Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Nieuwe Oplossingenlabs Zorg in Onderwijstijd

Eerste van drie Oplossingenlabs op 14 februari

Ook dit jaar organiseert het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de zogeheten Oplossingenlabs, samen met partners. Deze werkbijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die betrokken is bij zorg in onderwijs of onderwijs in zorg. Hoe organiseer en financier je onderwijs en zorg voor kinderen met een zeer intensieve zorgvraag in het onderwijs? Dit jaar organiseert het NJi drie bijeenkomsten rondom drie bouwstenen. De eerste is op 14 februari.

Insteek van alle werkbijeenkomsten is het uitwisselen van kennis, ervaringen en inspirerende praktijkvoorbeelden. Ook kijkt het NJi naar de landelijke beleidsontwikkelingen en inzichten uit onderzoek. Tijdens de drie bijeenkomsten in 2023 gaat het NJi in op de bouwstenen waarmee scholen kunnen toewerken naar zorg in onderwijstijd. Het NJi sluit daarmee aan op de ervaringen die 50 ‘arrangeurscholen’ hebben opgedaan in de afgelopen twee jaar. En op de resultaten in het onderzoeksrapport van DSP/Oberon en het evaluatieverslag van de Onderwijsconsulenten.

Bouwstenen

De Oplossingenlabs zoomen in op drie bouwstenen: de doelgroep in beeld, het verhaal achter de cijfers en toekomstperspectief. Op 14 februari focust het NJi zich op bouwsteen 1: hoe kun je op basis van data en het perspectief van ouders het juiste gesprek tot stand brengen met de financiers? Het NJi gaat in op de doelgroep en de ondersteuningsvragen. Ook kijkt het NJi hoe je in beeld kunt brengen om hoeveel zorg en ondersteuning het gaat. Wat tel je mee als zorg in onderwijstijd, wat kost alle zorg en uit welke potjes wordt die betaald? In gespreksgroepen met de zorgarrangeurs delen zij hun kennis en ervaring bij de vragen waar jij mee te maken hebt in je eigen regio.

De andere twee Oplossingenlabs vinden plaats op 6 juni en 7 november 2023.

Het NJI organiseert het elfde Oplossingenlab samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg (VGN), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Sectorraad GO en in samenwerking met de Onderwijsconsulenten en DSP/Oberon.

Meer informatie en aanmelden voor het Oplossingenlab 11 op 14 februari