevoerd onder ouders uit het Landelijk Ouderpanel van Ouders & Onderwijs. Een vragenlijst werd ingevuld door 283 ouders met een kind op de basisschool.

BOinK introduceert nieuwe website over kindermishandeling voor onderwijs en kinderopvang

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft in het kader van de Beweging tegen Kindermishandeling een nieuwe website ontwikkeld voor professionals uit het onderwijs en in de kinderopvang. Op deze site vinden leraren, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, gastouders en andere professionals uit de twee branches betrouwbare informatie over dit onderwerp, gebundeld en overzichtelijk bij elkaar.

Het Voedingscentrum introduceert de Eetwissel

Gezond eten is best een uitdaging. Voor iedereen. Er is geen instant oplossing. Het zit ‘m in je gewoontes. Die pas je niet 1-2-3 aan. Want grote veranderingen hou je moeilijker vol. Daarom introduceert het Voedingscentrum de Eetwissel. Uitgangspunt is om kleine eetwissels te maken binnen wat je nu al eet. Bij elke wissel zorg je beter voor jezelf en het milieu.

Wie goed in zijn vel zit, leert beter

Steeds meer scholen gaan voor een gezonde leefstijl. Een leerling die – letterlijk én figuurlijk – goed in zijn vel zit, presteert beter. En dat is voor de school óók goed. Om scholen te helpen bij het aanbieden van onderwijs in gezonde leefstijl heeft SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, in samenwerking met Gezonde School, de website gezondeleefstijl.slo.nl ontwikkeld. Deze geeft antwoord op vragen als: waar moet het over gaan bij een gezonde leefstijl, wat willen we bereiken, welk inhouden kiezen we en hoe realiseren we het in de praktijk? Een gesprek met SLO-projectleider Maaike Rodenboog.

Ongeïnteresseerd gedrag vaak terug te voeren op een tekort aan slaap

Slapen is het fundament onder je dagelijks functioneren. Dit geldt voor jezelf als leerkracht of docent maar ook voor al je leerlingen of studenten. Wanneer jijzelf een paar brakke nachten achter de rug hebt zal je vast herkennen dat je minder geduld hebt, minder geconcentreerd bent en een korter lontje hebt. Veel kinderen hebben tegenwoordig een chronisch slaaptekort. Het lijkt dan alsof het kind ongeïnteresseerd is, lui, dwars, brutaal of gedragsproblemen heeft. De achterliggende oorzaak kan dus ook een slaapprobleem zijn. Met deze column wil ik jouw ogen openen voor signalen van slaapproblemen waarvan je eerst misschien dacht dat het onwil of wangedrag betrof. Maar ik wil vooral dat je door gaat vragen en er iets mee doet.

Afwegingskader bij meldcode kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 moeten professionals binnen onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie werken met een afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling. De meldcode helpt professionals bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

"Het gaat om de combinatie: goed leren bewegen én voldoende bewegen."

Kinderen moeten voldoende bewegen, maar vooral ook góéd leren bewegen. Dat is al sinds haar oprichting in 1862 de opvatting van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Deze opvatting heeft alleen maar aan kracht gewonnen nu wetenschappelijk onderzoek maar ook het rapport Peil.Bewegingsonderwijs van de Onderwijsinspectie aantoont dat de bewegingsvaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs de afgelopen tien jaar flink zijn afgenomen.

Studiereis gezonde leefstijl op school Noorwegen

De jaarlijkse studiereis rondom gezonde leefstijl op school deed in 2018 Noorwegen aan. De 50 enthousiaste deelnemers waren onder indruk. Niet alleen van het land, de natuur, maar vooral ook van de enorme (buiten)ruimtes die scholen hebben en hoe zij die gebruiken tijdens voedingslessen, bewegend leren, outdoor learning en active breaks tijdens de lessen.

Specialist sportieve en gezonde school

Drie jaar geleden startte op zes PABO’s in Nederland een pilot met het profiel ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’. Monique van Ark, werkzaam aan de Hogeschool Leiden en projectleider PABO ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’ over het belang van het profiel. “Scholen beschikken momenteel niet altijd over de benodigde knowhow. Een specialist Sportieve en Gezonde School wel.”