Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

JOGG 2015-2019: steeds meer focus, groter bereik en steviger netwerk

Rapport Mulier Instituut

In de periode 2015-2019 heeft JOGG steeds meer focus in de manier van werken en de strategie aangebracht. Een voorbeeld is het centraal stellen van het gezonder maken van de verschillende omgevingen waarin kinderen en jongeren opgroeien in plaats van de focus op gezond gewicht. Gemeenten worden gestimuleerd om vanuit de omgevingen samenwerkingen te zoeken met relevante beleidsterreinen en betrokkenen. Ook heeft JOGG in de afgelopen jaren de ondersteuningsstructuur aan JOGG-gemeenten verder geprofessionaliseerd op basis van kennis en ervaringen. Dat blijkt uit het rapport ‘Jongeren Op Gezond Gewicht in beeld 2015-2019’ van het Mulier Instituut.

Daarnaast is het bereik van JOGG van 2015 tot 2019 flink gegroeid, met als resultaat onder andere dat in 2019 ongeveer 40 procent van de Nederlandse gemeenten bij JOGG is aangesloten, 1,2 miljoen kinderen en jongeren potentieel worden bereikt, bijna 1.700 verenigingen bij Team:Fit zijn aangesloten en 20 procent van de scholen een Gezonde Schoolvignet Voeding of Bewegen en Sport heeft, met name in JOGG-gemeenten. Ook heeft JOGG zich bij verschillende programma’s en initiatieven aangesloten, zoals Gezond Uit, en nieuwe ontwikkeld, zoals het thema Slaap Lekker!.

JOGG heeft in de afgelopen een stevig netwerk met kennis-, bedrijfs- en maatschappelijke partners en organisaties opgebouwd. Het vernieuwen van de visie op publiek-private samenwerking heeft hier een belangrijke stimulans aan gegeven, doordat JOGG de focus op alleen duurzame samenwerkingen heeft gelegd. JOGG werkt binnen programma’s en initiatieven met steeds meer partners en organisaties samen aan een gezonde omgeving, zowel op landelijk als lokaal niveau. Ook zijn door middel van akkoorden nieuwe concrete samenwerkingsafspraken gemaakt en heeft JOGG veel samenwerkingsverbanden opgezet.

Dit zijn enkele bevindingen uit een terugblik op de behaalde resultaten van JOGG over de periode 2015-2019 op basis van registraties, vragenlijsten onder JOGG-regisseurs en -beleidsmedewerkers en interviews met (oud-)medewerkers en JOGG-gemeenten. De terugblik is in opdracht van JOGG uitgevoerd door het Mulier Instituut. Het rapport sluit af met een beschouwing en aandachtspunten voor de toekomst.

Belangrijkste aandachtspunten voor JOGG om de impact te vergroten zijn:

  • Het verder vormgeven van een visie en strategie op lokale borging en deze uit te voeren in de ondersteuning richting gemeenten.
  • Meer focus leggen op het bereiken van de doelgroepen waar de meeste gezondheidswinst te behalen is en nu nog niet goed worden bereikt.
  • Meer inzetten van effectieve initiatieven en werken met werkzame elementen van de aanpak.
  • Gemeenten stimuleren om voldoende ureninzet voor lokale JOGG-teams te garanderen.
  • Intensivering op kennis en ondersteuning bij implementatie van de JOGG-aanpak in JOGG-gemeenten, zodat de aanpak wordt uitgevoerd zoals bedoeld.

Klik hier voor het gehele rapport ‘Jongeren Op Gezond Gewicht in beeld 2015-2019’.