Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

PO

Gendi.nl is de opvolger van Gay&School

Stichting School & Veiligheid heeft op 5 oktober een nieuwe themawebsite gelanceerd over gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs. Gendi.nl is de eigentijdse opvolger van Gay&School. Gendi inspireert en adviseert schoolprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo.

Wie wordt in 2022 de sportiefste basisschool van Nederland?

KVLO, NOC*NSF en Kenniscentrum Sport en Bewegen gaan in 2022 op zoek naar de sportiefste basisschool en de sportiefste s(b)o-school van Nederland. De verkiezing zal plaatsvinden op 23 maart in het Willem Alexander Sportcentrum in Groningen. In 2019 was Kardinaal De Jong uit Alkmaar (zie foto) de achtste sportiefste basisschool sinds 2005. SO De Piramide uit Den Haag was in 2019 de eerste sportiefste s(b)o-school van Nederland.

Koningsspelen en JOGG samen sterk voor een gezonde jeugd

De Koningsspelen en JOGG gaan zich de komende jaren sterk maken om nog meer lokale samenwerkingen tussen scholen in het primaire onderwijs, sportaanbieders en gemeenten tot stand te brengen.

Week Tegen Pesten van start gegaan

De landelijke Week Tegen Pesten  is op maandag 27 september van start gegaan. In de week staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal. Na het afgelopen turbulente jaar, wat een grote impact had op de groepsdynamiek, is dit extra belangrijk. Initiatiefnemer Stichting School & Veiligheid organiseert de Week Tegen Pesten ieder jaar in september voor scholen in het PO, VO en MBO.

Meer basisschoolkinderen met slechtere motorische vaardigheden na coronalockdown

Na de eerste lockdown vanwege corona in het voorjaar van 2020 was een groter deel van de basisschoolkinderen (4-12 jaar) in Nederland motorisch minder vaardig dan kinderen van die leeftijd vóór de lockdown. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Helft jongeren overschat eigen digitale vaardigheden

Jongeren zijn te positief over hun eigen digitale vaardigheden. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de KB, de nationale bibliotheek. Bijna de helft (47%) van de jongeren overschat het eigen niveau. Daarbij herkennen de minder digitaal vaardige jongeren onveilig onlinegedrag minder goed en zijn ze sceptisch over wat ze van ouders en leraren kunnen leren. Onterecht, zo blijkt, want deze gesprekspartners helpen de digitale vaardigheden van jongeren juist te vergroten.

Basischool De Verwondering in Almere genomineerd voor European Green Cities Award 2021

Basisschool De Verwondering in Almere is genomineerd voor de prestigieuze European Green Cities Award 2021. ORGA Architect was verantwoordelijk voor het ontwerp. Nederland zendt dit project in vanwege de groene aspecten in en om het gebouw. De ligging van de nieuwe school in dichte bebouwing maakt dit tot een extra prestatie. “Voor een groot, groen schoolplein is niet altijd de ruimte. Juist door dit project uit te lichten, willen we laten zien dat op praktisch iedere locatie een prettige groene leefomgeving haalbaar is”, aldus de organisatie.

GGDzhz start het nieuwe schooljaar gezond met ‘Geen rommel in je trommel’

Vanaf 30 augustus, bij de start van het nieuwe schooljaar, kunnen alle ouders van kinderen tussen de 3,9 en 12 jaar de brochure ‘Geen rommel in je trommel’ downloaden of krijgen bij het consultatiebureau, supermarkten, scholen en de bibliotheek. De brochure, geschreven door Tilly de Jong van Glos Educatief, staat boordevol inspiratie voor gezonde voeding en drinken tijdens de schooldag en is tot stand gekomen door een samenwerking tussen GGDzhz, JOGG Zuid-Holland Zuid, Jong JGZ en het Voedingscentrum.

Inschrijven stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten

Tussen 1 en 30 september kunnen alle scholen in het PO, VO en MBO zich inschrijven voor de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten. Met deze subsidie kunnen scholen moestuinieren, koken of een excursie organiseren op het gebied van voeding. Per schoollocatie is een bedrag van maximaal € 2.000,- beschikbaar.

Lerarenhandleiding preventief werken aan welbevinden leerlingen

Hoe kun je als leerkracht preventief werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van je leerlingen? Met dat doel stelde Pharos samen met leerkrachten, Gezonde Generatie en het Trimbos-instituut een handleiding op met concrete handvatten. De handleiding is geschikt voor zowel PO als VO.

Subsidieregeling Impuls Bewegingsonderwijs PO

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zijn scholen wettelijk verplicht om minimaal twee lesuren (twee maal 45 minuten) bewegingsonderwijs aan te bieden, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. Op dit moment haalt lang niet iedere school dit. De overheid wil daarom samen met de KVLO, de PO-Raad, ALO Nederland en de Vereniging Sport en Gemeenten scholen ondersteunen bij het realiseren van bewegingsonderwijs, maar ook bij het stimuleren van bewegen van kinderen door de dag heen.

Agressief gedrag op school

Opstandig en agressief gedrag komt overal voor waar mensen in groepen samen komen. Dus óók op school en in de klas. Om een sociaal veilig schoolklimaat te waarborgen is het daarom van belang agressief gedrag te verkleinen of proberen voor te zijn, door de aanleidingen van agressie te verkleinen. Stichting School & Veiligheid zet het op een rij. De teksten hieronder gaan over het primair onderwijs.

PO-Raad en gezonde leefstijl

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die voldoende bewegen en gezond eten en drinken zich beter voelen. Ook weten we hoe belangrijk een gezonde leefstijl is voor de ontwikkeling en schoolprestaties van een kind. Voldoende redenen dus om hier op school aandacht aan te besteden. De PO-Raad zet een aantal zaken op een rij.

Leskist Insecten, Vriend of Vijand

Is een insect je vriend of je vijand? De meeste mensen vinden insecten maar eng. Maar ze zijn ook erg nuttig! Maar voor wie eigenlijk? En kunnen we van insecten gebruik maken in je eigen tuin, of in de landbouw? Het WetenschapsKnooppunt Wageningen Universiteit (WKWU) heeft samen met wetenschappers, leerkrachten en PABO-studenten een leskist rond het thema insecten ontwikkeld.

Nederlandse en Belgische Limburgse universiteiten werken samen aan groene en gezonde scholen

Wat is het effect van een vergroening van scholen en verhoging van biodiversiteit op de gezondheid, het welbevinden en de cognitieve prestaties van kinderen? Dat gaan de Nederlandse Maastricht University en de Belgische Universiteit Hasselt (Centrum voor Milieukunde en BIOMED) de komende periode gezamenlijk onderzoeken in een pilotproject.