Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

PO

Racen, spelen en bewegen? Drie tips!

Rebecca Beck, specialist bij Kenniscentrum Sport, schreef voor kinderopvangtotaal.nl een blog waarin zij vertelt over haar belevenissen bij het in beweging brengen van haar kinderen (4 en 1,5). De belangrijkste boodschap? Meer beweging in de dag brengen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Rebecca heeft hiervoor drie tips.

Vijf tips voor bewegend klassenmanagement

Ben jij ook zo blij als jouw peutergroep of kleutergroep lekker aan het spelen is? Ik betrap mezelf erop dat ik dan echt even diep ademhaal en een slok thee neem. Een heerlijk moment om even van te genieten. Als je bewegend gaat leren met peuters en kleuters, vraagt het wel iets anders van jouw klassenmanagement om deze enthousiastelingen ‘bij de les’ te houden. En dan nog de muziek erbij. Benieuwd naar de aanpak? Ik deel mijn vijf gouden tips met je, want het werkt ook met 800 professionals op een congres.

Verdrinkingen in Nederland: kinderen risicogroep, ongevallen vaak in en om het huis

Een kwart van de mensen die naar aanleiding van een verdrinking in het ziekenhuis zijn opgenomen, is 0 t/m 4 jaar. Kinderen van één of twee jaar zijn hierin oververtegenwoordigd. Verdrinkingen bij kinderen van 0 t/m 4 jaar vinden met name plaats in en om huis (bad of tuin). Kinderen van 5 t/m 9 jaar verdrinken vaak naar aanleiding van een sportgerelateerde activiteit, met name als gevolg van zwemmen in een zwembad.

Vijfheerenlanden wil vakleerkrachten LO op alle basisscholen

De Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden werkt aan een voorstel om op basis van cofinanciering op alle basisscholen in de gemeente vakleerkrachten lichamelijk onderwijs aan te stellen. Op deze manier wil de gemeente gezonde leefstijl bij de basis aanpakken. Bovendien wil de gemeente inzetten op kwalitatief goed en voldoende bewegingsonderwijs.

Vrijwel alle basisscholen waarderen het EU-Schoolfruitprogramma

Zo goed als alle scholen (98%) zijn (heel) positief over het EU-Schoolfruitprogramma. Dat blijkt uit de evaluatie over het schooljaar 2018-2019. In dat schooljaar deden bijna 3.000 basisscholen mee aan het programma. Tussen 2 en 13 september kunnen scholen zich inschrijven voor de editie van 2019-2020.

Apeldoornse basisscholen doen mee aan Obstakelrun

Groep 6-leerlingen van vier Apeldoornse basisscholen hebben deze week meegedaan aan de Obstakelrun van Jantje Beton. De Obstakelrun is een activiteit om met elkaar in beweging te komen en daagt kinderen uit tot avontuurlijk, educatief en prikkelend buitenspelen.

Sportdeelname jeugd opmerkelijk constant over lange periode

Smartphones en tablets worden vaak gezien als bedreiging voor de sportdeelname van de jeugd. Vergelijking van sportdeelnamecijfers uit 2003 met die uit 2017 door het Mulier Instituut laat echter zien dat de sportdeelname bij de jeugd constant is gebleven.

Biodiversiteit waterleven in slootjes lijkt af te nemen

De biodiversiteit van het waterleven in slootjes lijkt af te nemen. Daar waar die vorig jaar nog bijna ruim voldoende was (6,9) wijzen de voorlopige resultaten van het Citizens Science Slootjesonderzoek ditmaal op een score net boven de 6. Het Slootjesonderzoek werd gehouden tijdens de zesde editie van de Slootjesdagen, die van vrijdag 14 tot en met zondag 16 juni plaatsvonden.

Ouders willen meer aandacht voor sport en bewegen op basisschool

Het merendeel van de ouders (55 procent) vindt dat er op de basisschool niet genoeg aandacht is voor sport en bewegen en zou dit graag anders zien. Dat blijkt uit een peiling van het Kenniscentrum Sport samen met Stichting Opvoeden.nl.

Rotterdam Lekker Fit! werpt vruchten af

Het percentage kinderen met overgewicht is in Rotterdam hoger dan in andere grote steden in Nederland. Daarom is de gemeente Rotterdam in 2005 gestart met het actieprogramma Rotterdam Lekker Fit! Inmiddels blijkt deze aanpak succesvol. Er is stabilisatie in de stijging van het overgewicht bereikt en bij een aantal leeftijdsgroepen is zelfs een daling zichtbaar.

Workshop risicovol spelen

VeiligheidNL geeft op 12 september en 21 november 2 workshops over risicovol spelen voor professionals in het onderwijs en de kinderopvang.

15% van de kinderen speelt helemaal nooit buiten!

Uit onderzoek onder ouders naar ‘buiten spelen in de wijk’ is naar voren gekomen dat 15% van de kinderen NOOIT buiten speelt. Dit vindt Jantje Beton alarmerend! “Deze kinderen die nooit buitenspelen lopen hierdoor het risico zich niet optimaal te ontwikkelen”, zegt Dave Ensberg-Kleijkers (directeur van Jantje Beton). “Buitenspelen is namelijk goed voor hun gezondheid, hun zelfvertrouwen, hun intellectuele ontwikkeling, de manier waarop ze met andere kinderen samenwerken en hun gevoel van geluk en welbevinden”.

Tweede ronde Subsidie Jong Leren Eten opent 2 september 2019

De tweede ronde van de subsidie Jong Leren Eten voor scholen gaat open op 2 september 2019. Scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs kunnen zich hier nu al op voorbereiden en er rekening mee houden in hun jaarplanning.

Kan bovenbouw PO voldoende over relaties en seksualiteit vinden?

Kunnen leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 online voldoende vinden over relaties en seksualiteit? Dat gaat Rutgers onderzoeken. Ook wil Rutgers weten aan wat voor soort informatie nog behoefte is.

Win big bag speelzand voor Modderdag

Op 28 juni vindt ModderDag 2019 plaats. Het bedrijf Zandcompleet is opnieuw partner van de dag. Daarom stelt het twee maal een big bag speelzand beschikbaar voor scholen, kinderdagverblijven en buurtverenigingen.