Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Lhbti-leerling vaker gepest door leraar

Lhbti-leerlingen zijn vaker dan andere leerlingen slachtoffer van pesten door leraren en ander schoolpersoneel. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Adolescent Health.

De onderzoekers, Tessa Kaufman van Universiteit Utrecht en Laura Baams van Rijksuniversiteit Groningen, namen een vragenlijst af bij 29.879 leerlingen van 136 middelbare scholen. 15,4 procent van de leerlingen was homo- of biseksueel; 2,7 procent was trans of non-binair. Deze lhbti-leerlingen meldden vaker dat ze gepest waren dan andere leerlingen. Dat gebeurde vaker op plekken waar ze geïsoleerd waren, zoals toiletruimtes, kleedkamers en online. Lhbti-leerlingen voelden zich minder vrij om hun ervaringen te melden bij leraren of hun ouders. Deden zij dat wel, dan kregen ze minder steun en werd er minder vaak ingegrepen. Daardoor bleven zij langer slachtoffer van pesten dan andere leerlingen.

Veilig schoolklimaat

De onderzoekers wijzen erop dat interventies die een veilig schoolklimaat stimuleren vaak gericht zijn op situaties in het klaslokaal en andere openbare ruimtes, en minder op ruimtes met weinig toezicht. Ook richten ze zich vaak op het gedrag van leeftijdgenoten, niet op dat van volwassenen op school. Verder kan het gedrag van personeel met vooroordelen tegenover lhbti-leerlingen een slecht voorbeeld zijn voor andere leerlingen.

Het is belangrijk om een veilig schoolklimaat te scheppen, aldus de onderzoekers, en om leerlingen goed te informeren hoe zij steun kunnen krijgen als ze gepest zijn. Ze pleiten voor inclusieve seksuele educatie voor leerlingen en voor diversiteit en inclusie als verplichte thema’s in de scholing van het personeel.

In een interview met het AD stelt onderzoeker Kaufman dat scholen meer moeten doen om dit pestgedrag te voorkomen. “Bijvoorbeeld om de ervaringen van lhbti-jongeren beter in de gaten te houden. Zo kunnen scholen duidelijker informatie verschaffen. Het liefst ook al aan het begin van het schooljaar, zodat iedereen weet waar je ervaringen met pesten veilig en eventueel anoniem kan melden. Zo wordt de school hopelijk een veilige school voor iedereen.” Bewindslieden Slob en Van Engelshoven hebben aangegeven in gesprek te gaan met jongeren, leraren en schoolbesturen om wat aan het probleem te doen.

Lees hier het Engelstalige onderzoek.