Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

1878 schoollocaties en opleidingen structureel aan de slag met gezonde leefstijl

Gezonde School heeft aan scholen in het po, vo, mbo en so 1878 toekenningen gedaan voor vier regelingen: Ondersteuningsaanbod Gezonde School, Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit, Stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken en de Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten van Jong leren Eten. Met de verschillende stimuleringsregelingen kunnen scholen een extra zetje geven aan een gezonde leefstijl voor hun leerlingen of studenten. Omdat er voor alle regelingen meer aanvragen zijn gedaan dan het budget toelaat, zijn er selectiecriteria toegepast.

Toekenning per regeling

Iris Kummeling, programmamanager: “Met de Gezonde School-aanpak kun je als school structureel en schoolbreed werken aan gezonde leefstijl. Hierdoor vergroot je de kans op blijvend effect. Het grote aantal aanvragen laat opnieuw zien dat scholen dat ook graag doen. En het is ook hard nodig: recent onderzoek onder jongeren laat zien dat hun gezondheid kwetsbaar is. We zien een toename van ongezond gedrag, waaronder roken en vapen, en problematisch gebruik van social media. Ook de mentale gezondheid van jongeren is nog niet hersteld na de coronapandemie. Scholen kunnen hierin een belangrijke rol spelen door kinderen en jongeren te leren over en laten ervaren dat gezonde keuzes en een gezonde leefstijl écht het verschil maken, voor nu en later.”

Informatie en inspiratie voor álle scholen

Iris roept scholen op om te blijven werken aan een gezonde leefstijl voor je leerlingen en studenten, ook als ze de extra stimulans niet krijgen. Iris: “We helpen ook deze scholen graag om te starten of verder te werken aan een gezonde leefstijl. Hiervoor bieden we op Gezondeschool.nl en gezondeschool.nl/inspiratie veel informatie, inspiratie en materialen. Daarnaast breiden we komend schooljaar voor álle scholen, dus ook die zonder een regeling, ons aanbod uit. Onder meer met scholing en met online informatiesessies. Zo kunnen alle scholen de gezondheid van leerlingen en studenten verder versterken.”