Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Hoe denkt de politiek over gezonde leefstijl?

Doe de Stemhulp Sport en Bewegen!

Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. Juist in deze coronatijd wordt het belang van investeren in gezonde leefstijl van links tot rechts onderschreven. Voor bestuurders en professionals in sport en bewegen is het belangrijk te weten welke politieke partijen veel of weinig aandacht besteden aan sport en bewegen en op welke terreinen kansen en bedreigingen te verwachten zijn. Daarom komt Kenniscentrum Sport & Bewegen met de Stemhulp Sport en Bewegen.

In één – interactief – overzicht kun je via de Stemhulp Sport en Bewegen zien welke politieke partijen wat beloven, overzichtelijk gegroepeerd naar relevante themagebieden uit het Nationaal Sportakkoord en aanverwante domeinen. Ook wordt duidelijk welke partijen in absolute en relatieve zin meer of minder aandacht aan deze thema’s besteden.

Hoe werkt de Stemhulp Sport en Bewegen?

In de Stemhulp Sport en Bewegen kun je zelf met filters zoeken naar precies die onderwerpen en die partijen die voor jouw werk van belang zijn.

De Stemhulp bestaat uit twee delen: bovenin zie je het ‘totaalbeeld’, met daarin in absolute en relatieve zin vermelding van de aandacht voor sport en bewegen.

Daaronder is een tweede interactieve infographic opgenomen met de inhoudelijke verdieping. In de weergave met bullets kun je (op desktop) met de muis over de bullets om te zien welke tekst er staat. In de weergave ‘tekst’ zijn de complete teksten te lezen. Het aantal bolletjes bovenaan dit themagebied geeft aan op hoeveel onderwerpen de betreffende partij heeft ‘gescoord’. Sommige teksten komen bij twee themagebieden voor.

  • Met de knop ‘filter’ kun je aangeven welke partijen je in beeld wilt zien.
  • Met de knop ‘sorteren’ (helemaal rechts) wordt de volgorde gebaseerd op de hoeveelheid aandacht voor een specifiek themagebied.
  • Met de knop ‘inklappen/uitklappen’ (helemaal rechts) kun je thema’s die meer of minder van belang voor je zijn uit of in beeld brengen.

De politieke partijen zijn in de beginstand op alfabetische volgorde geplaatst. Door het grote aantal partijen en onderwerpen is het niet mogelijk om in een oogopslag een beeld te krijgen. Dat kan wel door bijvoorbeeld slechts een thema open te klappen en te selecteren welke partijen je wel of niet bij je vergelijking in beeld wilt hebben.

Hoe is de Stemhulp Sport en Bewegen tot stand gekomen?

Het onderzoek is uitgevoerd door R|B onderzoeksbureau sport en welzijn in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Foster heeft de datavisualisatie gerealiseerd.

In de Stemhulp zijn alleen de politieke partijen opgenomen die nu al als partij en/of als persoon in de huidige Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn: dat zijn er 15 van de in totaal 37 bij de Kiesraad geregistreerde partijen.

Politiek debat sport en bewegen

Op donderdag 4 maart van 16.00 tot 17.30 uur organiseren de sportbonden en NOC*NSF samen met 24 partners uit de zorg-, welzijn-, onderwijs-, en sport- en beweegsector een debat vanuit Nieuwspoort over ‘preventie, gezonde leefstijl, sport en bewegen’. Aanmelden kan via deze link.