Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Subsidieregeling Impuls Bewegingsonderwijs PO

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zijn scholen wettelijk verplicht om minimaal twee lesuren (twee maal 45 minuten) bewegingsonderwijs aan te bieden, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. Op dit moment haalt lang niet iedere school dit. De overheid wil daarom samen met de KVLO, de PO-Raad, ALO Nederland en de Vereniging Sport en Gemeenten scholen ondersteunen bij het realiseren van bewegingsonderwijs, maar ook bij het stimuleren van bewegen van kinderen door de dag heen.

De subsidie kan worden aangevraagd van 1 september 2021 tot en met 30 september 2021. Alle voorwaarden van de subsidie impuls bewegingsonderwijs staan in de regeling. U kunt deze subsidie aanvragen als bestuur van een school of instelling uit het (speciaal) basisonderwijs.

Met de subsidie kunt u een procesbegeleider aanstellen. Deze procesbegeleider ontwikkelt samen met de school innovatieve plannen voor meer gymlesuren of voor het stimuleren van extra bewegen tijdens de schooldag.

Verschil bewegen en bewegingsonderwijs

Binnen de subsidie is er een duidelijk verschil tussen bewegingsonderwijs en meer bewegen.

Het doel van bewegingsonderwijs is om kinderen beter te leren bewegen, het gaat hierbij om de kwaliteit van bewegen en het realiseren van de kerndoelen voor bewegingsonderwijs. En de daarbij behorende leerlijnen bewegingsonderwijs.

Bij meer bewegen onder schooltijd is het doel ruimer. Het gaat om een dynamische schooldag waarbij er meer bewogen wordt door de dag heen en tijdens andere schoolvakken. Bij meer bewegen kan bewegen ook als middel worden ingezet om kerndoelen van andere vakken te ondersteunen.

Ondersteuning aanvraag

Heeft uw school en/of bestuur in december beschikking gekregen over de subsidie dan kunt u gebruik maken van de scans op de website van de KVLO. Deze scans helpen om de huidige beweegsituatie in kaart te brengen en gericht te bepalen op welke scholen en op welke thema’s ontwikkeld kan worden.

Daarnaast is vanuit de KVLO een ondersteuningsteam(OTS) die u kunt bevragen of waarvan u eventueel ondersteuning kunt krijgen. U kunt contact opnemen met het OTS.