Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Tevredenheid over buurtsportcoaches

Rol in loop der jaren uitgebreid

De buurtsportcoach is niet meer weg te denken uit het gemeentelijk aanbod van sport en bewegen. Vrijwel iedereen is positief over de inzet en resultaten van de buurtsportcoach, zelfs al is het soms lastig deze concreet aantoonbaar te maken.

Het positieve beeld komt naar voren in een artikel in het nummer van april 2019 van Sport Bestuur & Management, geschreven door Mark van der Heijden. In dat artikel delen de buurtsportcoach, de coördinator en wethouders hun positieve praktijkervaringen. “De combinatiefunctionaris oude stijl verbond onderwijs met sport of cultuur," zegt senior onderzoeker Caroline Van Lindert van het Mulier Instituut . "Nu zie je buurtsportcoaches zich ook richten op kwetsbare groepen. Ze organiseren en voeren nog steeds zelf activiteiten uit, maar daarnaast moeten ze meer verbindend zijn. Ze zorgen ervoor dat er netwerken ontstaan. Buurtsportcoaches zelf vinden het verbindend karakter dan ook de belangrijkste eigenschap van een buurtsportcoach.”

Financiering

Wat in die jaren wel altijd hetzelfde is gebleven is de cofinanciering van de combinatiefunctionaris. Als de gemeente er baat bij heeft moet deze er ook aan meebetalen, zo was het idee bij de invoering in 2008. Het Ministerie van VWS en het Ministerie van OCW stellen vanaf 2019 bij elkaar jaarlijks 72,5 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten moeten zeker 60 procent van de cofinanciering regelen; jaarlijks minimaal 108,5 miljoen euro. Samen is dat 50.000 euro per FTE.

Vrijheid bij invulling

Ook staat de vrijheid bij het invullen van de taken van elke combinatiefunctionaris nog steeds recht overeind. “Het Rijk gaat ervan uit dat gemeenten weten waar de behoeften liggen en waar lokaal accenten moeten worden gelegd. Het is beleidsuitlokking”, vertelt Van Lindert. “Daardoor is de inzet van buurtsportcoaches in geen enkele gemeente hetzelfde. De diversiteit is groter dan de overeenkomsten tussen de gemeenten.” Gemeenten zijn zeer blij met de ruimte die zij krijgen, zegt Stijn Steenbakkers, wethouder voor onder meer onderwijs en sport in Eindhoven. “Dit heeft Den Haag heel goed gedaan. Elke wijk vraagt iets anders. We zetten buurtsportcoaches in op basis van het vraag-aanbodprincipe. Het moet alleen bijdragen aan onze doelstelling: meer mensen laten bewegen.”

Lees hier het volledige artikel in Sport Bestuur & Management.