Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

PO

Heppie in de klas: lespakket over positieve aandacht en elkaar echt zien

De Stichting Het Vergeten Kind heeft met Heppie in de klas een lespakket ontwikkeld dat verschillende thuissituaties in de klas bespreekbaar maakt. Daardoor krijgen leerlingen meer oog en begrip voor elkaars gedrag en elkaars achtergrond. Het lespakket vermindert schaamte en oordeel en als docent zie je beter waar een kind goed in is en wat het nodig heeft van jou. Het lespakket bestaat uit 12 eenvoudige en vrolijke werkvormen die met weinig voorbereiding uit te voeren zijn. De werkvormen zijn geschikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

IVN zoekt 20 basisscholen die meedoen met het Living Lab BinnenBos

IVN Natuureducatie wil samen met partners de schoollokalen van Nederland vergroenen. Als eerste stap wordt gestart met het Living Lab BinnenBos. IVN zoekt daarvoor 20 basisscholen die het klaslokaal van groep 5/6 op een leerzame manier willen vergroenen en de aanpak samen met IVN en de partners verder willen ontwikkelen. Het Living Lab BinnenBos wordt uitgevoerd vanaf de tweede week van maart t/m begin juli.

Protocol opening basisonderwijs gepubliceerd

Op de website lesopafstand.nl is het protocol Basisonderwijs gepubliceerd. Dit in verband met de openstelling van basisscholen op maandag 8 februari, zoals door het kabinet aangekondigd op dinsdag 2 februari. Het protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met BOinK, BMK, BK, OCW en SZW. Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM. Het protocol is een handreiking voor de sector bij de heropening van scholen. Het kabinetsbesluit tot de opening van de scholen is leidend: alle leerlingen gaan volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften.

264 toekenningen 3e ronde Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

Maar liefst 264 schoollocaties in het PO, SO, VO en MBO kunnen gebruikmaken van ronde 3 van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. De interesse was groot; bijna 400 schoollocaties maakten hun belangstelling voor deze ronde van de regeling kenbaar. Hier hadden ze tot 16 november de gelegenheid voor. Vanwege de grote belangstelling vindt de toekenning van de stimuleringsregeling aan schoollocaties plaats op basis van criteria. In maart 2021 opent de belangstellingsregistratie voor ronde 4.

OBS De Tweemaster uit Goes wint Verdienactie met sommenparcours

OBS De Tweemaster uit Goes is de winnaar van de Verdienactie ‘Samen brengen we jullie klas in beweging’ van Presikhaaf Schoolmeubelen, JOGG en Wieblie. De winnende inzending ging over het sommenparcours in de speelzaal op De Tweemaster.

Een gezonde schoollunch en meer bewegen op de basisschool helpen in de aanpak van overgewicht

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft op donderdag 5 november de Tweede Kamer het rapport ‘Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen; Een verkenning naar draagvlak, haalbaarheid, betaalbaarheid en impact’ gestuurd, opgesteld door het RIVM. Uit het onderzoek blijkt o.a. dat met de invoering van een schoollunch in combinatie met meer bewegen op school, het percentage kinderen van 4 tot 18 jaar met overgewicht zou kunnen dalen van 13,5% naar 10,2% in 2040, en kinderen met obesitas van 2,8% naar 2,3% in 2040.

Mulier Instituut onderzoekt bewegend leren in onderwijs

Bewegend leren – wel eens van gehoord? Of zelfs een keer toegepast in de klas? Dan heeft het Mulier Instituut jouw hulp nodig!

Kinderen en mediagebruik

Juist in deze tijd waarin nepnieuws soms moeilijk te herkennen is en mensen hun vertrouwen in de media lijken te verliezen, is het belangrijk met leerlingen in gesprek te gaan over hun media-gebruik en ze te informeren over het belang van persvrijheid. Daarom komt Samsam op 12 november met een themanummer Media.

Tiende editie MediaMasters tijdens Week van de Mediawijsheid

Dit schooljaar vindt de tiende editie van MediaMasters plaats. MediaMasters is een unieke serious game over de kansen en gevaren van digitale media, speciaal voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs. De klassen strijden van 5 tot en met 13 november om de felbegeerde titel: ‘Meest mediawijze klas van Nederland’. Op maandag 16 november wordt om 13.00 uur de meest mediawijze klas van 2020 bekendgemaakt.

Verdien 2 x 40 euro en help VeiligheidNL bij gehoorschadepreventie bij kinderen

Preventie van gehoorschade bij kinderen en jongeren is een belangrijk onderwerp en een toenemend probleem in Nederland: 1 op de 7 kinderen heeft gehoorschade opgelopen door hard geluid. Deze gehoorschade is onomkeerbaar en heeft negatieve impact op onder meer (leer)prestaties en welzijn. Preventie van gehoorschade is daarom van groot belang, met name op jonge leeftijd. Scholen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. Daarom roept VeiligheidNL nu de hulp van scholen in.

Leven en werken op school

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor professionals die met kinderen, jongeren en hun ouders werken? Het Nederlands Jeugdinstituut maakte een serie podcasts waarin verschillende professionals uit het jeugdveld vertellen over hun ervaringen en nieuwe inzichten. In deel 8 een gesprek met schoolleider Jan Willem Heemstra, leerling Toby en kinderarts Brita de Jong-van Kempen.

Inventarisatie schooltuintjes in Nederland

Lianne van der Kruk is bezig met een inventarisatie van schooltuintjes bij alle Nederlandse Basisscholen. Doel is de realisatie van méér schooltuintjes en de ultieme missie is dat élk kind op de basisschool een eigen tuintje heeft.

Toename deelname Ondersteuningsaanbod Gezonde School in 2019-2020

Het Ondersteuningsaanbod helpt scholen (PO, SO, VO en MBO) om een Gezonde School te worden of te blijven. In het schooljaar 2019-2020 hebben 770 scholen gebruikgemaakt van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Dit zijn ondanks de impact van het coronavirus meer scholen dan de voorgaande schooljaren. Benieuwd met welke thema’s de scholen aan de slag gingen? Bekijk het onderstaande schema.

De effecten van een halfjaar gezonde schoollunch

Op 24 september vond het eindsymposium van het project De Gezonde Schoollunch plaats. Tijdens het symposium werden de projectresultaten besproken. Ook kwamen aan de hand van interactieve break-outsessies een viertal vragen aan de orde.

Gezocht: docenten (PO bovenbouw en VO onderbouw) en intern begeleiders voor gehoorschadepreventie-panel

Preventie van gehoorschade bij kinderen en jongeren is een belangrijk onderwerp en een toenemend probleem in Nederland. Uit onderzoek weten we dat 1 op de 7 kinderen gehoorschade heeft opgelopen door hard geluid. Gehoorschade is onomkeerbaar en heeft negatieve impact op (leer)prestaties, welzijn, kansen op de arbeidsmarkt, inkomen en sociale participatie. Preventie van gehoorschade is daarom van groot belang en met name op jonge leeftijd. Scholen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen.