Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Vereniging Sport en Gemeenten presenteert magazine ‘BUURTSPORTCOACH. Onderwijs’

Vereniging Sport en Gemeenten presenteert het magazine ‘BUURTSPORTCOACH. Onderwijs’, een uitgave van Arko Sports Media. De rode draad in dit magazine is de rol van de buurtsportcoach/cultuurcoach in relatie tot het onderwijs. Het biedt inzicht in wat er op lokaal gebied gebeurt om mensen in beweging te brengen. Zeker in deze periode is dat van groot belang gebleken.

De buurtsportcoaches en cultuurcoaches zijn onmisbaar in onze ambities (Nationaal Sportakkoord/Preventieakkoord) om kinderen meer te laten bewegen en in aanraking met cultuur te komen. De ruim 6.000 coaches (83 procent sport en bewegen en 17 procent kunst en cultuur) werken immers in vrijwel alle gemeenten samen met scholen – binnen én buiten schooltijd. Ze geven zelfstandig les, bereiden lespakketten voor en adviseren leraren en schoolleiders. Vaak zetten ze een stapje extra om ook kinderen uit een kwetsbare omgeving te betrekken door middel van sport, maar ook juist door middel van culturele activiteiten.

De buurtsportcoaches en cultuurcoaches verbinden zo sport, spel, cultuur en school met elkaar – in heel Nederland, en voor alle kinderen en jongeren. In dit magazine – met een voorwoord van Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media – vind je een verzameling van mooie voorbeelden van hoe buurtsport- en cultuurcoaches te werk gaan en hoe ze er in slagen sport, bewegen en cultuur voor iedereen mogelijk én vooral leuk te maken. Raak geïnspireerd door de voorbeelden en deel ze met elkaar!

Het magazine is interessant voor alle partijen die zich ambtelijk, bestuurlijk of uitvoerend bezighouden met de Brede Regeling Combinatiefuncties.

Bekijk de digitale versie van het magazine BUURTSPORTCOACH. Onderwijs.