Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

VO

Staat het geluk van jongeren onder druk of praten zij zichzelf maar wat aan?

In het onderwijs moeten we stoppen met de ratrace en meer aandacht hebben voor zingeving, persoonlijke ontwikkeling en het leren van sociaal-emotionele vaardigheden. Dat betoogt Jeroen Lammers, programmamanager Jeugd bij het Trimbos-instituut in onderstaande blog.

Pilots Veilig fietsen naar school

Meer kinderen veilig op de fiets naar school: dat doel hebben vijftien gemeenten met elkaar afgesproken. Met verschillende pilots willen ze kinderen stimuleren om op de fiets naar school te gaan en zorgen voor een betere verkeersveiligheid rond scholen. De deelnemende gemeenten doen dit onder de vlag van de Tour de Force en bundelen de krachten hiervoor met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook de ANWB, Fietsersbond, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland zijn als partners aangesloten.

Start onderzoek ‘Kan ik meedoen?’ Sport en bewegen voor iedere jongere’

Het onderzoeksbureau Labyrinth Onderzoek & Advies gaat in opdracht van het Kenniscentrum Sport & Bewegen onderzoeken waarom jongeren die arm opgroeien niet deelnemen aan sport en beweegactiviteiten. Het onderzoek ‘Kan ik meedoen?’ Sport en bewegen voor iedere jongere’ moet onder andere meer inzicht geven in de vraag waarom deze jongeren geen gebruik maken van gemeentelijke regelingen om bijvoorbeeld aan judo, basketbal of streetdance te doen.

Oplossingsgericht werken voor een veilige en fijne klas

Wat is sociale veiligheid? En ‘hoe doe je dat?’ In deze blog neemt Marijke van der Zalm – projectleider van de Week Tegen Pesten 2020 – je mee in het oplossingsgericht werken; een methode die je helpt een veilige en fijne klas te creëren.

Webinars Gezonde Relaties & Seksualiteit

Veel scholen zijn al aan de slag gegaan met de uitvoering van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. En dat levert inspirerende initiatieven op. Daarom organiseert Gezonde School in september en oktober een aantal webinars voor scholen en betrokkenen vanuit de GGD’en. Er zijn aparte webinars voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, voorgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Magazine Kenniscentrum over stappen naar betere jeugdhulp

Hoe zorgen jeugdhulp- en onderwijsprofessionals, wijkteams, gemeentemedewerkers, wetenschappers, ouders én jongeren samen voor de beste hulp aan psychisch kwetsbare jeugd? Die vraag verkent het magazine Samenwerken voor een psychisch gezonde jeugd via voorbeelden uit het werk van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Het IJslandse preventiemodel in Nederland

Het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut hebben een tussenevaluatie opgesteld van het beleidsvormend leertraject voor de aanpak van middelengebruik onder jongeren volgens het IJslandse preventiemodel. In deze tussenevaluatie beschrijven de organisaties gesprekken die gevoerd zijn met (landelijke) organisaties, met de gemeenten die deelnemen aan het leertraject en met deelnemende scholen.

Van jongs af aan vaardig in bewegen

Kinderen van 0-18 jaar bewegen tegenwoordig minder en minder goed. Daarom heeft het Kenniscentrum Sport & Bewegen de whitepaper Van jongs af aan vaardig in bewegen samengesteld. De whitepaper richt zich op professionals die de kwaliteit én het plezier in sport en bewegen bij kinderen en jongeren van 0-18 jaar willen vergroten.

Jongeren en orgaandonatie

Sinds1 juli 2020 is de nieuwe donorwet van kracht. Daarom is er met de jongerenadviseurs van Infovoorjou.nl en Jouwggd.nl en de Nederlandse Transplantatie Stichting een nieuwe tekst over orgaandonatie geschreven. De tekst leent zich ook goed voor bespreking in het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld tijdens Maatschappijleer.

Onderzoek naar invloed coronamaatregelen

Meer schermtijd, minder beweging, meer eenzaamheid, minder werk. De coronamaatregelen hebben veel veranderd. Het Nederlands Jeugdinstituut geeft een overzicht van uiteenlopende onderzoeken naar de invloed van de maatregelen op opvoeden en opgroeien in Nederland.

Scholieren roken, drinken en blowen nog even vaak als in 2017

Na een jarenlange daling is het gebruik van ‘traditionele middelen’ zoals tabak, alcohol en cannabis onder scholieren gestabiliseerd, blijkt uit de rapportage Jeugd en riskant gedrag 2019: kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren van het Trimbos-instituut.

Ruimte in curriculum voor innovatieve voedseleducatie met GrowWizzKid

Het is niet heel verrassend dat de kennis over herkomst en eigenschappen van wat we dagelijks eten, tekortschiet. Consumenten, ook leerlingen, hebben vaak weinig kennis over waar ons voedsel vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd. Ze hebben ook niet geleerd hoe ze op basis van deze kennis keuzes kunnen maken. Op zich is dat eigenaardig want voeding raakt iedereen. Door verantwoordelijkheid voor voedselproductie bij kinderen en jongeren neer te leggen krijgt voeding een andere beleving. En dat is precies wat de lesmethode GrowWizzKid doet.

Kwart leerlingen VO ervaart stress door school en huiswerk

Een op de vier leerlingen in het VO ervaart stress door school en huiswerk, een op de vijf door drukte van alles bij elkaar, een op de tien door mening van anderen en een op de twaalf door de situatie thuis. Leerlingen uit groep 7 en 8 ervaren het vaakst stress van de mening van anderen. Dat blijkt uit het rapport ‘Geluk onder druk’, opgesteld in opdracht van UNICEF Nederland. Voor het rapport deed het Trimbos-Instituut samen met de Universiteit Utrecht en Stichting Alexander onderzoek.

Voordelen van een slaapoefentherapeut als onderdeel van het zorgteam op school

Te weinig of niet goed slapen kan het dagelijks functioneren van kinderen (en hun ouders) ernstig belemmeren. Vaak leiden slaapproblemen tot allerhande lichamelijke en mentale problemen zowel thuis als op school. Denk aan concentratiestoornissen, spanningen thuis en op school, een slecht humeur en moeilijk gedrag, verlaagde weerstand, (meer) pijn, angst, overgewicht of diabetes. Een slaapoefentherapeut kan uitkomst bieden.

Online bijeenkomst over kwaliteitsontwikkeling en geleerde lessen in coronatijd

Het Nederlands Jeugdinstituut en het Steunpunt Passend Onderwijs organiseren een gratis online bijeenkomst op 7 oktober voor professionals werkzaam in bovenschoolse voorzieningen en samenwerkingsverbanden. Het eerste deel draait om kwaliteitsontwikkeling en het toezichtskader van de Onderwijsinspectie. Het tweede deel gaat over de geleerde lessen in coronatijd, zoals de meerwaarde van stoepgesprekken en de mogelijkheden van afstandsonderwijs.