Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

VO

Tieners motiveren voor thuisonderwijs

Hoe krijg en houd je tieners gemotiveerd voor onderwijs op afstand, vooral wanneer je ook zelf thuis weer aan het werk gaat? Het Nederlands Jeugdinstituut zette verschillende tips op een rijtje.

Q&A VO-raad bij het protocol ‘Onderwijs tijdens corona – gedeeltelijke sluiting’

Maandag 14 december nam het kabinet het besluit dat de schoolgebouwen in het basis- en voortgezet onderwijs vanaf woensdag 16 december 2020 tot maandag 18 januari 2021 dichtgaan. Het is de bedoeling dat het onderwijs in deze periode – voor zover het geen kerstvakantie is – online wordt gegeven. Voor speciale categorieën leerlingen gelden uitzonderingen. De VO-raad geeft in een Q&A antwoord op een aantal belangrijke vragen die uit dit kabinetsbesluit voortvloeien.

264 toekenningen 3e ronde Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

Maar liefst 264 schoollocaties in het PO, SO, VO en MBO kunnen gebruikmaken van ronde 3 van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. De interesse was groot; bijna 400 schoollocaties maakten hun belangstelling voor deze ronde van de regeling kenbaar. Hier hadden ze tot 16 november de gelegenheid voor. Vanwege de grote belangstelling vindt de toekenning van de stimuleringsregeling aan schoollocaties plaats op basis van criteria. In maart 2021 opent de belangstellingsregistratie voor ronde 4.

Vraag & antwoord: Mondkapjesplicht, wat betekent dit?

Vanaf 1 december 2020 is het voor leerlingen verplicht om op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een mondkapje te dragen buiten de les. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn. De actuele situatie roept bij ouders vanzelfsprekend veel vragen op. Ouders en Onderwijs verzamelde de antwoorden op veelgestelde vragen.

35 organisaties ondertekenen Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 2021-2025

35 organisaties waaronder cateraars, groothandels, automatenleveranciers, producenten en leveranciers van watertappunten hebben op donderdag 19 oktober hun handtekening gezet voor een gezonder voedingsaanbod op scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 2021-2025 is een initiatief van JOGG in samenwerking met het Voedingscentrum.

Waarom-vragen van jongeren tijdens corona

Als docent krijg je te maken met uiteenlopende vragen van jongeren over corona. Zoals: waarom mag je buiten nog maar met één vriend afspreken? waarom komen jongeren steeds zo negatief in het nieuws? Als docent sta je dan soms met de mond vol tanden. Daarom verzamelde het NJI de antwoorden op acht veelgestelde vragen van jongeren.

Verdien 2 x 40 euro en help VeiligheidNL bij gehoorschadepreventie bij kinderen

Preventie van gehoorschade bij kinderen en jongeren is een belangrijk onderwerp en een toenemend probleem in Nederland: 1 op de 7 kinderen heeft gehoorschade opgelopen door hard geluid. Deze gehoorschade is onomkeerbaar en heeft negatieve impact op onder meer (leer)prestaties en welzijn. Preventie van gehoorschade is daarom van groot belang, met name op jonge leeftijd. Scholen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. Daarom roept VeiligheidNL nu de hulp van scholen in.

Toename deelname Ondersteuningsaanbod Gezonde School in 2019-2020

Het Ondersteuningsaanbod helpt scholen (PO, SO, VO en MBO) om een Gezonde School te worden of te blijven. In het schooljaar 2019-2020 hebben 770 scholen gebruikgemaakt van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Dit zijn ondanks de impact van het coronavirus meer scholen dan de voorgaande schooljaren. Benieuwd met welke thema’s de scholen aan de slag gingen? Bekijk het onderstaande schema.

Gezonde leefstijl op het Pallas Athene College in Ede

Zorgen dat alle leerlingen het maximale uit hun leven kunnen halen, dat is de motivatie voor Joep Kusters van het Pallas Athene College om zich in te zetten voor een gezonde leefstijl op school. “Kinderen die actief zijn en gezond eten presteren beter, en leggen de basis voor een gezond volwassen leven. Daarom vinden wij het als school belangrijk om zoveel mogelijk leerlingen te betrekken bij een gezonde leefstijl.”

Gezocht: docenten (PO bovenbouw en VO onderbouw) en intern begeleiders voor gehoorschadepreventie-panel

Preventie van gehoorschade bij kinderen en jongeren is een belangrijk onderwerp en een toenemend probleem in Nederland. Uit onderzoek weten we dat 1 op de 7 kinderen gehoorschade heeft opgelopen door hard geluid. Gehoorschade is onomkeerbaar en heeft negatieve impact op (leer)prestaties, welzijn, kansen op de arbeidsmarkt, inkomen en sociale participatie. Preventie van gehoorschade is daarom van groot belang en met name op jonge leeftijd. Scholen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen.

Nieuwe informatieboekjes helpen kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving, en hun ouders

In Nederland hebben gemiddeld 5 kinderen per schoolklas een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen, de zgn. Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met een Verslaving (KOV). Dat zijn jaarlijks 577.000 minderjarige kinderen. Deze kinderen vinden het vaak lastig om over hun thuissituatie te praten. Het Trimbos-instituut ontwikkelde een reeks nieuwe informatieboekjes voor (toekomstige) ouders en kinderen van 0-18 jaar om het gesprek hierover te openen. Naast minderjarige KOPP/KOV-kinderen (0-18 jaar), zijn er ook jongvolwassenen (18-24 jaar) en volwassenen (vanaf 24 jaar) met ouders die psychische problemen hebben of verslaafd zijn.

Oproep aan alle scholen: breng gezondheid en welzijn van leerlingen in kaart

Wat doen scholen in Nederland rondom leefstijl, gezondheid en welzijn van leerlingen? Dat brengt Maastricht University in kaart in het onderzoek ‘Schoolaanpak gezondheid en welzijn’. Daarvoor is wel de hulp nodig van scholen in het PO, VO en MBO. Helpt u mee? Meedoen kan door vóór 1 december de vragenlijst in te vullen over uw schoollocatie via www.gezondheidenwelzijn.nl. Als dank ontvangt u een rapport over uw school. Daarin kunt u zien hoe uw school ervoor staat op elk van de onderdelen in het onderzoek, in vergelijking met het landelijke gemiddelde.

Verschil in ouderbetrokkenheid tussen PO en VO

Ouderbetrokkenheid in het primair onderwijs (PO) werkt anders dan in het voortgezet onderwijs (VO). Dat blijkt uit het onderzoek waarop Inge van der Heul op 1 oktober promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Nieuw onderzoek naar thuiszittende leerlingen

Om meer inzicht te krijgen in oorzaken en mogelijke oplossingen van thuiszittende leerlingen analyseert het Kohnstamm Instituut uitspraken van de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Het gaat om geschillen die ouders voorleggen en die betrekking hebben op plaatsing in of verwijdering van leerlingen uit een school of over het ondersteuningsaanbod van een school (PO/VO).

Meer dan de helft van kinderen 9-13 jaar gepest

Bijna zes op de tien kinderen van 9 tot 13 jaar in Nederland zijn of worden gepest. Het overgrote deel van de schoolkinderen wil in de klas meer aandacht voor het aanpakken van pesten. Ze vragen om hulp om een eind te maken aan pesten in hun omgeving of om zelf te stoppen met pesten. Dat blijkt uit een representatief onderzoek in opdracht van het NOS Jeugdjournaal onder ruim 1000 kinderen van 9 tot 13 jaar, uitgevoerd door onderzoeksbureau No Ties.