Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Hoe zorg je dat kinderen meer bewegen tijdens de schooldag?

De schooldag biedt veel mogelijkheden om kinderen te stimuleren om meer te bewegen. Bijvoorbeeld tijdens de pauze of in de klas. Maar hoe doe je dat als school? En welke elementen zijn belangrijk om dat structureel te maken? Dat onderzochten Marthe Westerbroek, Sofie Vreeswijk, Robin Rauws en Amika Singh van het Mulier Instituut door vier basisscholen te bezoeken die hier actief mee bezig zijn.

Het Mulier Instituut keek daarbij naar vier onderdelen:

 • de verschillende actieve elementen/beweegmomenten op een dag;
 • het beleid van de school;
 • de sociale en fysieke omgeving;
 • de betrokken personen en organisaties.

De vier scholen

De vier scholen waren:

 • CBS Het Lichtpunt in Rhoon.
 • Margarethaschool in Arnhem.
 • CBS De Waterhof in Delft.
 • KBS De Spits in Utrecht.

Veel verschillende beweegmomenten tijdens de schooldag

De scholen zorgen voor veel verschillende beweegmomenten tijdens en tussen de lessen. Bijvoorbeeld:

 • in de klas, met bewegend leren of energizers;
 • bewegingsonderwijs, door minstens het verplichte aantal uren te geven én extra in te zetten op de motorische ontwikkeling van kinderen uit de onderbouw;
 • in de pauze, door buitenspelen te organiseren met activiteiten, speelpleinbegeleiders en juniorcoaches;
 • na school, door alle leerlingen de mogelijkheid te geven om na schooltijd deel te nemen aan sportactiviteiten.

Bewegen opnemen in schoolbeleid

Om de verschillende beweegmomenten tijdens de schooldag te implementeren is het van belang dat bewegen onderdeel is van het schoolbeleid. Op drie van de vier scholen is dat zo. Op twee scholen staat in het beleid dat kinderen elke 30 minuten een beweegmoment krijgen.

Draagvlak onder medewerkers is cruciaal

Drie van de vier scholen hebben geïnvesteerd in draagvlak onder het schoolteam voor het stimuleren van bewegen. Dit begon bij één kartrekker, die steun kreeg van een kernteam (vaak een beweegteam genoemd). Dit draagvlak is volgens de scholen onmisbaar.

Casestudies op vier basisscholen

Voor dit onderzoek zijn vier casestudies uitgevoerd op basisscholen. De onderzoekers spraken daar met de directeur, een vakleerkracht en minimaal één groepsleerkracht. Per school brachten de onderzoekers in kaart hoe zij meer bewegen integreren tijdens de schooldag en wat andere scholen daarvan kunnen leren.

Lees de volledige bevindingen in het rapport ‘Meer bewegen tijdens de schooldag'.