Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Aantal scholen met vignet Gezond School gestegen

Het aantal scholen met een vignet Gezonde School steeg van 11% in 2017 naar maar liefst 19% in 2020. Dat blijkt uit de Evaluatie Gezonde School 2017-2020.

Ondersteuningsaanbod Gezonde School

Elk jaar stelt Gezonde School Ondersteuningsaanbod beschikbaar voor scholen (locaties). Ook in de periode 2017-2020 kregen veel scholen zo een steuntje in de rug om te werken aan een gezonde leefstijl op school. Het merendeel van de scholen ging met het Ondersteuningsaanbod aan de slag met de thema’s Voeding, Bewegen en sport en Welbevinden. Van alle scholen (locaties) in Nederland ontving in 2017-2020 21% het Ondersteuningsaanbod. Scholen met kwetsbare leerlingen en studenten kregen hierbij voorrang. Scholen die gebruikmaakten van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School zijn doorgaans (zeer) tevreden over de Gezonde School-adviseur (96%) en de erkende Gezonde School-activiteiten (96%).

Vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is hét kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en studenten. Scholen (locaties) die een vignet behalen, ontvangen een plaquette en certificaat en mogen ze zich gedurende drie jaar Gezonde School noemen. Het aantal schoollocaties met een vignet Gezonde School steeg van 1065 in december 2016 tot 1773 in december 2020.

(Online) bereik

De evaluatie geeft cijfers over het (online) bereik:

  • Gemiddeld 2.281 unieke bezoekers per maand op Gezondeschool.nl.
  • Gezondeschool.nl werd in 2017 door de gebruiker beoordeeld met een 7,5.
  • Gezonde School heeft sinds 2017 een groeiend bereik via social media met in 2020 in totaal 1.488 volgers op Facebook, 6.687 volgers op Twitter en 3.741 volgers op LinkedIn.
  • Het aantal abonnees van de nieuwsbrief Gezonde School is gestegen van 4400 (2017) naar 5800 (2020).
  • Aan het congres Gezonde School in 2018 namen 450 bezoekers deel. Het congres werd gewaardeerd met een 7.8.

Programmaplan Gezonde School 2021-2024

Gezonde School heeft een Programmaplan Gezonde School 2021-2024 met ambities voor de komende jaren.

  • Eind 2024 werkt in totaal minimaal een derde van het totale aantal scholen in Nederland met de Gezonde School-aanpak.
  • Alle scholen in het primair, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs weten van het bestaan van het programma Gezonde School en de Gezonde School-aanpak.

Missie Gezonde School

Een gezonde leefstijl in het DNA van elke school. Dat is de missie van het programma Gezonde School. Gezonde School is een samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad, GGD GHOR Nederland, RIVM, regionale GGD’en, de KVLO, gezondheidsfondsen, maatschappelijke organisaties en thema-instituten op het gebied van een gezonde leefstijl. De ministeries van VWS, OCW, LNV en SZW maken Gezonde School mogelijk.

Om dit te bereiken, faciliteert Gezonde School PO, SO, VO en MBO-scholen met het bevorderen van een gezonde leefstijl van leerlingen en studenten.