Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Nieuwe JGZ Richtlijn: Motorische ontwikkeling

Richtlijn heeft ook handvatten hoe samen te werken met scholen

De nieuwe JGZ Richtlijn: Motorische ontwikkeling is gepubliceerd. De richtlijn biedt kennis en praktische handvatten voor professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) over monitoring, preventie, signalering, advisering en verwijzing bij motorische ontwikkelingsproblemen. Ook geeft de richtlijn handvatten over hoe samen te werken met aanpalende beroepsgroepen en scholen rondom motorische ontwikkeling.

Voor de fysieke en psychosociale ontwikkeling van een kind is een normale motorische ontwikkeling van belang. Dit draagt bij aan een actieve leefstijl (en vice versa).

In de richtlijn komen ook de gevolgen van motorische ontwikkelingsproblemen, het onderzoek van de motoriek en de toeleiding naar verdere diagnostiek en behandeling aan de orde. Tot slot wordt de terugkoppeling en nazorg vanuit de JGZ besproken.

De richtlijn is inhoudelijk geautoriseerd door de beroepsgroepen AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA. Zij zijn ook eigenaar van alle JGZ Richtlijnen. Daarnaast is de richtlijn randvoorwaardelijk geautoriseerd door ActiZ en GGD GHOR Nederland.

Download hierde richtlijn.