Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

VO

Meerderheid jongeren wil geen seks met rokers

Tweederde van de jongeren (66 procent) wil liever geen seks met iemand die rookt en 85 procent heeft liever geen relatie met een roker. Ook vindt 80 procent van de jongeren het niet stoer als jongens en meisjes roken. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research onder 1.008 jongeren in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (voorheen Alliantie Nederland Rookvrij).

Postermateriaal met belangrijkste richtlijnen heropening beschikbaar voor VO-scholen

Het ministerie van OCW heeft een aantal posters ontworpen waarop de belangrijkste voorschriften en adviezen uit het protocol ‘Opstart voortgezet onderwijs’ worden uitgelicht. De posters kunnen helpen deze richtlijnen extra onder de aandacht te brengen bij leerlingen en personeel, en zo bijdragen aan een goede en veilige heropening vanaf 2 juni.

Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen

De druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen is een van de vier gezondheidsvraagstukken die het Rijk de komende vier jaar wil aanpakken. Dat staat in ‘Gezondheid breed op de agenda’, de nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024. Staatssecretaris Paul Blokhuis bood deze maandag 25 mei aan de Kamer aan.

Opnieuw naar school in het voortgezet onderwijs

Vanaf 2 juni 2020 mogen de scholen in het voortgezet onderwijs voorzichtig weer open. De impact van de maatregelen rondom het nieuwe coronavirus heeft iedereen in meer of mindere mate de afgelopen weken getekend. Dat de scholen weer mogen opstarten betekent echter nog niet dat alles weer als vanouds is. De Stichting School & Veiligheid maakte daarom een Stappenplan opnieuw naar school.

Veilig zwemmen: het voorkomen van verdrinking bij jonge nieuwkomers

Het lijkt een warme zomer te worden en er mag weer gezwommen worden. In Nederland verdrinken elk jaar tientallen mensen. Bij tieners met een niet-westerse achtergrond is de sterfte door verdrinking ruim zeven keer zo hoog als onder tieners met een Nederlandse achtergrond. Daarom vraagt Pharos samen met GGD GHOR Nederland, VeiligheidNL, Nationale Raad Zwemveiligheid en het COA weer aandacht voor zwemveiligheid.

Subsidie voor extra ondersteuning leerlingen na thuisonderwijs tijdens coronacrisis

Het kabinet stelt 244 miljoen euro beschikbaar aan de gehele onderwijssector om leerlingen en studenten die dat nodig hebben extra aandacht te geven na wekenlang thuisonderwijs. Scholen schatten zelf in hoeveel van hun leerlingen baat hebben bij zulke ondersteuning en hoe ze die vormgeven.

Kwetsbare jongere sneller uit zicht door corona

Door de coronamaatregelen is het voor professionals moeilijker om kwetsbare jongeren te bereiken, waardoor ze sneller uit zicht raken. Dat blijkt uit een onderzoek van MEE NL onder bijna duizend professionals die werken in de jeugdzorg, het onderwijs en wijkteams.

Ontwerp je eigen gymspel

Wil je dat jouw leerlingen thuis blijven gymmen en hun beweegvaardigheid niet kwijtraken nu ze thuis zitten? Laat ze dan een gymspel ontwerpen en hun spel delen met hun vrienden, klasgenoten en misschien wel heel Nederland. Met dit gloednieuwe lespakket kunnen ze meteen aan de slag.

StukTV start challenge voor bescherming gehoor jongeren

In samenwerking met VeiligheidNL starten Giel, Thomas en Stefan van StukTV een challenge ter bescherming van het gehoor van jongeren. Het leven van jongeren ziet er ten gevolge van het coronavirus anders uit. Zij zoeken daarom meer dan voorheen ontspanning via video- en muziekstreaming en gaming. Dat is voor hun gehoor niet zonder risico.

Drie praktische strategieën voor de 1,5 meter school

HEVO, een bureau dat zich bezighoudt met advies en bouwmanagement, adviseert al een halve eeuw scholen over huisvesting. Nu vanaf 11 mei scholen weer gefaseerd opengaan, schreef Pim Bressers een blog met drie praktische strategieën voor de 1,5 meter school.

Wat doe je als leerkracht bij vermoeden of aanwijzing van seksueel misbruik?

Wat kun je als leerkracht doen als er een vermoeden of aanwijzing is van seksueel misbruik? De Stichting School & Veiligheid zette het op een rijtje. In het artikel wordt eerst ingegaan op tips in een normale schoolsituatie, waarvan een deel ook bij afstandsonderwijs geldt. Het tweede deel gaat over je mogelijkheden wanneer je alleen online contact hebt, zoals in deze coronacrisis. De tips zijn vooral geschreven voor leerkrachten in het PO en VO, maar zijn voor een groot deel ook bruikbaar voor docenten in het MBO.

Handvatten voor schoolbesturen PO/VO coronavirus COVID- 19

Het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een servicedocument opgesteld dat handvatten biedt voor schoolbesturen in PO en VO om uitvoering te geven aan de landelijke maatregelen die op 15 maart bekend zijn gemaakt.

Online platform helpt scholen om onderwijs op afstand te organiseren

Kennisnet heeft in samenwerking met het ministerie van OCW en de verschillende onderwijsorganisaties in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, het platform www.lesopafstand.nl ontwikkeld. De website moet scholen helpen om onderwijs te kunnen blijven geven nu veel leerlingen niet meer fysiek naar school kunnen.

Kinderen verantwoord en leuk bezighouden

Vanwege het gedwongen sluiten van scholen en kinderopvang – behalve voor kinderen van ouders uit cruciale beroepsgroepen – komt er veel op ouders neer. Gelukkig zijn er nog genoeg mogelijkheden om kinderen verantwoord en leuk bezig te houden.

Veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf 16 maart te sluiten tot en met 6 april. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot en met 6 april geen les meer krijgt.