Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Bewegen geeft plezier in de klas

JOGG enthousiast over Verdienactie

Bezig zijn met bewegen geeft vooral veel plezier in de klas. Dat is voor Peter Legters van JOGG een van de voornaamste redenen waarom scholen zouden moeten meedoen aan de Verdienactie ‘Samen brengen we jullie klas in beweging’ van JOGG, Wieblie en Presikhaaf Schoolmeubelen.

Peter Legters is programmamanager bij JOGG voor de omgeving school en opvang en houdt zich bezig met thema’s zoals beweging, voeding en slaap en het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jongeren in gemeenten. Inmiddels werken landelijk zo’n 170 gemeenten met de JOGG-aanpak. “In de visie van het JOGG is school/opvang een omgeving waar je structureel aandacht kunt geven aan een gezonde leefstijl. Dat kan op twee manieren. Allereerst kun je een schooldag een positieve bijdrage laten leveren aan een gezonde leefstijl; door aandacht voor voeding en bewegen maak je een kind vitaler. Daarnaast is de schoolomgeving bij uitstek een omgeving om iets te leren. Want het is soms niet eenvoudig om te begrijpen waarom je goed voor jezelf moet zorgen, wat gezonde voeding eigenlijk is en waarom je moet bewegen. Gelukkig zien we dat scholen zich steeds meer realiseren welke rol ze hierin kunnen spelen.”

Peter Legters

JOGG realiseert zich dat ‘gezonde leefstijl’ nog geen verplichting is in het onderwijs en dat tijd schaars is. “Daarom moet wat je doet, goed zijn. En sluiten we aan bij programma’s zoals Gezonde School en Gezonde Kinderopvang die structureel aandacht geven aan een gezonde leefstijl op basis van goede onderbouwde interventies.”

Vanwege de aandacht voor bewegen kwam het JOGG in aanraking met Presikhaaf Schoolmeubelen, waarmee een eerste editie van de Verdienactie werd opgezet. Een logische partner, aldus Legters: “Presikhaaf Schoolmeubelen beschikt met de zit-staschoolmeubelen over de juiste hardware om beweging in gang te brengen. En wij willen graag als JOGG het patroon van langdurig zitten doorbreken en het meer bewegen bevorderen. De Verdienactie was bedoeld om de samenwerking op dat gebied nog een extra boost te geven.”

Nu bij de tweede editie is het streven om nog meer deelnemende scholen te krijgen. “Daarom hebben we enerzijds geprobeerd om deelname laagdrempeliger te maken en anderzijds om het breder aan te pakken en ook een partij als Wieblie te laten meedoen.”

Legters hoopt op veel inzendingen. Daarnaast hoopt hij dat de ingezonden voorbeelden ook onderdeel zijn of worden van een bredere aanpak van een gezonde leefstijl op school. “We willen graag dat scholen daarna doorpakken en willen hen als JOGG ook graag daarbij helpen.”

Het beste argument om deel te nemen is volgens Legters echter dat bezig zijn met bewegen vooral veel plezier in de klas geeft. “Het is misschien wennen aan een nieuwe manier van dingen doen, maar als je eenmaal gewend bent, zie je ook als school hoeveel het je oplevert: gezondere leerlingen, meer dynamiek in de klas en een betere focus en concentratie na het ‘uitrazen’. En dat zijn allemaal zaken die ten goede komen aan een beter leerklimaat. Het zou mooi zijn als deze Verdienactie een eerste stap in die richting is.”

De Verdienactie

Scholen kunnen t/m 13 november hun filmpjes of foto’s insturen voor de Verdienactie. De winnaar wint een workshop bewegend leren voor zijn team. Daarnaast kunnen deelnemers een jaar lang toegang tot Wieblie winnen, het platform voor bewegend leren.