Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Schoolpleinscan toegevoegd aan BVO-scan

De Beweegvriendelijke omgevings-scan (BVO-scan)is uitgebreid met een scan over de beweegvriendelijkheid van de schoolomgeving. Hiermee brengen professionals de beweegvriendelijkheid van het schoolplein en de schoolzone in kaart.

Zijn er voldoende loop- en wandelpaden in de wijk van de school? Is er een veilige én toegankelijke oversteekplaats? Is het schoolplein voor, tijdens en na schooltijd openbaar toegankelijk voor kinderen? Met andere woorden, waar liggen kansen en wat kan beter? Speel in op de wensen en behoeften van de kinderen en daag ze uit meer te bewegen in een beweegvriendelijke omgeving.

Voor wie is de Schoolpleinscan?

Een gezonde leefomgeving is ook een beweegvriendelijke omgeving. Kinderen moeten veilig naar school kunnen lopen of fietsen en ook op het schoolplein voldoende worden uitgedaagd om te bewegen en sporten. Wil of ga jij als professional hiermee aan de slag? Dan biedt de schoolpleinscan je de mogelijkheid om meningen van verschillende stakeholders te peilen. Betrek bij het uitvoeren van de scan leraren, ambtenaren onderwijs, gezondheid, sport & bewegen, ruimtelijke ordening, etc. Bevraag en betrek hiernaast inwoners van de wijk of buurt (bijv. ouders, leerlingen, belangenbehartigers, (sport)vereniging) om tot nieuwe inzichten te komen. Wat vinden zij belangrijk en hoe kijken zij aan tegen de mogelijkheden om te bewegen op en rond school.

Via deze pagina kun je direct aan de slag met de schoolpleinscan. Je vindt daar ook een handleiding hoe je de schoolpleinscan het beste toepast.