Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Kinderen bewegen volgens ouders minder tijdens intelligente lockdown

42% denkt minder, 25% meer en 33% gelijk

42 procent van de ouders schat in dat hun kind in het voorjaar van 2020 minder beweegt dan normaal in het voorjaar. Een kwart van de ouders schat in dat hun kind meer beweegt (25%) en een derde schat evenveel (33%). Over het algemeen blijven volgens de ouders kinderen die normaal in het voorjaar veel bewegen dat tijdens de intelligente lockdown van 2020 ook doen. Kinderen die normaal in het voorjaar weinig bewegen blijven tijdens de lockdown weinig bewegen.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut onder 750 ouders van 4-11 jarigen om de gevolgen van de coronamaatregelen voor het beweeggedrag van kinderen in kaart te brengen. Het onderzoek heeft van 21-27 april 2020 plaatsgevonden, toen de scholen gesloten waren en er geen georganiseerde sport- en speelmogelijkheden waren. In de avond van 21 april 2020 werd de opening van de scholen op 11 mei aangekondigd en dat op beperkte schaal beweegactiviteiten, zoals sporten, voor kinderen weer waren toegestaan.

Andere belangrijke bevindingen:

  • Het lijkt er op dat het verschil in beweegtijd tussen de minst en meest bewegende kinderen tijdens de intelligente lockdown groter is geworden. Van de groep kinderen die normaal weinig beweegt is 38 procent in het voorjaar 2020 nog minder gaan bewegen.
  • 58 procent van de ouders ervaart belemmeringen in het stimuleren van hun kind om voldoende te (blijven) bewegen, zoals gebrek aan tijd (22%) of gebrek aan energie (20%).
  • Het aandeel ouders dat inschat dat hun kind normaal in het voorjaar niet of maximaal 5 uur per week buitenspeelt (52%) is in voorjaar 2020 even groot (55%). Het aandeel kinderen dat volgens ouders meer dan 15 uur per week buitenspeelt is verdubbeld (8% normaal in het voorjaar, 16% in voorjaar 2020).
  • Over het algemeen vinden de ouders de maatregelen rondom buitenspelen duidelijk, verstandig en haalbaar. Na de persconferentie vindt een groter deel van de ouders de maatregelen duidelijk. Bijna alle ouders laten hun kind buitenspelen (97%).

Klik hier voor de rapportage ‘Beweeggedrag van kinderen in tijden van corona’.