Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Quickscan voor subsidie impuls en innovatie bewegingsonderwijs

Scholen en/of besturen die willen weten of hun school in aanmerking komt voor de subsidie impuls en innovatie bewegingsonderwijs kunnen de quickscan van het KVLO doen.

Deze vragenlijst voor schoolbesturen/scholen is bedoeld om inzicht te krijgen in de mogelijkheden die er liggen m.b.t. de subsidieaanvraag ‘impuls en innovatie’ bewegingsonderwijs.

Vanuit de vragen volgt een advies voor het bestuur/de school over de subsidieaanvraag deel A of deel B. De antwoorden op de vragen worden daarnaast gebruikt door het ondersteuningsteam om ondersteuning op maat te bieden. De vragenlijst bevat de volgende onderwerpen: Vragen over de wettelijke eisen vanaf augustus 2023. Vragen over de bevoegdheid van de leerkracht die bewegingsonderwijs verzorgt. Vragen over de accommodatie voor bewegingsonderwijs. De beschikbaarheid van de accommodatie en de toewijzing hiervan.

De subsidie kan worden aangevraagd van 1 september 2021 tot en met 30 september 2021. Alle voorwaarden van de subsidie impuls bewegingsonderwijs staan in de regeling. U kunt deze subsidie aanvragen als bestuur van een school of instelling uit het (speciaal) basisonderwijs.

Met de subsidie kunt u een procesbegeleider aanstellen. Deze procesbegeleider ontwikkelt samen met de school innovatieve plannen voor meer gymlesuren of voor het stimuleren van extra bewegen tijdens de schooldag.