Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Kinderen worden minder gepest

Cijfers uit Monitor Sociale Veiligheid 2018

Zowel op de basisschool als op het voortgezet onderwijs worden kinderen minder gepest. Dat blijkt uit de Monitor Sociale Veiligheid 2018. Bij het PO nam het af van 14% in 2014 via 11% in 2016 naar 10% in 2014. Bij het VO daalde het van 11% in 2014 via 8% in 2016 naar 5% in 2018.

Manier van pesten

De manier van pesten verandert weinig in de loop der jaren. Zowel bij het PO als bij het VO stond ‘persoonlijk pesten’ met afstand bovenaan. Bij het PO was dat in 2018 maar liefst 66,2% (tegenover 65,8% in 2016 en 69,7% in 2014).

Bij het VO was het verschil met andere manieren iets minder groot. Daar scoorde ‘persoonlijk pesten’ in 2018 47,2% (tegenover 45% in 2016 en 43,9% in 2014). Op de tweede plek kwam bij het VO ‘pesten via berichten of plaatjes op internet’ met 20,2% (tegenover 19,2% in 2016 en 21,2% in 2014). Op de derde plaats bij het VO stond ‘pesten via telefoongesprekken’ met 14,9% in 2018 (tegenover 13,3% in 2016 en 13,1% in 2014). ‘Pesten via briefjes’ wordt op het VO steeds minder populair: in 2014 scoorde dit nog 11,1%, twee jaar later daalde dit naar 8,5% en in 2018 scoort het nog maar 6,4%.

Op Onderwijs in Cijfers vind je alle cijfers over pesten. Minister Slob informeerde onlangs ook de Tweede Kamer hierover. Zijn brief lees je hier.