Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

In gesprek over bewegen met de vernieuwde Argumentenkaartjes

Webinar Argumentenkaartjes 16 juni

Voldoende sporten en bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders van deze kinderen zijn zich echter lang niet altijd bewust van het belang van bewegen. Als professional het gesprek aangaan over het beweeggedrag van kinderen is soms lastig en kan leiden tot weerstand. In dat geval bieden de vernieuwde Argumentenkaartjes van Kenniscentrum Sport & Bewegen uitkomst: met deze handige gesprekstool krijg je inzicht in wat ouders belangrijk vinden voor hun kind. Op 16 juni organiseert Kenniscentrum Sport & Bewegen van 15.00 tot 16.00 uur een interactief webinar over de vernieuwde Argumentenkaartjes.

De Argumentenkaartjes helpen achterhalen wat ouders belangrijk vinden voor hun kind door vanuit het perspectief van de ouder het gesprek aan te gaan. Het gesprek tussen ouders en professionals over sport en bewegen wordt hiermee laagdrempeliger en sluit aan op de drijfveren van ouders. Ouders geven aan welke thema’s, oftewel argumenten, zij belangrijk vinden. Denk aan gezondheid, goede prestaties op school of het hebben van zelfvertrouwen. Sport en bewegen hebben op al deze argumenten een positief effect.

Doorontwikkeling Argumentenkaartjes

Nieuwe inzichten en positieve ervaringen met de Argumentenkaartjes in de praktijk vormden aanleiding voor de doorontwikkeling. Op inhoudelijk vlak zijn de Argumentenkaartjes uitgebreid wat betreft de wetenschappelijke onderbouwing en de leeftijdscategorie waarbinnen de kaartjes van toepassing zijn. De Argumentenkaartjes zijn geschikt voor gesprekken met ouders van kinderen tussen de 2 en 12 jaar, voorheen was dit tussen de 4 en 12. Daarbij zijn de argumenten getoetst onder ouders in de peiling van Opvoedinformatie Nederland en Kenniscentrum Sport & Bewegen. Het resultaat is een kwalitatief hoogstaande gesprekstool die aansluit op de thema’s waar ouders vandaag de dag waarde aan hechten.

Gebruiksvriendelijk en toegankelijk

Om het professionals in de praktijk zo makkelijk mogelijk te maken, zijn ook op praktisch vlak aanpassingen doorgevoerd. Zo is er nu een handleiding beschikbaar die professionals op weg helpt met het gebruik van de kaartjes. De handleiding beschrijft verschillende werkvormen waarmee de Argumentenkaartjes ingezet kunnen worden. Daarnaast wordt bij elk argument uitgelegd op welke manier sport en bewegen bijdraagt aan dit onderwerp. Deze wetenschappelijke onderbouwing biedt professionals de juiste kennis om ouders te overtuigen van het belang van bewegen voor hun kind.

Voor wie?

De Argumentenkaartjes zijn ontwikkeld voor professionals die met ouders in gesprek gaan over het sport- en beweeggedrag van kinderen tussen de 2 en 12 jaar. Denk aan professionals in de jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, basisonderwijs, buurtsportcoaches en kinderfysiotherapeuten. Benieuwd naar de Argumentenkaartjes? Ga naar de productpagina en vraag de kaartjes aan.

Webinar Argumentenkaartjes 16 juni

Tijdens het webinar Argumentenkaartjes laten Rebecca Beck en Noor Willemsen – beiden specialist Fit & Gezond bij Kenniscentrum Sport & Bewegen – zien hoe je als professional de Argumentenkaartjes kunt inzetten in de praktijk. Ook komen vragen aan de orde als:

  • Hoe ga je om met weerstanden en speel je in op drijfveren?
  • Hoe kunnen de Argumentenkaartjes je helpen bij gesprekken met ouders?

Voor programma, sprekers en aanmelden click hier.