Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Hoe kan een school arme kinderen en ouders helpen met sport en bewegen?

In elke klas zitten gemiddeld twee kinderen die opgroeien in armoede. Sport en bewegen kan veel voor hen betekenen, zoals gezondheidsvoordelen, beter presteren, maar ook meer zelfvertrouwen en sociale contacten. Omdat ze thuis minder kansen krijgen op dit gebied, kan een school voor hen veel betekenen. Laura Butselaar en Jamilla Vervoort geven in een artikel voor Alles over sport een aantal tips.

Belemmeringen

De auteurs wijzen er allereerst op dat scholen een belangrijke, signalerende functie hebben in het herkennen van armoede en in het signaleren van leerlingen die niet mee (kunnen) doen met sport- en beweegactiviteiten. Ook stellen ze dat het belangrijk is dat scholen belemmeringen om te sporten en te bewegen kennen. Deze zijn:

 • Te weinig geld of prioriteit voor sportkleding of -attributen.
 • Geen fiets of auto of geen geld voor het openbaar vervoer.
 • Geen tijd om naar de sportactiviteit te gaan of kinderen er naartoe te brengen.
 • Geen auto, geen geld of tijd om te rijden naar uitwedstrijden.
 • Er wordt vaak niet gesproken over de wens om te gaan sporten en bewegen. Kinderen beseffen dat sport geld kost en willen hun ouders geen extra stress geven.
 • Niet mogen of willen buitenspelen of buiten sporten in de wijk. In lage SES-wijken ervaren ouders vaak meer onveiligheid op straat, waardoor deze kinderen minder vaak buiten bewegen en minder gebruik maken van sport- en speelvoorzieningen.
 • Geen rolmodel hebben die sport en/of beweegt. Ouders die in armoede leven hebben vaak onvoldoende ervaring met de ‘verenigingscultuur’ en sporten vaker zelf niet. Zij stimuleren daardoor ook minder snel hun kinderen om te gaan sporten of bewegen.
 • Er wordt doorgaans door gezinnen in armoede een minder goede (psychische) gezondheid ervaren. Vaak hebben deze kinderen ook een minder goede motoriek.

Tips

De auteurs geven ook een aantal tips wat je als school kunt doen:

 • Als een leerling aangeeft op een sport te willen, maar zegt dat dat niet mogelijk is, kun je op een rustig moment (bijvoorbeeld tijdens een oudergesprek) het gesprek met de ouders aangaan en de mogelijkheden bespreken. Hierbij kun je gebruik maken van de Argumentenkaartjes van Kenniscentrum Sport & Bewegen. In gemeenten zijn er verschillende fondsen die mensen in armoede ondersteunen, ook voor sport en bewegen. Zorg dat er op school altijd iemand is die op de hoogte is van deze mogelijkheden. Diegene kan ouders informeren en helpen de weg naar de regelingen te vinden. Ouders kunnen via Sam& voor alle kinderen zien of zij in aanmerking komen voor een regeling. Ook kun je als intermediair van het Jeugdfonds Sport & Cultuur een regeling aanvragen voor de ouders. Bekijk welke financiële regelingen er nog meer zijn.
 • Krijg inzicht in welke kinderen wel of niet sporten met een vragenlijst. Bij kinderen die onvoldoende bewegen en/of niet sporten kun je doorvragen: welke oorzaken zijn er?
 • Probeer zoveel mogelijk beweging in de schooldag te brengen. Denk aan energizers tijdens de les, bewegend leren, veel buitenspelen en beweegvriendelijke schoolpleinen. Lees meer over energizers en bewegend leren.
 • Er zijn verschillende erkende sport- en beweeginterventies die je op school kunt inzetten om alle kinderen meer te laten bewegen. Via de interventiedatabase van Kenniscentrum Sport & Bewegen kun je vinden welke geschikt zijn voor op school. Met bijvoorbeeld The Daily Mile bewegen kinderen een aantal dagen in de week, voordat de schooldag begint. Met Het Bewegend Kind zorg je ervoor dat alle kinderen minstens vier dagen per week 20 tot 30 minuten bewegen. Er zijn ook interventies die je als gymdocent kunt inzetten, zoals Beweegimpuls.
 • Kinderen zijn gebaat bij sport- en beweegaanbod dichtbij. Je kunt als school externe partners inschakelen om kennismakingslessen of structureel naschoolse activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld met de gemeente of sport-, culturele en welzijnsorganisaties. Zo zorg je voor een extra stimulerende leeromgeving. Vooral voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen vraagt het extra aandacht om hen door te laten stromen naar regulier aanbod.

Lees hier met complete artikel met naast de tips ook achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden.