Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

VO

Playing for Success – Leren met een WOW factor

Playing for Success is door de ‘Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn’ van het Nederlands Jeugdinstituut erkend als interventie. Playing for Success is een na- en buitenschools programma voor kinderen van 9 tot en met 14 jaar die vanwege sociaal-emotionele oorzaken op school moeilijk meekomen met de groep.

Liefde voor jezelf is thema Week van de Liefde 2022

Valentijnsdag is de dag van de liefde. Daarom organiseren Rutgers en Soa Aids Nederland rondom die dag de Week van de Liefde. Tijdens de Week van de Liefde besteden scholen in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en MBO aandacht aan het thema seksuele vorming of verdiepen hun kennis. In 2022 vindt de week plaats van 14 tot en met 18 februari. Thema is Liefde voor jezelf.

Praktijkschool De Baanbreker heeft eigen gezonde foodtruck

Bij praktijkschool De Baanbreker in IJsselstein staat sinds woensdag 3 november een foodtruck met gezonde lunches, gerund door leerlingen van het praktijkonderwijs Horeca. De foodtruck ‘Met Smaak’ is niet alleen bestemd door leerlingen en docenten, ook gasten en passanten kunnen er terecht.

Leervertraging en zorg over welzijn door corona

De coronapandemie heeft geleid tot leervertraging en zorgen over het welbevinden van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. In het mbo en hoger onderwijs staat het studieverloop en het welzijn van studenten onder druk. Dat staat in de eerste voortgangsrapportage over het Nationaal Programma Onderwijs die het ministerie van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Smokefree Challenge gestart

De Stoptober-maand (oktober) is afgelopen, maar stoppen met roken natuurlijk niet! Begin november start de Smokefree Challenge van het Trimbos-instituut. Een niet-roken wedstrijd voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Door een half jaar niet te (beginnen met) roken maken leerlingen kans op leuke prijzen.

De Week van de Mediawijsheid

De Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021) staat dit jaar in het teken van: Samen Sociaal Online. We staan stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld. We maken ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan. En om jezelf of een ander mediawijzer te maken – en daarmee weerbaarder en digitaal vaardiger.

Gendi.nl is de opvolger van Gay&School

Stichting School & Veiligheid heeft op 5 oktober een nieuwe themawebsite gelanceerd over gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs. Gendi.nl is de eigentijdse opvolger van Gay&School. Gendi inspireert en adviseert schoolprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo.

Week Tegen Pesten van start gegaan

De landelijke Week Tegen Pesten  is op maandag 27 september van start gegaan. In de week staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal. Na het afgelopen turbulente jaar, wat een grote impact had op de groepsdynamiek, is dit extra belangrijk. Initiatiefnemer Stichting School & Veiligheid organiseert de Week Tegen Pesten ieder jaar in september voor scholen in het PO, VO en MBO.

Doorontwikkeling inclusievere VO-scholen vraagt betere randvoorwaarden en ondersteuning

Op 38% van de VO-scholen die werken aan inclusiever onderwijs is het aantal verwijzingen naar gespecialiseerd onderwijs afgenomen. Bij 44% is dat ongeveer gelijk gebleven en bij 12% toegenomen. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Werken aan inclusiever voortgezet onderwijs’ dat door het Platform Naar Inclusiever Onderwijs is gepresenteerd. Dit platform is een nieuw landelijk praktijkplatform voor het onderwijs en gemeenten dat als doel heeft scholen te helpen bij het werken aan inclusiever onderwijs.

De keerzijde van afschrikkende voorlichting over drugs op school

Docenten op scholen kiezen bij drugspreventie vaak voor afschrikwekkende voorlichting met een ex-verslaafde, politieagent of nabestaande van een jongere die door een drugsincident om het leven is gekomen. Ze kiezen voor de aanpak die heftige emoties oproept bij de leerlingen, omdat het “anders niet binnenkomt”. Een logische gedachte, zo schrijven Simone Onrust (Projectleider Helder op School) en Daphne Visser (Wetenschappelijk Onderzoeker Helder op School) in hun blog, die helaas in de praktijk vaak anders uitpakt.

Helft jongeren overschat eigen digitale vaardigheden

Jongeren zijn te positief over hun eigen digitale vaardigheden. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de KB, de nationale bibliotheek. Bijna de helft (47%) van de jongeren overschat het eigen niveau. Daarbij herkennen de minder digitaal vaardige jongeren onveilig onlinegedrag minder goed en zijn ze sceptisch over wat ze van ouders en leraren kunnen leren. Onterecht, zo blijkt, want deze gesprekspartners helpen de digitale vaardigheden van jongeren juist te vergroten.

Inschrijven stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten

Tussen 1 en 30 september kunnen alle scholen in het PO, VO en MBO zich inschrijven voor de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten. Met deze subsidie kunnen scholen moestuinieren, koken of een excursie organiseren op het gebied van voeding. Per schoollocatie is een bedrag van maximaal € 2.000,- beschikbaar.

Lerarenhandleiding preventief werken aan welbevinden leerlingen

Hoe kun je als leerkracht preventief werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van je leerlingen? Met dat doel stelde Pharos samen met leerkrachten, Gezonde Generatie en het Trimbos-instituut een handleiding op met concrete handvatten. De handleiding is geschikt voor zowel PO als VO.

Kansengelijkheid in Voortgezet Onderwijs Amsterdam

Voor de gemeente Amsterdam onderzoekt het Kohnstamm Instituut samen met de afdeling Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam kansengelijkheid in het voortgezet onderwijs. 33 scholen kregen voor schooljaar 2019/’20 subsidie van de gemeente Amsterdam: de Kansenaanpak VO. De subsidie werd verstrekt aan scholen met veel leerlingen die op basis van hun achtergrondkenmerken risico lopen op onderwijsachterstanden. In opdracht van de gemeente is deze subsidieregeling geëvalueerd. De deelnemende scholen zijn scholen voor praktijkonderwijs, VMBO-B/K/T, HAVO en HAVO-VWO of brede scholen.

World Cleanup Day scholen editie

Plastic Soup Foundation organiseert op woensdag 15 september 2021 World Cleanup Day scholen editie. Tijdens deze grootste wereldwijde opruimactie ruimen meer dan 20 miljoen mensen in 180 landen de planeet op. Docenten en leerlingen worden opgeroepen om niet alleen op te ruimen maar ook vast te leggen wat er allemaal ligt.