Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Inspiratie voor de volgende stap

Van zondag 19 tot en met donderdag 23 april 2020 vindt de Studiereis Dynamische Schooldag Denemarken plaats. Onder de deelnemers zijn vier medewerkers van de gemeente Hoorn. Een van hen, beweegconsulent Dirk Fris, vertelt over waarom de reis hem aansprak.

Achtergrond

Dirk Fris werkt al bijna 30 jaar voor de gemeente Hoorn. Hij startte destijds met het opzetten van het sportbuurtwerk. Hoorn groeide in de afgelopen drie decennia van een stad van circa 17.000 inwoners naar nu circa 75.000 inwoners. Na tien jaar sportbuurtwerk wam Fris tot het inzicht dat als je je richt op kinderen dat dat beter vanuit de school kan worden gestuurd dan vanuit buurtwerk. “In die tijd deden groepsdocenten de gymlessen en was er op de basisscholen geen gymdocent werkzaam. Met als gevolg dat het bewegingsniveau van de kinderen in Hoorn bedroevend was.” Om samen net de schoolbesturen het tij te keren en een kwaliteitsslag in het gymonderwijs te maken, startte Fris in 2005 met de functie van bewegingsconsulent. Daarbij wilde hij tegelijkertijd sportstimulering meenemen.

Inmiddels zijn er in Hoorn op 34 basisschoollocaties 28 gymdocenten, die lesgeven op alle basisscholen in Hoorn en in dienst zijn van de schoolbesturen. Alle docenten hebben een aantal extra uren voor beweegmanagement. In die uren, die gefinancierd worden door de gemeente, kunnen ze een sportstimuleringsrol vervullen op de school, waarbij er met name aandacht is voor kinderen met beweegarmoede, motorische achterstand en overgewicht. De 28 gymdocenten/beweegmanagers zijn verdeeld over wijkteams, waarin wordt gekeken wat er per wijk nodig is.

Aansprekende studiereis

Aan de studiereis Dynamische Schooldag Denemarken neemt Fris deel samen met drie gymdocenten/beweegmanagers, namens drie schoolbesturen: openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs en speciaal onderwijs. Fris legt uit waarom de studiereis hem aansprak: “Alles waar die reis over gaat is mijn werk: gymonderwijs, de actieve school, naschoolse activiteiten, het bewegen naast de gymles, samenwerking met sportverenigingen. Bij al die zaken zijn er uitdagingen: hoe doe je het met kadertrainingen bij sportverenigingen, hoe organiseer je clinics, hoe pak je sportstimulering via de sportclub aan, wat kun je kinderen die ‘afwijken’ van het normale beweegpatroon nog aan extra’s bieden.”

De drie gymdocenten/beweegmanagers moeten in Denemarken een presentatie/film maken die ze bij terugkomst ‘Hoorn-breed’ moeten uitdragen. “Dat betekent zowel richting politiek als richting schoolbesturen en eigen collega’s.”

Zelf is Fris benieuwd hoe Denemarken zaken heeft aangepakt. “Dan denk ik bijvoorbeeld aan accommodaties, maar ook aan hoe het bewegen naast de gymles is opgenomen in het curriculum. Zelf werken we inmiddels op de helft van de scholen in Hoorn met het programma Beweeg Wijs, ontwikkeld door een gymdocent in Hoorn. Bij die interventie draait het erom dat kinderen dagelijks in de 25 minuten dat ze buiten zijn ook echt effectief bewegen.”

Eye-opener

Fris denkt dat ‘Denemarken’ in een aantal opzichten zeker een eye-opener wordt. “Dat komt ook omdat we met onze gemeentebrede aanpak in Nederland behoorlijk uniek zijn en dus geen referentie hebben, waar we ons aan kunnen spiegelen. Die krijgen we nu wel. We hebben in Hoorn de afgelopen jaren al een forse inhaalslag gemaakt. Nu hopen we de volgende stap te kunnen zetten.”

Bovendien kan de kennis in de praktijk worden toegepast. “Zo zijn we bezig met de nieuwbouw van een IKC voor speciaal onderwijs waarbij verschillende scholen worden samengevoegd en waar kinderen van 8 tot 5 naartoe gaan. Ik hoop dat we in Denemarken inspiratie opdoen en praktische handvaten krijgen om dat goed vorm te geven.”

Op de foto: Het bijna volledige beweegmanagementteam Hoorn. Achterste rij helemaal rechts: Dirk Fris.