Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Onderzoek naar effectiviteit stoppen-met-roken-programma’s voor ouders

Stoppen-met-roken programma’s voor ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar zijn effectief zijn, maar het effect is bescheiden. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Tessa Scheffers-van Schayck. Scheffers-van Schayck: “Om die reden is het belangrijk om te onderzoeken hoe deze programma’s verbeterd kunnen worden.”

Daarnaast bevestigt de onderzoeker in haar proefschrift het bewijs voor de effectiviteit van de Nederlandse telefonische stoppen-met-roken coaching Rookvrije Ouders voor ouders van kinderen 0-18 jaar, en zijn er aanwijzingen dat deze coaching ook kosteneffectief kan zijn. “Ouders die de telefonische coaching ontvingen hadden een meer dan zeven keer verhoogde kans om drie maanden later gestopt te zijn dan ouders die een zelfhulpbrochure over stoppen met roken hadden ontvangen.”

Ten slotte laat haar proefschrift zien dat de telefonische coaching Rookvrije Ouders geïmplementeerd kan worden via zorgprofessionals, bijvoorbeeld kinderartsen, en de website www.ikstopnu.nl, en zijn er implicaties voor hoe de implementatie van Rookvrije Ouders verbeterd kan worden. Op basis van de resultaten uit dit proefschrift wordt de telefonische coaching Rookvrije Ouders sinds eind 2019 landelijk geïmplementeerd en worden er wekelijks meerdere ouders naar doorverwezen.

Scheffers-van Schayck promoveerde met haar proefschrift ‘Smoke-free Parents: Providing a smoke-free future for parents and their children’ op 10 juni aan de Universiteit Utrecht.