Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Lopen of fietsen naar school levert kwartier extra beweging per dag op

Van en naar school wandelen kost kinderen gemiddeld 16 minuten per dag, fietsen gemiddeld 13 minuten. Het stimuleren van wandelen of fietsen van en naar school kan kinderen dus een kwartier extra beweging per dag opleveren. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en het RIVM.

Ongeveer de helft van de kinderen gaat nooit lopend naar school

Volgens ouders gaat ongeveer de helft van de kinderen nooit lopend van en naar school. Dat komt vaker voor bij 10-11-jarigen (58%) dan bij 4-6-jarigen (51%) en 7-9-jarigen (49%). Ongeveer één derde wandelt vier of vijf dagen per week van en naar school.

Fietsen van en naar school neemt toe met de leeftijd

De helft van de 10-11-jarigen fietst bijna elke dag naar school (49%), ten opzichte van 31 procent van de 7-9-jarigen en 14 procent van de 4-6-jarigen. Een meerderheid van de 4-6-jarigen gaat nooit fietsend van en naar school (60%).

Onderzoek met data van Leefstijlmonitor

De data in dit onderzoek zijn gebaseerd op gegevens uit de kernmodule en een aanvullende module van de Leefstijlmonitor (2019), die jaarlijks wordt uitgezet onder alle Nederlanders. Voor kinderen onder de 12 jaar geven ouders antwoord op de vragen.

Lees de volledige bevindingen in het factsheet ‘Actief transport van en naar de basisschool – Ouders over hun kind: wandelen en fietsen van en naar school’.