Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Webinar Onderwijs van de toekomst

Gezonde leerlingen presteren beter! Maar hoe zorgen we ervoor dat gezondheid geen belemmering is om het beste uit kinderen te halen? Dat komt aan de orde tijdens het Webinar Onderwijs van de toekomst op 7 juni. Het webinar wordt georganiseerd door de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

In Nederland, maar ook over de grens wordt er gekeken naar de invloed van gezondheid op de ontwikkeling van kinderen. In deze webinar deelt de DGJZHZ inspirerende voorbeelden, van elders in de wereld tot dichtbij in de eigen gemeente. De DGJZHZ roept om tijdens het webinar samen de grenzen te verleggen om zo te komen tot gezondere leerlingen die hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.

Programma

Bij het programma wordt er zowel over de grens, als In Nederland en regionaal gekeken.

Bij ‘Over de grens’ vertellen Goof Buijs en Tilly de Jong over onderwijs en gezondheid wereldwijd en de UNESCO Chair Global Health & Education. Bij ‘In Nederland’ gaat Peter Legters in op JOGG en Gezonde school in Nederland en bij ‘Regionaal’ behandelen Andrew Simons en Maartje Willeboordse De Gezonde Basisschool van de Toekomst, een mooi voorbeeld uit Limburg.

Namens de JOGG-gemeenten in Zuid-Holland Zuid zijn de JOGG-regisseurs en wethouders aanwezig om lokale plannen, successen en ambities te delen.

  • Hoeksche Waard: Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat en JOGG-regisseur Charissa Bosschert
  • Zwijndrecht: Wethouder Ronald de Meij en JOGG-regisseur Sandra Vat
  • Dordrecht: Wethouders Rik van der Linden en Marco Stam en JOGG-regisseur/regio coördinator Jenna Davies

Meer informatie over de sprekers

Goof Buijs


Goof Buijs is manager van de UNESCO Chair Global Health & Education en houdt zich al jaren bezig met het dichter bij elkaar brengen van gezondheid en onderwijs. Goof Buijs introduceerde de Gezonde School in Nederland en leidde het Europese SHE-network (Schools for Health Europe). Een gezonde leer- en leefomgeving blijft een ondergeschoven kind op de landelijke en wereldwijde politieke agenda’s. Tijdens de webinar gaat hij in op de oorzaken van de moeizame relatie tussen gezondheid en onderwijs. Hij geeft enkele voorbeelden van landen waar de samenwerking wel een succes is. Meer informatie: www.unescochair-ghe.org

Tilly de Jong


Tilly de Jong is ex leerkracht en eigenaar van gezondeleefstijlopschool.nl. Zij spreekt de taal van het onderwijs. Al jaren zet zij zich in voor het gezonder maken van de leer- en leefomgeving van kinderen. Dat doet zij onder andere door samen met Goof Buijs studiereizen voor het onderwijs te organiseren. Daarnaast adviseert zij tal van instellingen, waaronder scholen, GGD’en en gemeenten, hoe om te gaan met de gezonde leeromgeving op school. Tevens ontwikkelt zij lesmaterialen op het gebied van gezondheid. Zij zal praktijkvoorbeelden met ons delen uit het onderwijs, opgedaan tijdens de studiereizen. Meer informatie: www.gezondeleefstijlopschool.nl.

Peter Legters


Peter Legters is programmamanager bij JOGG voor de omgeving school en opvang. JOGG is in Nederland actief om de fysieke en sociale omgeving waarin de jeugd opgroeit gezonder te maken. Inmiddels werken landelijk zo’n 176 gemeenten met de JOGG-aanpak. Voor de omgeving school en opvang sluit JOGG zich aan bij programma’s zoals Gezonde School en Gezonde Kinderopvang. Tijdens de webinar vertelt Peter hier meer over. Meer informatie: https://jogg.nl/

Andrew Simons


Andrew Simons is Kwartiermaker 'De Gezonde Basisschool van de Toekomst'. Doel van ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘ is onderzoeken of kinderen een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken als gezondheid de basis is van hun schooltijd. Het voor Limburg en Nederland unieke programma is een initiatief van Provincie Limburg, onderwijsstichting MOVARE, GGD Zuid Limburg, Universiteit Maastricht, Maastricht UMC+, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in nauwe samenwerking met vele private en maatschappelijke organisaties. Andrew neemt ons mee in het succes van dit programma en wat het betekent voor het onderwijs. Meer informatie: www.hoebouwjeeengezondebasisschool.nl

Maartje Willeboordse


Maartje Willeboordse is Universitair Docent bij Maastricht University. Met het onderzoeksproject de Gezonde Basisschool van de Toekomst is nagegaan wat de effecten zijn van gezondheidsbevorderende interventies op basisscholen van de toekomst. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht vergeleken vier jaar lang ruim 2200 kinderen van vier projectscholen en vier reguliere scholen. De resultaten zijn overduidelijk. Ze doen een dringende oproep op beleidsmakers, schoolbesturen en overheden om hiermee aan de slag te gaan. Zal Maartje tijdens de webinar ook ons overtuigen van het succes? Meer informatie: www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl

Click hier om je aan te melden voor het webinar.