Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Zesde Inspiratiesessie Studenten, alcohol, drugs en tabak.

10 mei 10.00-11.30 Thema ‘Het nieuwe uitgaan’

Op maandag 10 mei organiseert het Trimbos-instituut een Inspiratiesessie Studenten, alcohol, drugs en tabak. De sessie is online en gratis. Thema is: Het nieuwe uitgaan.

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar effecten van de pandemie, zo ook bij studenten. Onder meer is er gekeken naar hun alcohol- en drugsgebruik tijdens de lockdown, waarin zij bijvoorbeeld niet meer konden uitgaan. Verschillende onderzoeken laten zien dat het gebruik van met name alcohol over het algemeen verminderd lijkt te zijn, terwijl het gebruik van sommige drugs juist lijkt toegenomen. Dit roept de vraag op wat we hiervan kunnen leren. Hoe kunnen we ook bij het heropenen van de horeca kennis van nu meenemen in de preventie van overmatig gebruik van alcohol- en drugs bij studenten? Kunnen we een ‘nieuw uitgaan’ vormgeven en hoe ziet dat er dan uit? Daarover gaan we in gesprek.

Ter inleiding zullen de resultaten van Het Grote Uitgaansonderzoek en andere onderzoeken over het huidige middelengebruik van studenten tijdens de pandemie worden besproken en wat daarin opvalt. Daarna volgt een panelgesprek met een aantal experts en studenten (o.l.v. Jolien Dopmeijer) over de invulling van het ‘nieuwe uitgaan’ en hoe we ervoor kunnen zorgen dat het alcoholgebruik laag blijft, maar drugsgebruik ook vermindert. Uiteraard zal er ruim gelegenheid zijn voor discussie en het stellen van vragen.

De inspiratiesessies staan in het teken van praktijkvoorbeelden en het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van alcohol, tabak en drugspreventie en het welzijn van studenten. De kennis en ervaring van anderen zijn de afgelopen vijf edities zeer waardevol en inspirerend gebleken.

Vorige sessies

De eerste vijf sessies vonden plaats in november 2020, dat voor de gelegenheid was uitgeroepen tot Inspiratiemaand.

  • Op 2 november was er een startsessie met onder andere staatssecretaris Paul Blokhuis en verhalen over cultuurverandering, begrenzen van problematisch alcoholgebruik en het brein. Bekijk hier de livestream.
  • Op 9 november ging het over internationale studenten. Bekijk de webinar.
  • Op 16 november was het onderwerp ‘samen werken aan een gezond 010 voor studenten’. Bekijk de webinar.
  • Op 23 november ging het over de gevolgen van corona voor studenten. Bekijk de webinar.
  • Op 30 november draaide het om het delen van successen en het bespreken van dilemma’s over het beperken van alcohol en drugsgebruik onder studenten. Bekijk de webinar.

Volgende sessies

De data voor de volgende vier sessies zijn ook al bekend:

  • 20 september 2021 – Thema: Prestatiedruk. Inschrijven
  • 11 oktober 2021 – Thema: Handreiking gemeenten voor studenten en middelengebruik. Inschrijven
  • 08 november 2021 – Thema: Introductieweken. Inschrijven
  • 13 december 2021 – Thema: Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten. Uitkomsten van de landelijke monitor. Inschrijven