Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

PO

OBS De Tweemaster uit Goes wint Verdienactie met sommenparcours

OBS De Tweemaster uit Goes is de winnaar van de Verdienactie ‘Samen brengen we jullie klas in beweging’ van Presikhaaf Schoolmeubelen, JOGG en Wieblie. De winnende inzending ging over het sommenparcours in de speelzaal op De Tweemaster.

Een gezonde schoollunch en meer bewegen op de basisschool helpen in de aanpak van overgewicht

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft op donderdag 5 november de Tweede Kamer het rapport ‘Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen; Een verkenning naar draagvlak, haalbaarheid, betaalbaarheid en impact’ gestuurd, opgesteld door het RIVM. Uit het onderzoek blijkt o.a. dat met de invoering van een schoollunch in combinatie met meer bewegen op school, het percentage kinderen van 4 tot 18 jaar met overgewicht zou kunnen dalen van 13,5% naar 10,2% in 2040, en kinderen met obesitas van 2,8% naar 2,3% in 2040.

Mulier Instituut onderzoekt bewegend leren in onderwijs

Bewegend leren – wel eens van gehoord? Of zelfs een keer toegepast in de klas? Dan heeft het Mulier Instituut jouw hulp nodig!

Kinderen en mediagebruik

Juist in deze tijd waarin nepnieuws soms moeilijk te herkennen is en mensen hun vertrouwen in de media lijken te verliezen, is het belangrijk met leerlingen in gesprek te gaan over hun media-gebruik en ze te informeren over het belang van persvrijheid. Daarom komt Samsam op 12 november met een themanummer Media.

Tiende editie MediaMasters tijdens Week van de Mediawijsheid

Dit schooljaar vindt de tiende editie van MediaMasters plaats. MediaMasters is een unieke serious game over de kansen en gevaren van digitale media, speciaal voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs. De klassen strijden van 5 tot en met 13 november om de felbegeerde titel: ‘Meest mediawijze klas van Nederland’. Op maandag 16 november wordt om 13.00 uur de meest mediawijze klas van 2020 bekendgemaakt.

Verdien 2 x 40 euro en help VeiligheidNL bij gehoorschadepreventie bij kinderen

Preventie van gehoorschade bij kinderen en jongeren is een belangrijk onderwerp en een toenemend probleem in Nederland: 1 op de 7 kinderen heeft gehoorschade opgelopen door hard geluid. Deze gehoorschade is onomkeerbaar en heeft negatieve impact op onder meer (leer)prestaties en welzijn. Preventie van gehoorschade is daarom van groot belang, met name op jonge leeftijd. Scholen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. Daarom roept VeiligheidNL nu de hulp van scholen in.

Leven en werken op school

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor professionals die met kinderen, jongeren en hun ouders werken? Het Nederlands Jeugdinstituut maakte een serie podcasts waarin verschillende professionals uit het jeugdveld vertellen over hun ervaringen en nieuwe inzichten. In deel 8 een gesprek met schoolleider Jan Willem Heemstra, leerling Toby en kinderarts Brita de Jong-van Kempen.

Inventarisatie schooltuintjes in Nederland

Lianne van der Kruk is bezig met een inventarisatie van schooltuintjes bij alle Nederlandse Basisscholen. Doel is de realisatie van méér schooltuintjes en de ultieme missie is dat élk kind op de basisschool een eigen tuintje heeft.

Toename deelname Ondersteuningsaanbod Gezonde School in 2019-2020

Het Ondersteuningsaanbod helpt scholen (PO, SO, VO en MBO) om een Gezonde School te worden of te blijven. In het schooljaar 2019-2020 hebben 770 scholen gebruikgemaakt van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Dit zijn ondanks de impact van het coronavirus meer scholen dan de voorgaande schooljaren. Benieuwd met welke thema’s de scholen aan de slag gingen? Bekijk het onderstaande schema.

De effecten van een halfjaar gezonde schoollunch

Op 24 september vond het eindsymposium van het project De Gezonde Schoollunch plaats. Tijdens het symposium werden de projectresultaten besproken. Ook kwamen aan de hand van interactieve break-outsessies een viertal vragen aan de orde.

Gezocht: docenten (PO bovenbouw en VO onderbouw) en intern begeleiders voor gehoorschadepreventie-panel

Preventie van gehoorschade bij kinderen en jongeren is een belangrijk onderwerp en een toenemend probleem in Nederland. Uit onderzoek weten we dat 1 op de 7 kinderen gehoorschade heeft opgelopen door hard geluid. Gehoorschade is onomkeerbaar en heeft negatieve impact op (leer)prestaties, welzijn, kansen op de arbeidsmarkt, inkomen en sociale participatie. Preventie van gehoorschade is daarom van groot belang en met name op jonge leeftijd. Scholen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen.

Webinar Kind naar Gezonder Gewicht

Hoe ga je om met gezondheidsproblemen bij de jeugd, waarbij een deel van de oplossing ligt in de samenwerking met het sociaal domein? Laat je tijdens het gratis webinar ‘Kind naar Gezonder Gewicht’ op 29 oktober informeren over de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht, gericht op kinderen met overgewicht en obesitas en hun gezin.

Verkeersdoolhof 2020 Etten-Leur succesvol verlopen

Voor de basisscholen is samen met de gemeente Etten-Leur onlangs in het park Hooghuis het Verkeersdoolhof georganiseerd. Met de toepassing van strenge Corona-maatregelen is het toch gelukt om het verkeersdoolhof te organiseren.

Nieuwe informatieboekjes helpen kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving, en hun ouders

In Nederland hebben gemiddeld 5 kinderen per schoolklas een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen, de zgn. Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met een Verslaving (KOV). Dat zijn jaarlijks 577.000 minderjarige kinderen. Deze kinderen vinden het vaak lastig om over hun thuissituatie te praten. Het Trimbos-instituut ontwikkelde een reeks nieuwe informatieboekjes voor (toekomstige) ouders en kinderen van 0-18 jaar om het gesprek hierover te openen. Naast minderjarige KOPP/KOV-kinderen (0-18 jaar), zijn er ook jongvolwassenen (18-24 jaar) en volwassenen (vanaf 24 jaar) met ouders die psychische problemen hebben of verslaafd zijn.

Week van de Motoriek

Kenniscentrum Sport & Bewegen organiseert van 5 tot en met 9 oktober samen met het Ministerie van VWS, NOC*NSF, Mulier Instituut, KVLO en de VSG een themaweek om meer aandacht te vragen voor het nut en belang van Breed Motorische Ontwikkeling (BMO). Maar liefst zeven webinars behandelen interessante wetenschappelijke achtergronden en veel praktische kansen en mogelijkheden om direct met het thema BMO aan de slag te gaan.