Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Special over Gezonde School in Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen

Het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) heeft een themanummer uitgebracht over de Gezonde School. Eén van de artikelen beschrijft de onderzoeksopzet van het door ZonMw gefinancierde evaluatieonderzoek Gezonde School.

In de evaluatie wordt onderzocht of de Gezonde School-aanpak daadwerkelijk de gezondheid van leerlingen in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs bevordert. Het onderzoek moet inzicht opleveren over inhoud, bereik en haalbaarheid van de Gezonde School-aanpak voor scholen en GGD-en. Lees hier het TSG artikel ‘Onderzoeksopzet evaluatie Gezonde School: onder welke condities doet het ertoe?’.

Andere artikelen in het themanummer gaan over de geschiedenis en huidige situatie van het programma Gezonde School, ervaringen van Gezonde School-adviseurs en scholen, het schoolgezondheidsrapport van GGD Gelderland-Zuid, trends in middelengebruik op scholen, het Fit Lifestyle at School and at Home project en de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Een mooie combinatie van artikelen uit de wetenschap en praktijk die samen de geschiedenis en huidige situatie beschrijven rondom schoolgezondheidsbevordering in Nederland.

Alle artikelen in het TSG themanummer over de Gezonde School zijn te bekijken via deze link.