Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

KVLO bundelt vragen over bewegingsonderwijs PO en SO

Met ingang van 11 mei is het bewegingsonderwijs bij PO en SO weer opgestart. Dat leidt tot veel vragen. De KVLO heeft ze op een landingspagina gebundeld. De vragen zijn afgeleid van de richtlijnen en het advies van de KVLO dat is samengesteld in samenwerking met de stakeholders bewegingsonderwijs: het LO-Platform, ALO’s, FvOv, SLO, PABO-netwerk, Mulier Instituut en vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

Deze vragen gaan over bewegingsonderwijs in het regulier en speciaal primair onderwijs. Voor het speciaal onderwijs gelden soms andere richtlijnen. Deze worden per vraag expliciet benoemd. De vragen zijn ingedeeld in de categorieën:

Algemeen (vraag 1 en 2)

Binnen/buiten (3 t/m 7)

Besmetting voorkomen (8 t/m 12)

Rechten en plichten (13 t/m 15)

Hygiëne (16 en 17)

Kleedkamer (18 en 19)

Overig (20 t/m 26)

De antwoorden op de vragen zijn te vinden op de landingspagina van de KVLO.