Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

VO

Minder tweede- en vierdeklassers zijn positief over hun eigen gezondheid

Minder tweede- en vierdeklassers zijn positief over hun eigen gezondheid dan voorgaande jaren. Ook hun mentale gezondheid laat na de coronapandemie nog geen herstel zien. Daarnaast zien we een toename van ongezond gedrag, zoals vapen en problematisch gebruik van sociale media. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, een onderzoek onder ruim 188.000 jongeren uitgevoerd door de GGD’en en het RIVM in het najaar van 2023. De resultaten van dit onderzoek vragen om passende maatregelen.

Lekker in hun vel leren ze beter: hoe zit dat?

Als onderwijsprofessional herken je dit waarschijnlijk: juist de leerlingen of studenten die lekker in hun vel zitten doen het goed op school. Ze hebben hun huiswerk af, maken makkelijk vrienden en sporten regelmatig. Je kunt je leerlingen of studenten helpen om lekkerder in hun vel te zitten door te investeren in sociaal-emotionele vaardigheden. Daarmee help je hun welbevinden vergroten. En dat draagt weer bij aan beter functioneren op school. Hoe werkt dat? Pharos en Trimbos leggen het uit in een artikel op de website van Gezonde School.

Mijn kind heeft examenstress. Wat kan ik doen?

Op 14 mei beginnen de landelijke eindexamens voor vmbo, havo en vwo. Een periode waarin je kind onder druk staat om te presteren. Als ouder wil je je kind zo goed mogelijk bijstaan en ondersteunen. Wat kun je doen om te voorkomen dat je kind te veel stress ervaart? Het Nederlands Jeugdinstituut zet het op een rij en geeft tips om je kind te ondersteunen.

Ouders positiever over mobieltjesverbod na invoering

Sinds 1 januari van dit jaar geldt het mobieltjesverbod op middelbare scholen. De groep ouders die positief is over het verbod op mobieltjes in de klas is het afgelopen jaar gestegen van 61% naar ruim 80%. Ook is de steun toegenomen voor een verbod op mobieltjes in de hele school, al is deze groep kleiner. Een kleine meerderheid van 54% geeft aan hierachter te staan, ten opzichte van 36% voor de invoering. Bovendien zien ouders een positief effect van de nieuwe regels op hun kinderen. Dit blijkt uit een recente peiling onder 544 ouders in het Landelijk Ouderpanel van Ouders & Onderwijs.

Challenge Duurzaamheid in het onderwijs

Vind je duurzaamheid belangrijk? Heb jij dé oplossing om jouw school groener te maken? Of droom je van een school waar iedereen kan bijdragen aan een duurzame toekomst? Doe dan mee aan de Challenge Duurzaamheid in het onderwijs, een initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW), Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV), Infrastructuur & Waterstaat(I&W) en Economische Zaken en Klimaat (EZK). Inzenden kan tot en met 19 april 17.00 uur.

Werken aan welbevinden in het voortgezet onderwijs

Waar lopen scholen in het voortgezet onderwijs tegenaan als ze willen werken aan het welbevinden van leerlingen? Het Trimbos-instituut zet het in een blog op een rij aan de hand van de ervaringen van scholen, onderzoekers, interventie-eigenaren en gemeenten. Het Trimbos-instituut komt ook met een gezamenlijke oplossingsrichting: sturing, een heldere visie en duidelijke rollen.

Jongeren ontwikkelen ‘no blame no shame’-campagne

Jongeren die te maken hebben met online seksueel misbruik voelen zich vaak schuldig of schamen zich. Reacties uit de omgeving als “had je die foto maar niet moeten sturen..” en “had je maar niet online moeten komen..” versterken dit gevoel en zit het herstel vaak in de weg. Om dit tegen te gaan zijn jongeren die online seksueel misbruik meemaakten, samen met online platform WTFFF!?, een campagne gestart met de oproep: join #noblamenoshame.

Nee-tenzij regeling smartphones op vo-scholen goed voor welbevinden

Ruim twee derde van alle vo-scholen (71,7 procent) verwachten een zeer positief of positief effect van de nee-tenzij regeling voor smartphones op het welbevinden van leerlingen en het school- en klasklimaat. Ruim een kwart (27,3) procent verwacht een neutraal effect. Dat blijkt uit de nulmeting van de onderzoeksbureaus Kohnstamm en Oberon die in december 2023 is gedaan onder 587 scholen.

Meer en betere seksuele vorming in vo en mbo nodig

Rutgers en Soa Aids Nederland roepen op om seksuele vorming een structurele plek te geven in het voortgezet onderwijs en het mbo. Uit het recente onderzoek Seks onder je 25e blijkt dat veel jongeren de seksuele vorming die ze nu op school krijgen matig vinden. Ook docenten geven aan de lessen te willen verbeteren en vragen om meer na- en bijscholing.

Alcoholgebruik en roken hangen samen met de mentale gezondheid van jongeren

Alcohol drinken en roken hangen samen met een aantal mentale problemen onder jongeren. Dat ontdekte het Trimbos-instituut. Het onderzocht cijfers uit het laatste HBSC-rapport over jongeren van 12 t/m 16 jaar. De uitkomsten zijn ook voor onderwijsprofessionals van belang.

De gezondste (school)kantine van Nederland staat in Enschede

Zone.college in Enschede mag zich vanaf 23 januari met trots eigenaar noemen van een ideale Schoolkantine Schaal. Daarmee voldoet de school aan de Richtlijn Eetomgevingen voor scholen van het Voedingscentrum. De leerlingen kunnen volop kiezen uit een aanbod gezonde broodjes en snacks.

Meer meldingen bij de Vertrouwensinspectie in schooljaar 2022/2023

In het schooljaar 2022-’23 kwamen meer dan 2.000 meldingen binnen over schadelijk gedrag van leerlingen en personeel bij de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. Dat is meer dan vorig schooljaar. Een melding geeft de Vertrouwensinspectie mogelijkheid om de school bij te staan en te helpen om te zorgen voor een veiliger klimaat. Wat kan jouw school helpen om het veiliger te maken? Stichting School & Veiligheid zet het op een rij.

Conferentie Met Alle Respect!

Woensdag 17 april 2024 is het zover: dan organiseert Stichting School & Veiligheid voor de negende keer de jaarlijkse conferentie Met Alle Respect! De conferentie is opnieuw in een hybride vorm, dus zowel op locatie als online.

Voedingscentrum komt met nieuwe pagina’s voedseleducatie voor vo en mbo

Voor vo en mbo docenten die laagdrempelig willen starten met voedseleducatie of op zoek zijn naar een aanvulling op structurele lessen over voeding, biedt het Voedingscentrum praktische handvatten op nieuwe webpagina’s.

Hoe maak je als school een smartphonebeleid?

Geen foto meer delen via Snapchat of een TikTok filmpje versturen tijdens de les. Vanaf 1 januari 2024 geldt de richtlijn in het voortgezet onderwijs dat smartphones uitsluitend voor educatieve doelen mogen worden ingezet. In het nieuwe schooljaar volgen het primair en speciaal onderwijs. Hoe kun je als school goed omgaan met deze verandering? Gezonde School sprak onder meer met Freek Zwanenberg van Bureau Jeugd & Media.