Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

VO

Middelbare scholieren minder gelukkig dan voor de coronacrisis

Uit onderzoek onder tweede- en vierdeklassers blijkt dat middelbare scholieren zich in 2021 minder gelukkig voelden dan vóór de coronaperiode, in 2019. Gebeurtenissen tijdens de coronaperiode, zoals quarantaine, coronabesmetting en ziekte of overlijden van een naaste, kunnen grote impact hebben op het welzijn van jongeren. Driekwart van de leerlingen maakte tijdens de coronacrisis minstens één van deze gebeurtenissen mee en 20% van de leerlingen gaf aan hier nog last van te hebben. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 (onder bijna 167.000 leerlingen), een onderzoek uitgevoerd door Netwerk GOR in het najaar van 2021. De resultaten van dit onderzoek geven aanleiding tot aandacht voor mentale gezondheid en passende maatregelen.

Nicotinezakjes op middelbare scholen

Er lijkt sprake van een groeiend gebruik van nicotinezakjes onder kinderen en jongeren (ook wel ‘snus’ genoemd). Op een aantal scholen worden deze zakjes ook verhandeld. Als school is het belangrijk om hier alert op te zijn en als dit speelt hierop actie te ondernemen.

Springlezend springend van start

Op dinsdag 19 april gaven ambassadeurs van de campagne samen met hun leerlingen het startschot voor Springlezend. Omdat taal de springplank voor het leven is, deden zij dit al springend in een monumentale kerk in Hilversum vol trampolines. Ze werden hierbij vergezeld door Ronald Snijders, Abdelkader Benali, Stine Jensen, Ronald Giphart en Anna Woltz.

Mentale gezondheid en slaapgezondheid van leerlingen verbeteren, helpt u mee?

Veel tieners in Nederland slapen te weinig en zitten niet lekker in hun vel. Door de coronaperiode is dit alleen maar erger geworden. Het beïnvloedt niet alleen hun stemming, maar ook hun schoolprestaties en mentale gezondheid! Met het project Charge Your Brainzzz 2.0 willen we ervoor zorgen dat tieners tussen de 12-15 jaar beter slapen, minder stress ervaren en gelukkiger opgroeien! Doet u mee?

‘Geef les in sociaal-emotionele vaardigheid’

Geef sociaal-emotionele vaardigheden een structurele plek in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs. Daarvoor pleiten 25 organisaties uit onderwijs, wetenschap, beleid en maatschappij in een oproep aan de vaste Kamercommissie voor het onderwijs, die op woensdag 6 april debatteert over het curriculum.

Minister Wiersma bezoekt Gezonde School Novum

Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, bezocht op 14 februari gymnasium Novum in Voorburg, een Gezonde School. De aanleiding was feestelijk; de school heeft het themacertificaat Relaties en seksualiteit behaald én het was Valentijnsdag.

Docenten willen meer aandacht voor seksuele vorming in onderwijs

Docenten vinden dat er te weinig aandacht is voor relationele en seksuele vorming in het voortgezet onderwijs, met name in de bovenbouw. Ook zijn docenten ontevreden over de inhoud: onderwerpen als wensen en grenzen, consent en seksueel plezier komen onvoldoende aan bod. Dat blijkt uit peilingen van Rutgers en Soa Aids Nederland in het kader van de Week van de Liefde, een themaweek over liefde, relaties en seks, die op maandag 14 februari 2022 in het voortgezet onderwijs van start is gegaan.

Opening vijfde ronde Lekker naar Buiten!-stimuleringsbijdrage voor scholen

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs een bijdrage aanvragen om aan de slag te gaan met activiteiten rondom voedseleducatie. Denk hierbij aan moestuinieren, koken of excursies en gastlessen op het gebied van voedsel.

Conferentie School & Veiligheid 30 maart 2022 voor PO, VO en MBO

Jaarlijks organiseert Stichting School & Veiligheid de conferentie ‘Met Alle Respect!’ voor onderwijsprofessionals. Tijdens deze conferentie staat sociale veiligheid in en om de school centraal. De conferentie kent elk jaar een ander thema. Bij de editie van 2022, op 30 maart 2022, heeft School & Veiligheid een actueel thema verwerkt in de conferentie: ‘Heb jij je leerling in beeld?’

Playing for Success – Leren met een WOW factor

Playing for Success is door de ‘Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn’ van het Nederlands Jeugdinstituut erkend als interventie. Playing for Success is een na- en buitenschools programma voor kinderen van 9 tot en met 14 jaar die vanwege sociaal-emotionele oorzaken op school moeilijk meekomen met de groep.

Liefde voor jezelf is thema Week van de Liefde 2022

Valentijnsdag is de dag van de liefde. Daarom organiseren Rutgers en Soa Aids Nederland rondom die dag de Week van de Liefde. Tijdens de Week van de Liefde besteden scholen in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en MBO aandacht aan het thema seksuele vorming of verdiepen hun kennis. In 2022 vindt de week plaats van 14 tot en met 18 februari. Thema is Liefde voor jezelf.

Praktijkschool De Baanbreker heeft eigen gezonde foodtruck

Bij praktijkschool De Baanbreker in IJsselstein staat sinds woensdag 3 november een foodtruck met gezonde lunches, gerund door leerlingen van het praktijkonderwijs Horeca. De foodtruck ‘Met Smaak’ is niet alleen bestemd door leerlingen en docenten, ook gasten en passanten kunnen er terecht.

Leervertraging en zorg over welzijn door corona

De coronapandemie heeft geleid tot leervertraging en zorgen over het welbevinden van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. In het mbo en hoger onderwijs staat het studieverloop en het welzijn van studenten onder druk. Dat staat in de eerste voortgangsrapportage over het Nationaal Programma Onderwijs die het ministerie van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Smokefree Challenge gestart

De Stoptober-maand (oktober) is afgelopen, maar stoppen met roken natuurlijk niet! Begin november start de Smokefree Challenge van het Trimbos-instituut. Een niet-roken wedstrijd voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Door een half jaar niet te (beginnen met) roken maken leerlingen kans op leuke prijzen.

De Week van de Mediawijsheid

De Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021) staat dit jaar in het teken van: Samen Sociaal Online. We staan stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld. We maken ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan. En om jezelf of een ander mediawijzer te maken – en daarmee weerbaarder en digitaal vaardiger.