Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

PO

Vierde editie Kindermenu 2.0 in provincie Drenthe

In restaurants bestaat een kindermenu vaak uit patat met een frikandel of kroket óf een pannenkoek. Maar het kan ook gezonder! Provincie Drenthe, Jong Leren Eten en Drenthe Gezond hebben daarom alle basisscholen, kinderopvang én ook de ouders uitgedaagd om samen met de kinderen mee te doen aan de vierde editie van de receptenwedstrijd ‘Kindermenu 2.0’.

Kwart van basisscholen heeft te maken met online shaming

Een op de vier basisscholen heeft te maken met het ongewenst verspreiden van digitale naaktfoto’s van leerlingen, blijkt uit onderzoek van Pointer en DUO Onderwijsonderzoek & Advies naar het basis- en voorgezet onderwijs. Dat terwijl scholen op dit moment niet verplicht zijn om les te geven over online shaming.

IVN Natuureducatie zet samen met basisonderwijs in op de natuurrijke schooldag

IVN Natuureducatie gaat zich de komende jaren, met steun van de Nationale Postcode Loterij, inzetten voor de natuurrijke schooldag. Op dit moment wordt slechts 1 procent van de lessen aan kinderen op basisscholen buiten, in de natuur, gegeven. En dat terwijl les krijgen in een groene omgeving zo gezond is én de schoolprestaties ten goede komt.

Genomineerden verkiezingen ‘Sportiefste Basisschool van Nederland’ en ‘Sportiefste SO-School van Nederland’ bekend

De vijf genomineerde basisscholen en twee genomineerde SO-scholen voor de verkiezing ‘Sportiefste Basisschool/SO-school van Nederland 2022’ zijn bekend. De scholen die strijden om de titel zijn voorbeeldscholen voor andere scholen op het gebied van het maken van beweegbeleid. Zij hebben allen een uitmuntend aanbod van 2+1+2. Op die manier stimuleren zij hun leerlingen om een actieve en gezonde leefstijl te ontwikkelen. Uiteraard is het aanbod geborgd in het schoolbeleid.

Conferentie School & Veiligheid 30 maart 2022 voor PO, VO en MBO

Jaarlijks organiseert Stichting School & Veiligheid de conferentie ‘Met Alle Respect!’ voor onderwijsprofessionals. Tijdens deze conferentie staat sociale veiligheid in en om de school centraal. De conferentie kent elk jaar een ander thema. Bij de editie van 2022, op 30 maart 2022, heeft School & Veiligheid een actueel thema verwerkt in de conferentie: ‘Heb jij je leerling in beeld?’

Steeds meer basisscholen met vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs

Op steeds meer basisscholen in Nederland wordt het bewegingsonderwijs (deels) gegeven door een vakleerkracht. Dat blijkt uit onderzoek van Jorien Slot, Sofie Vrieswijk en Jo Lucassen van het Mulier Instituut naar bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs.

App ‘Schone lucht kinderopvang en school’

Een gezonde leefstijl op school en kinderopvang wordt versterkt door een omgeving met de juiste luchtkwaliteit. Daarom is het van belang dat er op 24 november een app is gelanceerd die kinderopvangorganisaties en scholen helpt de luchtkwaliteit in groepsruimtes, slaapruimtes en klaslokalen te verbeteren.

Een brunch voor ieder kind

Lidl, prinses Laurentien en het Jeugdeducatiefonds slaan de handen ineen tijdens de feestdagen. Vanaf maandag 22 november kunnen klanten van Lidl vijf weken lang producten doneren voor feestelijke brunchpakketten die vlak voor de kerstvakantie uitgedeeld worden aan kinderen op scholen die aangesloten zijn bij het Jeugdeducatiefonds.

Playing for Success – Leren met een WOW factor

Playing for Success is door de ‘Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn’ van het Nederlands Jeugdinstituut erkend als interventie. Playing for Success is een na- en buitenschools programma voor kinderen van 9 tot en met 14 jaar die vanwege sociaal-emotionele oorzaken op school moeilijk meekomen met de groep.

Basisschool Rehoboth besteedt hele jaar aandacht aan mediawijsheid

Tot en met vrijdag 12 november is het de Week van de Mediawijsheid. Basisschool Rehoboth uit Naaldwijk besteedt het hele schooljaar aandacht aan het omgaan met digitale media en aan het gedrag op sociale media. Niet alleen wanneer er wat aan de hand is, maar structureel met methodes waarmee ze al langer werken. Op de website van Gezonde School vertelt Irene Kerssies, intern begeleider van de bovenbouw van Rehoboth, erover.

Gezonde School en Positieve Gezondheid versterken elkaar

Enkele GGD-regio’s en basisscholen gebruiken Gezonde School in combinatie met het programma Positieve Gezondheid van het Institute for Positive Health (iPH). De Gezonde School-aanpak bevordert een gezonde leefstijl door het bieden van structuur en de Kindtool van Positieve Gezondheid bevordert vooral een prettige sfeer en de relatie docent-leerling. De combinatie van deze twee producten en programma’s wordt als positief ervaren, blijkt uit onze interviews met negen docenten, directeuren en Gezonde School-adviseurs.

Leervertraging en zorg over welzijn door corona

De coronapandemie heeft geleid tot leervertraging en zorgen over het welbevinden van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. In het mbo en hoger onderwijs staat het studieverloop en het welzijn van studenten onder druk. Dat staat in de eerste voortgangsrapportage over het Nationaal Programma Onderwijs die het ministerie van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Webinar ‘Kleuters in beweging!’ tijdens Week van de Motoriek

Kenniscentrum Sport & Bewegen organiseert van 1 tot en met 5 november de Week van de Motoriek samen met het Ministerie van VWS, NOC*NSF, Mulier Instituut, KVLO, Wij Buurtsportcoaches, Lectoratenplatform en de VSG. Tijdens de Week van de Motoriek zijn er verschillende webinars. Zo is er op 3 november de webinar ‘Kleuters in beweging!’.

Videoserie en webinar Voedingscentrum helpen ouders bij aanleren gezonde eetgewoonten kinderen

Kinderen al vroeg gezonde eetgewoonten aanleren, helpt bij de ontwikkeling van een gezond eetpatroon. Om ouders hierbij te helpen heeft het Voedingscentrum een 4-delige videoserie ‘Gezonde opvoeding 4-12 jaar’ gemaakt. De video’s geven ouders praktische tips voor meer rust, minder strijd en gezondere routines in huis. De serie is ook voor het primair onderwijs interessant.

De Week van de Mediawijsheid

De Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021) staat dit jaar in het teken van: Samen Sociaal Online. We staan stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld. We maken ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan. En om jezelf of een ander mediawijzer te maken – en daarmee weerbaarder en digitaal vaardiger.