Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

VO

De keerzijde van afschrikkende voorlichting over drugs op school

Docenten op scholen kiezen bij drugspreventie vaak voor afschrikwekkende voorlichting met een ex-verslaafde, politieagent of nabestaande van een jongere die door een drugsincident om het leven is gekomen. Ze kiezen voor de aanpak die heftige emoties oproept bij de leerlingen, omdat het “anders niet binnenkomt”. Een logische gedachte, zo schrijven Simone Onrust (Projectleider Helder op School) en Daphne Visser (Wetenschappelijk Onderzoeker Helder op School) in hun blog, die helaas in de praktijk vaak anders uitpakt.

Helft jongeren overschat eigen digitale vaardigheden

Jongeren zijn te positief over hun eigen digitale vaardigheden. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de KB, de nationale bibliotheek. Bijna de helft (47%) van de jongeren overschat het eigen niveau. Daarbij herkennen de minder digitaal vaardige jongeren onveilig onlinegedrag minder goed en zijn ze sceptisch over wat ze van ouders en leraren kunnen leren. Onterecht, zo blijkt, want deze gesprekspartners helpen de digitale vaardigheden van jongeren juist te vergroten.

Inschrijven stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten

Tussen 1 en 30 september kunnen alle scholen in het PO, VO en MBO zich inschrijven voor de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten. Met deze subsidie kunnen scholen moestuinieren, koken of een excursie organiseren op het gebied van voeding. Per schoollocatie is een bedrag van maximaal € 2.000,- beschikbaar.

Lerarenhandleiding preventief werken aan welbevinden leerlingen

Hoe kun je als leerkracht preventief werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van je leerlingen? Met dat doel stelde Pharos samen met leerkrachten, Gezonde Generatie en het Trimbos-instituut een handleiding op met concrete handvatten. De handleiding is geschikt voor zowel PO als VO.

Kansengelijkheid in Voortgezet Onderwijs Amsterdam

Voor de gemeente Amsterdam onderzoekt het Kohnstamm Instituut samen met de afdeling Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam kansengelijkheid in het voortgezet onderwijs. 33 scholen kregen voor schooljaar 2019/’20 subsidie van de gemeente Amsterdam: de Kansenaanpak VO. De subsidie werd verstrekt aan scholen met veel leerlingen die op basis van hun achtergrondkenmerken risico lopen op onderwijsachterstanden. In opdracht van de gemeente is deze subsidieregeling geëvalueerd. De deelnemende scholen zijn scholen voor praktijkonderwijs, VMBO-B/K/T, HAVO en HAVO-VWO of brede scholen.

World Cleanup Day scholen editie

Plastic Soup Foundation organiseert op woensdag 15 september 2021 World Cleanup Day scholen editie. Tijdens deze grootste wereldwijde opruimactie ruimen meer dan 20 miljoen mensen in 180 landen de planeet op. Docenten en leerlingen worden opgeroepen om niet alleen op te ruimen maar ook vast te leggen wat er allemaal ligt.

Preventief werken aan sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden van leerlingen en docenten in PO en VO

Met de handreiking ‘Preventief werken aan sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden’, die in co-creatie met leerkrachten vanuit het primair en voortgezet onderwijs zelf ontwikkeld is, biedt het Trimbos-instituut leerkrachten inspiratie en concrete handvatten om binnen de klas, samen met hun team en binnen de school preventief bij te dragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van hun leerlingen, maar ook aan het welbevinden van henzelf.

Voedingscentrum wil met VO in gesprek over voedseleducatie

Het Voedingscentrum wil in gesprek met docenten in het voortgezet onderwijs (inclusief VMBO en MBO) over voedseleducatie. Het Voedingscentrum hoopt op deze manier tot een aanbod te komen dat nog beter bij de wensen en de behoeften aansluit van het voortgezet onderwijs.

Tijdelijke regeling Gezonde School impuls

Tot en met vrijdag 18 juni kunnen alle scholen in het po, so, vo en mbo hun belangstelling kenbaar maken voor de Gezonde School-impuls 2021 via Mijngezondeschool.nl. Is de belangstelling groter dan het aantal plekken, dan zal de inschrijving eerder worden gesloten. Wees er dus snel bij!

VSO De Twijn uit Zwolle en Calandlyceum Amsterdam Sportiefste VO-scholen van Nederland

VSO De Twijn Zwolle (openingsfoto) mag zich de komende twee jaar de Sportiefste VSO-school van Nederland noemen. Deze verkiezing werd voor de tweede keer georganiseerd door KVLO en NOC*NSF. Het Calandlyceum Amsterdam mag zich de komende twee jaar de Sportiefste VO-school van Nederland noemen. Deze verkiezing werd voor de tiende keer georganiseerd.

Nieuw Gezonde School-thema: Slaap

Wist u dat 42,7% van alle jongeren te kort slaapt? En als ze slapen is de kwaliteit daarvan vaak slecht. Dat kan ten koste gaan van een goede hersenontwikkeling en leerprestaties. Piekeren, laat slapen door huiswerk en mediagebruik zijn de belangrijkste oorzaken. Daarom lanceert Gezonde School een nieuw thema: Slaap.

Het jongerenbrein en de coronacrisis

In Nederland wonen ongeveer 1,5 miljoen jongeren. Sinds de komst van het coronavirus worden grote offers van deze jongeren gevraagd, hoewel ze qua gezondheid een beperkt risico lopen. Thuis werken en leren, weinig contact met anderen, wat doet dat eigenlijk met jongeren? Het Erasmus SYNC lab heeft in 2020 de impact van de coronacrisis op jongeren uitgebreid onderzocht. Bij dit onderzoek zijn jongeren actief betrokken om oplossingen te bedenken die hen helpen tijdens de coronacrisis.

Waarom-vragen van jongeren over corona

Docenten en andere onderwijsprofessionals krijgen regelmatig vragen van jongeren over corona. Zoals: waarom wordt de lockdown verlengd als de besmettingen dalen? En: waarom mogen jongeren zich nog niet laten vaccineren? Kijk hier voor de antwoorden op veelgestelde vragen van jongeren. Het Nederlands Jeugdinstituut besloot een handige FAQ te maken.

Op je gemak met ongemak

Stichting School & Veiligheid organiseert op woensdag 14 april de landelijke onderwijsconferentie Met Alle Respect! Tijdens deze jaarlijkse conferentie komen allerlei thema’s aan bod rond sociale veiligheid in het PO, VO en MBO. Denk aan workshops over pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en samenwerken met ouders. Deze (online) editie gaat over ongemakkelijke situaties die je als leraar tegenkomt in de dagelijkse praktijk. Het thema is daarom: Op je gemak met ongemak.

Drie stimuleringsregelingen Gezonde School

Wil je aan de slag met een gezonde leefstijl op jouw school en ontvang je hierbij graag een extra impuls? Bijvoorbeeld rond het welbevinden van leerlingen en studenten, zodat zij goed in hun vel zitten in coronatijd? Om scholen in het PO, SO, VO en MBO te stimuleren om te werken aan een gezonde leefstijl, openen drie stimuleringsregelingen: Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2021-2022, Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit en Subsidie Watertappunten. Tot en met 19 april kun je als school(locatie) belangstelling voor één of meer regelingen kenbaar maken.