Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Neem onderwijspersoneel mee in vaccinatiestrategie

Het kabinet moet het onderwijspersoneel meenemen in de vaccinatiestrategie. Dat schrijven dertien onderwijsorganisaties in een brief, die op 8 januari naar het kabinet is gestuurd.

De auteurs wijzen er in hun brief op dat het onderwijs een cruciale rol vervult in de samenleving. In het coronabeleid wordt onderwijspersoneel dan ook aangemerkt als mensen die een vitaal beroep uitoefenen. Omdat onderwijs als vitale sector is aangemerkt, zo schrijven ze, werden in het najaar speciale teststraten ingericht om onderwijspersoneel met voorrang te testen. En in de huidige lockdown wordt een beroep gedaan op grote groepen onderwijspersoneel om fysiek onderwijs te blijven verzorgen, denk aan het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijk- en beroepsonderwijs en de examenklassen in het voortgezet onderwijs. Ook worden in het funderend onderwijs en het MBO kwetsbare leerlingen en studenten opgevangen.

De auteurs vinden het daarom nu ook logisch en wenselijk onderwijspersoneel in de vaccinatieplanning op te nemen. Niet alleen omdat onderwijs een vitale sector is, maar ook omdat het moeilijk is om in een groep met veel leerlingen/studenten in een relatief kleine ruimte altijd de vereiste afstand tussen leraren en leerlingen/studenten te handhaven. Voor leraren die praktijkvakken geven is dit zelfs vaak onmogelijk. Hiermee loopt het onderwijspersoneel een groter risico dan gemiddeld op besmetting met COVID-19. Vanwege het grote maatschappelijke belang van het onderwijs en vanwege het bovengemiddelde risico op besmetting vragen zij het kabinet onderwijspersoneel op te nemen in de vaccinatiestrategie en duidelijkheid te geven over wanneer deze groep in aanmerking komt voor vaccinatie.

De brief is ondertekend door de Algemene Onderwijsbond (AOb), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), de PO-raad, de CNV, de VO-raad, de MBO-Raad, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO), de Sectorraad Praktijkonderwijs (Sectorraad PrO), Ouders en Onderwijs en de Stichting Platforms VMBO.