Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Inzet gelden Nationaal Programma Onderwijs voor thuiszitters moet anders

Ouders & Onderwijs pleit voor leerrecht in plaats van schoolplicht

De manier waarop de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs voor thuiszitters worden ingezet moet anders. Dat vinden Ouders & Onderwijs en oudervereniging Balans. Het plan is er nu op gericht om thuiszitters terug naar school te krijgen. En niet op praktische ondersteuning om bijvoorbeeld afstandsonderwijs te volgen zoals ouders aangeven. Ouders & Onderwijs pleit voor leerrecht in plaats van schoolplicht

De verantwoordelijke minister Slob stuurde de Tweede Kamer op 20 juli jl. een brief over de inzet van de gelden van het NP Onderwijs voor kinderen die niet staan ingeschreven op een school. Daarin beschrijft hij de hoofdlijnen van de aanpak en het vervolgproces.

Nationaal Programma Onderwijs

Via het Nationaal Programma Onderwijs zijn er middelen beschikbaar voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs na de coronaperiode. Samen met Balans heeft Ouders & Onderwijs zich ingezet om deze middelen en mogelijkheden ook beschikbaar te maken voor thuiszitters. In de Tweede Kamer is hier door een aantal Kamerleden ook op aangedrongen. Het gaat om kinderen die niet staan ingeschreven bij een school of die een vrijstelling van de leerplichtwet hebben. Deze kinderen vielen niet onder de financiering van het NP-Onderwijs. Nu is voor hen een apart budget en aanpak beschikbaar.

Maatwerk

De minister wil dat de organisaties Gedragswerk, Ingrado en Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd gaan samenwerken om voor iedere thuiszitter een plan van aanpak te maken. Het doel is om thuiszitters weer naar school te krijgen. Voor sommige thuiszitters zou zo’n plan van aanpak zinvol kunnen zijn. Andere kinderen hebben juist baat bij meer mogelijkheden om op een andere wijze onderwijs te volgen. Naar de mening van Ouders & Onderwijs sluit dit voorstel niet aan bij de bijdrage van de Kamer in het debat van 7 juni en hun inbreng over de wensen en verwachtingen van deze ouders aan onder andere het ministerie. Ouders & Onderwijs vindt dat het kind centraal zou moeten staan. Het zou dan ook beter zijn om voor thuiszitters in plaats van een schoolplicht een leerrecht op te stellen. Bijvoorbeeld door de mogelijkheden voor afstandsonderwijs en digitaal lesmateriaal te verbeteren. Het geld gaat nu naar drie organisaties en maar beperkt naar de kinderen zelf. Ook zijn dit organisaties waarmee een deel van deze ouders geen positieve eerdere ervaringen heeft waardoor vertrouwen ontbreekt.

Wat vindt u?

Samen met oudervereniging Balans is Ouders & Onderwijs benieuwd wat u als ouder vindt. Ze gaan de komende periode met alle betrokken in gesprek. Daarom horen ze graag wat ouders en thuiszitters van het voorstel van de minister vinden en wat volgens hen een betere aanpak zou zijn. Reageren kan door dit formulier van Balans in te vullen.