Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

MBO vraagt aan politiek aandacht voor sociaal welbevinden studenten

Tijdens de coronacrisis is het sociaal welbevinden van MBO-studenten onder druk komen te staan. De Raad van Advies Integrale Veiligheid (RvA IV) van de MBO Raad wil daarom dat uitvoering wordt gegeven aan een Deltaplan Jeugd zoals voorgesteld in de motie van Kamerlid Lilian Ploumen (PvdA).

Dit vraagt de RvA IV in een brief aan de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en de vaste Kamercommissie Onderwijs. Ook roept de RvA IV op om op korte termijn onderzoek te doen naar de effecten van de coronacrisis en de daarmee samenhangende maatregelen op het welzijn van MBO-studenten en te komen met aanbevelingen die deze effecten verzachten. Tevens doet de RvA de oproep om bij toekomstige besluiten bij pandemieën ook nadrukkelijk het welzijn van MBO-studenten te betrekken.