Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Kabinet wil thuiszitten verminderen

Het kabinet trekt eenmalig 15 miljoen euro uit om het aantal thuiszittende leerlingen te verminderen. Zo komen er extra steunpunten, wordt het verzuimbeleid aangescherpt en komt er meer digitaal afstandsonderwijs. Dit schrijft onderwijsminister Dennis Wiersma op 15 juli in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil, zo staat in de brief, vanuit het passend onderwijs zogenoemde ouder- en jeugdsteunpunten opzetten. Deze onafhankelijke steunpunten informeren ouders en leerlingen onder meer over de ondersteuning in hun regio en over hun rechten en plichten. Deze steunpunten moeten ervoor zorgen dat het aantal leerlingen dat niet naar school gaat vermindert.

Verzuimbeleid aangescherpt

Wiersma wil dat scholen goed verzuimbeleid hebben en zicht hebben op patronen van aan- en afwezigheid van leerlingen. Spijbelen en een paar dagen afwezig zijn door ziekte kunnen namelijk al voorbode zijn dat een kind helemaal gaat uitvallen. Met het wetsvoorstel Terugdringen verzuim regelt hij dat scholen voortaan de totale aan- en afwezigheid van hun leerlingen bijhouden. Nu hoeven scholen dat niet te doen als kinderen om een geldige reden afwezig zijn, zoals bij ziekte.

Digitaal afstandsonderwijs

Sommige leerlingen lukt het tijdelijk niet om naar school te komen. Om te voorkomen dat zij uitvallen, komt er digitaal afstandsonderwijs. Zo kunnen ze digitaal aanhaken bij de lessen van hun eigen school of krijgen ze toegang tot gedigitaliseerde lessen van andere scholen. Op deze manier blijven leerlingen bij school betrokken en wordt de overstap van thuis naar het klaslokaal kleiner.

Uitval voorkomen

Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut benadrukt dat zicht op aanwezigheid belangrijk is om vroegtijdig steun te bieden en zo verzuim of uitval te voorkomen. “Het is belangrijk dat de minister met deze aanpak komt omdat die bijdraagt aan een positief klimaat op scholen en verzuim en thuiszitten tegengaat. Ook is het positief dat de minister elke leerling een vorm van onderwijs wil bieden als naar school gaan geen mogelijkheid is. Digitaal afstandsonderwijs is een belangrijke manier om de onderwijsontwikkeling van kinderen en jongeren te blijven stimuleren.”