Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

PO

Onderzoeksproject laat dringende noodzaak zien voor aanleren gezond gedrag op basisschool

Kinderen worden gezonder als ze op school gezond lunchen, gevarieerd bewegen en in de klas leren over gezond gedrag. Dat blijkt uit het project Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT), waarvan op dinsdag 22 september de eindresultaten bekend werden gemaakt tijdens een symposium in Venlo.

Nieuw onderzoek naar thuiszittende leerlingen

Om meer inzicht te krijgen in oorzaken en mogelijke oplossingen van thuiszittende leerlingen analyseert het Kohnstamm Instituut uitspraken van de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Het gaat om geschillen die ouders voorleggen en die betrekking hebben op plaatsing in of verwijdering van leerlingen uit een school of over het ondersteuningsaanbod van een school (PO/VO).

Meer dan de helft van kinderen 9-13 jaar gepest

Bijna zes op de tien kinderen van 9 tot 13 jaar in Nederland zijn of worden gepest. Het overgrote deel van de schoolkinderen wil in de klas meer aandacht voor het aanpakken van pesten. Ze vragen om hulp om een eind te maken aan pesten in hun omgeving of om zelf te stoppen met pesten. Dat blijkt uit een representatief onderzoek in opdracht van het NOS Jeugdjournaal onder ruim 1000 kinderen van 9 tot 13 jaar, uitgevoerd door onderzoeksbureau No Ties.

Leven en werken met het coronavirus

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor professionals die met kinderen, jongeren en hun ouders werken? Het Nederlands Jeugdinstituut maakte een serie podcasts waarin verschillende professionals uit het jeugdveld vertellen over hun ervaringen en nieuwe inzichten. In deze podcast een gesprek met Hester van Toledo, leerkracht groep 3, 4 en 5 op een Montessorischool. Het interview vond plaats in juli 2020.

Vijfde editie Nationale Buitenlesdag

Op 22 september 2020 vindt de Nationale Buitenlesdag plaats. Scholen mogen al meedoen als ze minstens één klas één uur buitenles geven. Inmiddels hebben zich al 3693 scholen opgegeven. De Nationale Buitenlesdag is een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie.

Samen aan zet thema Week tegen Pesten

In de Week Tegen Pesten 2020 (van 21 t/m 25 september) van de Stichting School & Veiligheid staat het aanpakken van pesten en het werken aan een veilige school centraal. Dit jaar is het motto Samen aan zet. Samen met zijn klas, het team, de hele school zijn leraren aan zet om weer op een prettige manier met elkaar om te gaan.

Doe mee met de 10@10 Challenge

Van 18 tot en met 27 september vindt de NOC*NSF Nationale Sportweek plaats. Basisscholen kunnen die week meedoen met de 10@10 Challenge. Leerlingen ontdekken dan in tien minuten tien verschillende sporten, aangemoedigd door topsporters. Deelname is gratis en klassen inschrijven kan tot 20 september. Op 20 september ontvangen de deelnemers het materiaal voor de challenge. Tijdens de Nationale Sportweek is er op woensdag 23 september een speciale Scholendag.

Ga aan de slag met voedselonderwijs in de maand oktober!

De maand oktober staat in het teken van voedsel. Van 10-17 oktober vindt de jaarlijkse Dutch Food Week plaats. Een week lang wordt er in Nederland aandacht besteed aan wat er op ons bord ligt, maar ook is er aandacht voor de producenten die dit mogelijk maken. Daarnaast vallen de Dag van Duurzaamheid en Wereldvoedseldag in deze maand. De ideale gelegenheid om hier een les(sen) aan te wijden voor de kinderopvang, bassischool, voorgezet onderwijs of MBO.

‘Betrek kinderen bij overgang van PO naar VO’

Voor een soepele transitie van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat scholen met elkaar samenwerken en kinderen meer betrokken worden. Dat concludeert Marlau van Rens in haar proefschrift, waarop ze op 4 september promoveerde aan de Universiteit van Maastricht.

Het belang van ongeschreven regels en hoe je hiermee aan de slag kan gaan

Tijdens vakanties, op druilerige dagen, kijk ik graag naar films. Daar neem ik lekker de tijd voor en hoef ik even aan niets anders te denken. In ieder geval niet aan mijn werk, want ik heb vakantie. En toch, helemaal loslaten kan ik het blijkbaar niet want door twee films – A Few Good Men en The Master – werd ik deze zomervakantie aan het denken gezet. In beide films kwamen ongeschreven of onuitgesproken regels aan de orde wat me toch weer aan mijn werk voor de Week Tegen Pesten deed denken.

COC en Rutgers willen strengere onderwijsnormen voor seksuele voorlichting en diversiteit

Volgens het COC en Rutgers moeten er strengere onderwijsnormen voor seksuele voorlichting en diversiteit komen. De organisaties doen deze oproep nadat uit onderzoek van Rutgers naar voren kwam dat weliswaar 98 procent van de basisscholen aan seksuele voorlichting doet, maar dat een derde van de scholen geen aandacht besteedt aan seksuele diversiteit. Ook bleek dat slechts 40 procent van de scholen een erkende lesmethode gebruikt, die specifiek bedoeld is voor relationele en seksuele vorming.

Zeven tips om de schoolkantine te heropenen

Na de zomervakantie mogen niet alleen de scholen, maar ook de schoolkantines weer open. En dat levert vanzelfsprekend best wat vragen op ten tijde van corona. De afdeling Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum stelde daarom zeven tips samen zodat de schoolkantine straks weer gezond én veilig kan openen c.q. open kan blijven.

Symposium over de Gezonde Basisschool van de Toekomst 2015-2020

De Gezonde Basisschool van de Toekomst bestaat 5 jaar. Daarom vindt op dinsdag 22 september in de Maaspoort in Venlo het Symposium over de Gezonde Basisschool van de Toekomst 2015-2020 plaats. Vanwege het maximaal aantal van 100 genodigden zal dit symposium simultaan online en offline plaatsvinden. De organisatie hanteert hierbij de regel dat deelnemers die zich als eerste aanmelden recht hebben op fysieke aanwezigheid bij het symposium. Dagvoorzitter is Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde aan Maastricht University.

Beslisboom terugkeer uit oranje of rood gebied

Om te bepalen of een kind na terugkomst van vakantie uit oranje of rood gebied naar de kinderopvang of school mag, heeft de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) samen met AJN Jeugdartsen Nederland een beslisboom oranje/rood gebied gemaakt.

Vijf vragen over weer terug naar school of opvang in coronatijd

De scholen zijn weer begonnen. Misschien heb je als jongere, ouder of professional vragen over de start van school in coronatijd. Het Nederlands Jeugdinstituut zette vijf veel gestelde vragen en antwoorden op een rij.