Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

VO

Verdien 2 x 40 euro en help VeiligheidNL bij gehoorschadepreventie bij kinderen

Preventie van gehoorschade bij kinderen en jongeren is een belangrijk onderwerp en een toenemend probleem in Nederland: 1 op de 7 kinderen heeft gehoorschade opgelopen door hard geluid. Deze gehoorschade is onomkeerbaar en heeft negatieve impact op onder meer (leer)prestaties en welzijn. Preventie van gehoorschade is daarom van groot belang, met name op jonge leeftijd. Scholen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. Daarom roept VeiligheidNL nu de hulp van scholen in.

Toename deelname Ondersteuningsaanbod Gezonde School in 2019-2020

Het Ondersteuningsaanbod helpt scholen (PO, SO, VO en MBO) om een Gezonde School te worden of te blijven. In het schooljaar 2019-2020 hebben 770 scholen gebruikgemaakt van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Dit zijn ondanks de impact van het coronavirus meer scholen dan de voorgaande schooljaren. Benieuwd met welke thema’s de scholen aan de slag gingen? Bekijk het onderstaande schema.

Gezonde leefstijl op het Pallas Athene College in Ede

Zorgen dat alle leerlingen het maximale uit hun leven kunnen halen, dat is de motivatie voor Joep Kusters van het Pallas Athene College om zich in te zetten voor een gezonde leefstijl op school. “Kinderen die actief zijn en gezond eten presteren beter, en leggen de basis voor een gezond volwassen leven. Daarom vinden wij het als school belangrijk om zoveel mogelijk leerlingen te betrekken bij een gezonde leefstijl.”

Gezocht: docenten (PO bovenbouw en VO onderbouw) en intern begeleiders voor gehoorschadepreventie-panel

Preventie van gehoorschade bij kinderen en jongeren is een belangrijk onderwerp en een toenemend probleem in Nederland. Uit onderzoek weten we dat 1 op de 7 kinderen gehoorschade heeft opgelopen door hard geluid. Gehoorschade is onomkeerbaar en heeft negatieve impact op (leer)prestaties, welzijn, kansen op de arbeidsmarkt, inkomen en sociale participatie. Preventie van gehoorschade is daarom van groot belang en met name op jonge leeftijd. Scholen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen.

Nieuwe informatieboekjes helpen kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving, en hun ouders

In Nederland hebben gemiddeld 5 kinderen per schoolklas een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen, de zgn. Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met een Verslaving (KOV). Dat zijn jaarlijks 577.000 minderjarige kinderen. Deze kinderen vinden het vaak lastig om over hun thuissituatie te praten. Het Trimbos-instituut ontwikkelde een reeks nieuwe informatieboekjes voor (toekomstige) ouders en kinderen van 0-18 jaar om het gesprek hierover te openen. Naast minderjarige KOPP/KOV-kinderen (0-18 jaar), zijn er ook jongvolwassenen (18-24 jaar) en volwassenen (vanaf 24 jaar) met ouders die psychische problemen hebben of verslaafd zijn.

Oproep aan alle scholen: breng gezondheid en welzijn van leerlingen in kaart

Wat doen scholen in Nederland rondom leefstijl, gezondheid en welzijn van leerlingen? Dat brengt Maastricht University in kaart in het onderzoek ‘Schoolaanpak gezondheid en welzijn’. Daarvoor is wel de hulp nodig van scholen in het PO, VO en MBO. Helpt u mee? Meedoen kan door vóór 1 december de vragenlijst in te vullen over uw schoollocatie via www.gezondheidenwelzijn.nl. Als dank ontvangt u een rapport over uw school. Daarin kunt u zien hoe uw school ervoor staat op elk van de onderdelen in het onderzoek, in vergelijking met het landelijke gemiddelde.

Verschil in ouderbetrokkenheid tussen PO en VO

Ouderbetrokkenheid in het primair onderwijs (PO) werkt anders dan in het voortgezet onderwijs (VO). Dat blijkt uit het onderzoek waarop Inge van der Heul op 1 oktober promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Nieuw onderzoek naar thuiszittende leerlingen

Om meer inzicht te krijgen in oorzaken en mogelijke oplossingen van thuiszittende leerlingen analyseert het Kohnstamm Instituut uitspraken van de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Het gaat om geschillen die ouders voorleggen en die betrekking hebben op plaatsing in of verwijdering van leerlingen uit een school of over het ondersteuningsaanbod van een school (PO/VO).

Meer dan de helft van kinderen 9-13 jaar gepest

Bijna zes op de tien kinderen van 9 tot 13 jaar in Nederland zijn of worden gepest. Het overgrote deel van de schoolkinderen wil in de klas meer aandacht voor het aanpakken van pesten. Ze vragen om hulp om een eind te maken aan pesten in hun omgeving of om zelf te stoppen met pesten. Dat blijkt uit een representatief onderzoek in opdracht van het NOS Jeugdjournaal onder ruim 1000 kinderen van 9 tot 13 jaar, uitgevoerd door onderzoeksbureau No Ties.

Vijfde editie Nationale Buitenlesdag

Op 22 september 2020 vindt de Nationale Buitenlesdag plaats. Scholen mogen al meedoen als ze minstens één klas één uur buitenles geven. Inmiddels hebben zich al 3693 scholen opgegeven. De Nationale Buitenlesdag is een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie.

Samen aan zet thema Week tegen Pesten

In de Week Tegen Pesten 2020 (van 21 t/m 25 september) van de Stichting School & Veiligheid staat het aanpakken van pesten en het werken aan een veilige school centraal. Dit jaar is het motto Samen aan zet. Samen met zijn klas, het team, de hele school zijn leraren aan zet om weer op een prettige manier met elkaar om te gaan.

Ga aan de slag met voedselonderwijs in de maand oktober!

De maand oktober staat in het teken van voedsel. Van 10-17 oktober vindt de jaarlijkse Dutch Food Week plaats. Een week lang wordt er in Nederland aandacht besteed aan wat er op ons bord ligt, maar ook is er aandacht voor de producenten die dit mogelijk maken. Daarnaast vallen de Dag van Duurzaamheid en Wereldvoedseldag in deze maand. De ideale gelegenheid om hier een les(sen) aan te wijden voor de kinderopvang, bassischool, voorgezet onderwijs of MBO.

‘Betrek kinderen bij overgang van PO naar VO’

Voor een soepele transitie van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat scholen met elkaar samenwerken en kinderen meer betrokken worden. Dat concludeert Marlau van Rens in haar proefschrift, waarop ze op 4 september promoveerde aan de Universiteit van Maastricht.

Helft jeugd met licht verstandelijke beperking heeft extra steun in het onderwijs nodig

Ruim de helft van de jongeren tussen 12 en 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking (LVB) kan niet zonder extra ondersteuning meekomen in het onderwijs. Dit aandeel is vele malen hoger dan het aandeel jongeren zonder LVB dat moeite heeft mee te komen in het onderwijs (5%). Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Meer meedoen.

Zeven tips om de schoolkantine te heropenen

Na de zomervakantie mogen niet alleen de scholen, maar ook de schoolkantines weer open. En dat levert vanzelfsprekend best wat vragen op ten tijde van corona. De afdeling Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum stelde daarom zeven tips samen zodat de schoolkantine straks weer gezond én veilig kan openen c.q. open kan blijven.