Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Webinar ‘Welbevinden op school, een zaak van onderwijs én gemeente’

Donderdag 3 juni 2021 van 9.30 – 11.00 uur.

Gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid nemen toe. Om het tij te keren, moeten onderwijs, hulpverleners én gemeente samen optrekken. Daarom organiseren Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen en Trimbos Instituut de webinar: ‘Welbevinden op school, een zaak van onderwijs én gemeente’ op donderdag 3 juni 2021 van 9.30 – 11.00 uur.

Welbevinden op school, een zaak van onderwijs én gemeente

De webinar Welbevinden op school, een zaak van onderwijs én gemeente’ is bedoeld voor iedereen die binnen de gemeente werkt aan de mentale gezondheid van jeugd. Ambtenaren uit het sociaal domein, jeugd, preventie, onderwijs en gezondheid zijn van harte welkom. Evenals onderwijs en de uitvoerende partners van jongerenwerk, welzijn, GGD, jeugdgezondheidszorg, zorg voor de jeugd en buurt- en wijkteams.

Welbevinden vormt de basis

Gezondheidsverschillen nemen toe, kansenongelijkheid ook. Willen we het tij keren, dan moeten we samen optrekken: onderwijs, hulpverleners én gemeente. En we moeten vroeg beginnen. Omdat kinderen en jongeren veel tijd doorbrengen op school, is dat een mooie ingang. Scholen weten wat er leeft onder jongeren. Hun welbevinden op school vormt een belangrijke basis voor een gelukkiger leven.

Aandacht voor welbevinden werkt preventief

Welbevinden op school werkt positief en preventief. Het kan gezondheidsverschillen kleiner maken. En het kan de jeugdzorg ontlasten en schooluitval verminderen. Bovenal zorgt het ervoor dat meer kinderen en jongeren goed in hun vel zitten. En daardoor helpt het kinderen om dat wat ze in huis hebben beter te ontwikkelen. Dat heeft positieve gevolgen voor hun toekomst en de samenleving als geheel. Gemeenten en scholen kunnen, door de handen ineen te slaan, samenwerken aan het welbevinden op school.

Het webinar op 3 juni

In het webinar, dat Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen en Trimbos Instituut op 3 juni aanstaande van 9.30 – 11.00 uur organiseren, staat het belang van samenwerken op het terrein van welbevinden centraal en worden succesfactoren gedeeld. Diverse scholen en gemeenten delen hun ervaringen. Het belooft een interessante en inspirerende bijeenkomst te worden, zeker ook in het licht van de extra middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor gemeenten en onderwijs.

Reeks webinars rondom welbevinden

Pharos en Trimbos organiseren dit jaar een reeks webinars over ‘welbevinden op school’ met als doel gemeenten en onderwijs te inspireren. Centraal staat steeds de vraag hoe je binnen gemeenten samen kunt optrekken binnen dit thema. Op 27 maart jl. vond de première ‘Welbevinden op het Stanislascollege vmbo Delft’ plaats, een week later was er een workshop op het Gezonde School Congres en in het najaar staat een derde webinar gepland en starten leerkringen om de kennis verder te verdiepen. Het webinar op 3 juni richt zich vooral op gemeenteambtenaren en andere partners buiten het onderwijs en biedt inspiratie om samen met scholen op te trekken in het bevorderen van welbevinden van de kinderen en jongeren binnen een gemeente.

Aanmelden