Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Vijftiende Week van de Lentekriebels

‘Seksuele vorming geven is een feestje!’ als thema

Van 16 tot en met 20 maart 2020 vindt de vijftiende editie plaats van de Week van de Lentekriebels plaats. Het thema dit jaar is: ‘Seksuele vorming geven is een feestje!’. De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De projectweek helpt om deze thema’s structureel in het schoolplan op te nemen.

De Week van de Lentekriebels is een goed begin

Een van de doelen van de Week van de Lentekriebels is om scholen kennis te laten maken met het thema. Het is een leuke manier en een goed begin om schoolbreed aandacht te geven aan relationele en seksuele vorming. U ervaart hoe leerlingen op de lessen reageren en merkt hoe zinvol het is om hier les over te geven.

De Week van de Lentekriebels helpt om structureel aandacht te geven

Scholen die al eerder meededen met de Week van de Lentekriebels gebruiken de projectweek om structureel aandacht aan relationele en seksuele vorming te geven. Vaak vormt de Week van de Lentekriebels namelijk aanleiding om het hele schooljaar thema's als 'Weerbaarheid', 'Lichaam en zelfbeeld' en 'Seks en de media' op de agenda te zetten. Zo helpt de projectweek om uiteindelijk structureel aandacht te geven aan dit thema en om het een plek te geven in uw schoolplan.

Door deze lessen ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en anderen. Ze zijn zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden. En maken verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit. Zo:

  • durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit.
  • ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema.
  • worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.
  • leren ze respectvol met elkaar om te gaan.

Uiteindelijk heeft structurele aandacht meer effect dan ad hoc activiteiten. Gebruik de Week van de Lentekriebels daarom als startpunt om relationele en seksuele vorming structureel in te bedden. Bekijk de tips om de aandacht voor het thema vast te houden.

Ook leerlingen met een beperking doorlopen een seksuele ontwikkeling, hebben vragen over seksualiteit en vertonen seksueel gedrag. Bekijk de informatie, tips en video hoe u seksuele vorming geeft aan leerlingen met een beperking.


Thema 2020: Seksuele vorming geven is een feestje!

Elk jaar is er een speciaal thema voor de Week. Dit jaar is dat ‘Seksuele vorming geven is een feestje!’ En met goede relationele en seksuele vorming, waarbij aandacht is voor de leuke en positieve kanten van seks, wordt seks later ook een feestje. Met dit thema willen de Week van de Lentekriebels laten zien waarom het zo belangrijk is en wat het scholen en leerlingen oplevert om hier aandacht aan te besteden.