Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Motorische vaardigheden meten: zinvol, onder de juiste voorwaarden

Gemeente moet zorgen voor draagvlak onder scholen

Als het onderdeel is van een integrale aanpak, kunnen gemeenten het meten van motorische vaardigheden als basis gebruiken voor het verbeteren daarvan. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente zorgt voor draagvlak onder scholen en duidelijke doelen en vervolgstappen. Dat blijkt uit casestudies van Marthe Westerbroek, Sofie Vreeswijk en Amika Singh van het Mulier Instituut in negen gemeenten.

Meten als onderdeel voor het verbeteren van motorische vaardigheden

Meten kan bijdragen aan een integrale aanpak voor het verbeteren van motorische vaardigheden. Dat gebeurt op verschillende manieren:

  • Op basis van de motorische vaardigheden kan passend naschools aanbod ingericht en opgezet worden.
  • De vakleerkracht bewegingsonderwijs krijgt input voor de les bewegingsonderwijs.
  • Goede of minder goede bewegers kunnen doorverwezen worden naar aanvullend aanbod.

Draagvlak, doelen en vervolgstappen zijn belangrijke voorwaarden

Om het meten van motorische vaardigheden bij te laten dragen aan het verbeteren daarvan, zijn de volgende elementen binnen een integrale aanpak van belang:

  • Goede afstemming tussen gemeente en scholen: bijvoorbeeld wensen van scholen meenemen bij de keuze voor een meetinstrument en zorgen voor genoeg ondersteuning bij de uitvoering. Zowel financieel als qua inzet van personeel. Zo creëer je draagvlak bij de betrokken partijen.
  • Duidelijke doelen: het meten levert veel meer op als je weet wat je ermee wilt bereiken en een meetinstrument kiest dat daarbij past.
  • Heldere vervolgstappen: als betrokkenen weten waar je de gegevens voor gaat gebruiken, zien ze ook sneller de meerwaarde van het meten. Zeker als de vervolgstappen ook weer bijdragen aan de gestelde doelen.

Casestudies onder negen gemeenten

Voor dit onderzoek voerde het Mulier Instituut negen casestudies uit onder gemeenten. Het ging om de gemeenten Almere, Arnhem, Bergen op Zoom, Brunssum, Haarlemmermeer, Nijmegen, Utrecht, Vlissingen en Zaanstad.

De onderzoekers spraken met beleidsmedewerkers, medewerkers van gemeentelijke sportbedrijven en vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Per gemeente brachten ze de aanpak voor het meten van motorische vaardigheden in kaart. En de rol daarvan binnen de gemeentelijke integrale aanpak voor het verbeteren van motorische vaardigheden.

Lees de volledige bevindingen in het rapport ‘Van meten naar bewegen’.