Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

PO

Samenwerken met de buurt voor voedseleducatie

Alle leerlingen van OBS Hannie Schaft in Zandvoort krijgen voedseleducatie. Drijvende kracht hierachter is leerkracht Karina Veeren, die hierbij handig de schoolomgeving betrekt, zoals ouders, supermarkten en andere winkels en de Gezonde School-adviseur. Wat doet de school allemaal aan voedseleducatie?

Feest in plaats van traktatie tijdens Week voor de Gezonde Jeugd

Tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd (12-17 juni 2023) hebben verschillende basisscholen en kinderdagverblijven geëxperimenteerd met feest in plaats van traktaties. Ze deden dit met behulp van de feestdoosjes van Wie jarig is viert feest.

Kinderen die meer weten over groente vinden groente lekkerder

Kinderen die leren hoe groente groeit en wordt klaargemaakt, gaan groente lekkerder vinden. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Marla Hahnraths en hoogleraar Onno van Schayck van Maastricht University. Ze voerden een programma uit van de Kids University in Venlo voor de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool. In totaal deden 19 schooklassen in Noord-Limburg mee.

IVN en Jantje Beton stellen 10 x 5.000 euro beschikbaar voor groen schoolplein basisscholen

Heeft de basisschool waar jij werkt plannen voor een nieuw plein waar kinderen kunnen spelen en bewegen in een natuurrijke omgeving? Maar is jullie plein nog een saaie tegelvlakte? Dan helpen IVN en Jantje Beton je graag om de volgende stap te zetten naar een plein waar kinderen volop kunnen bewegen. Stuur hen drie foto’s van het plein én een heel simpel schetsje van de ideeën en maak kans op 5.000 euro voor jullie plein. Vul uiterlijk 31 juli het formulier in om kans te maken. In totaal stellen IVN en Jantje Beton 10 x 5000 euro beschikbaar.

Gezonde School kijkt trots terug op 2022

Gezonde School kijkt trots terug op 2022. Met gebundelde krachten is er in 2022 op ingezet een gezonde leefstijl zichtbaar en merkbaar te maken en de aandacht hiervoor nog steviger te verankeren in alle scholen binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het mbo.

‘Wie jarig is viert feest’ nu ook voor kinderdagverblijven en BSO’s

In 2022 startte in de Week van de Gezonde Jeugd 2022 (7-11 juni) de campagne ‘Wie jarig is viert feest’ voor basisscholen. In de Week van de Gezonde Jeugd 2023 (12-17 juni) wordt de campagne uitgebreid naar kinderdagverblijven en BSO’s. Ook zij worden opgeroepen om hun traktatiebeleid om te zetten naar een feestbeleid.

Webinar Aandacht voor relaties en seksualiteit

14 juni kunnen onderwijsprofessionals de webinar Aandacht voor relaties en seksualiteit: waar te beginnen? volgen. De webinar is gericht op professionals in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Deelnemers krijgen tips over het vormgeven van het thema Relaties en seksualiteit met de Gezonde School-aanpak.

Ouder-, leerling- en onderwijsorganisaties willen vrijwillige ouderbijdrage in po afschaffen

Om de kansengelijkheid in het funderend onderwijs (po en vo) te bevorderen moet de vrijwillige ouderbijdrage in het po worden afgeschaft en moeten laptops en tablets voor school in het funderend onderwijs kosteloos beschikbaar moeten zijn voor alle leerlingen. Dat schrijven ouder-, leerling- en onderwijsorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Een op de zes scholen start met gratis schoolmaaltijden

Er is veel behoefte aan gratis schoolmaaltijden. Amper twee maanden na de lancering eind maart 2023 hebben al 1302 basis- en middelbare scholen zich opgegeven voor het programma Schoolmaaltijden. Scholen komen in aanmerking voor het programma als minstens 30 procent van de leerlingen uit een gezin komt met een relatief laag inkomen.

Minder leerlingen tegelijk op het schoolplein

Vroeger waren er veel incidenten op het schoolplein van SBO De Kans in Amsterdam Nieuw-West. Nu er minder leerlingen tegelijk spelen, is de veiligheid vergroot en kan het schoolplein beter benut worden voor beweging en ontspanning.

Panel Gezonde School zoekt onderwijsprofessionals uit po, vo, mbo en so

Gezonde School zoekt nieuwe leden voor het Panel Gezonde School. Ben jij leraar, mentor, directeur, zorgcoördinator, intern begeleider of een andere onderwijsprofessional in het primair-, speciaal-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs of mbo? En wil jij ongeveer drie keer per jaar jouw ervaringen en kennis delen over Gezonde School via een online vragenlijst? Meld je dan nu aan.

Motorische vaardigheden op basisschool verbeteren met meet- en volgsystemen

Recent onderzoek van het Mulier Instituut toont aan dat het gebruik van motorische testen en volgsystemen op de basisschool flink is toegenomen. Inmiddels meten vier op de vijf scholen in het primair onderwijs de motorische vaardigheden van hun leerlingen. Ook gemeenten zetten steeds vaker meetsystemen in. Wat is het nut daarvan en waar kom je meer te weten over zulke systemen?

Enorme belangstelling stimuleringsregelingen voor gezonde leefstijl

Scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo konden afgelopen weken één of meer stimuleringsregelingen aanvragen bij Gezonde School. Nog niet eerder meldden zoveel scholen zich aan om, met behulp van deze regelingen, te werken aan een gezonde leefstijl voor hun leerlingen of studenten. Er kan op dit moment geen stimuleringsregeling meer worden aangevraagd bij Gezonde School; de belangstellingsregistratie is per 18 april gesloten.

Recordaantal deelnemers Koningsspelen

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagochtend 21 april op Sportcentrum De Scheg in Deventer de officiële opening verricht van de Koningsspelen. Samen met 850 kinderen van vijf basisscholen nam de Koning deel aan het Koningsontbijt. Daarna gaf hij met 10 kinderen – in het kader van 10 jaar koningschap - de aftrap voor het sportieve gedeelte en bezocht hij een aantal sportactiviteiten.

Artsen vertellen in les over voorkomen gehoorschade

Voor groep 7 en 8 op het primair onderwijs is er via de site van VeiligheidNL een gratis interactieve les te boeken over ‘gehoor en geluid’. De commissie prevENT, onderdeel van de wetenschappelijke vereniging van KNO-artsen in Nederland, komt met een KNO-arts of arts in opleiding graag langs om de leerlingen meer te vertellen over hoe je gehoorschade kan voorkomen.