Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

VO

Als onderwijsprofessional in gesprek over armoede

Steeds meer gezinnen hebben geldproblemen. Maar hoe herken je de signalen van armoede bij kinderen en gezinnen op jouw school? En wat kun je vervolgens als professional voor hen betekenen? Het NJi organiseert voor professionals in het onderwijs een online gesprek over armoede.

Vernieuwd leerplankader voor voedseleducatie op school

Voor jongeren is het steeds belangrijker om voedselvaardig te zijn: te beschikken over kennis en vaardigheden die het mogelijk maken om te kiezen voor gezond en duurzaam. Nu en in de toekomst. Ze worden op elke straathoek geconfronteerd met ongezonde verleidingen, die vaak ook goedkoper zijn dan gezonde producten. Daarnaast wordt de impact van ons voedingspatroon op het milieu steeds zichtbaarder. Om deze uitdagingen te trotseren is het leerplankader voeding door het Voedingscentrum en het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO geactualiseerd.

Fruit op een presenteerblaadje bij Vista College in Zuid-Limburg

Hoe krijg je voor elkaar dat studenten gezonder eten? Niet door alleen maar gezonde opties aan te bieden in de kantine, zegt Frank Schoonbrood, Coördinator Vitaliteit en coördinator Internationalisering bij VISTA College in Maastricht, Sittard en Heerlen. “Dan lopen ze naar de supermarkt om de hoek. Slecht voor hun gezondheid en voor de omzet van het cateringbedrijf.” Frank zegt daarom in een interview met Gezonde School: begin klein. Bijvoorbeeld met fruit in de kantine.

Samen ontbijten op Zuiderzeecollege Zaandam

Toen het Zuiderzeecollege in Zaandam erachter kwam dat een grote groep leerlingen ’s ochtends zonder eten de deur uitging, werd er een groot ontbijt georganiseerd. Inmiddels heeft gezond ontbijten een structurele plek in het schoolbeleid. Docent Peter Horn, directeur Pieter Klok en leerlinge Dilara Ongun vertellen erover.

Genomineerde scholen verkiezing speciale vmbo-editie ‘Sportiefste VO-school van Nederland’ bekend

De genomineerde scholen voor de speciale editie van de verkiezing ‘Sportiefste VO-school van Nederland 2023’ zijn bekend. Op 19 april 2023 maken de genomineerden kans om de ‘Sportiefste VO-school van Nederland 2023’ te worden. Het is de elfde keer dat de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding), Kenniscentrum Sport en Bewegen, NOC*NSF en Stichting Special Heroes Nederland deze verkiezing organiseren.

Steeds meer middelbare scholen met extra lesaanbod sport en bewegen naast de gymles

In de afgelopen acht jaar is het aandeel scholen in het voortgezet onderwijs met aanvullend lesaanbod sport en bewegen gestegen: van 53 procent in 2014 naar 80 procent in 2022. Het gaat dan bijvoorbeeld om Bewegen, Sport en Maatschappij of Lichamelijke Opvoeding 2. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder docenten lichamelijke opvoeding (LO).

Gebundelde krachten voor een gezonde jeugd

Woensdag 14 december organiseert Gezonde School de netwerkbijeenkomst Gebundelde krachten voor een gezonde jeugd. Ben je bestuurder, directeur, leidinggevende, projectleider of op een andere manier op bestuurlijk niveau betrokken bij een gezonde leefstijl voor leerlingen en studenten in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs? Meld je dan aan en doe inspiratie op voor het versterken en borgen van de lokale bestuurlijke samenwerking. Aanmelden kan tot en met 9 december.

Aparte ‘schoolreizen’ voor het po, vo en mbo tijdens Dag van de Gezonde School

Op woensdag 16 november 2022 vond De Dag van de Gezonde School plaats. Met een inspiratietour werd gevierd dat al een derde van alle Nederlandse scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs structureel en duurzaam werkt aan een gezonde leefstijl volgens de Gezonde School-aanpak. Op de Dag van de Gezonde School konden Gezonde School-coördinatoren spieken bij andere scholen om inspiratie op te doen. Er waren aparte ‘schoolreizen’ voor het po, vo en mbo.

Buurtsportcoach vergroot netwerk middelbare school

Drie kwart van de scholen in het voortgezet onderwijs ervaart positieve opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches. Buurtsportcoaches worden op scholen in het voortgezet onderwijs het vaakst ingezet om sport- en beweegactiviteiten te organiseren en begeleiden. Volgens bijna de helft van de scholen (45%) en werkgevers van buurtsportcoaches (41%) heeft de coach ervoor gezorgd dat de samenwerking met andere organisaties is uitgebreid. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Hoe krijgen we onze leerlingen weer ‘aan’?

Wat kun jij als professional in het voortgezet onderwijs doen om leerlingen na een veelbewogen coronatijd weer te motiveren en activeren? Daarover organiseert het Nederlands Jeugdinstituut op 1 december van 16.00-17.30 een gratis online learn and share bijeenkomst. Dit doet het Nji samen met Kenniscommunity NPO, Lerarencollectief, VO-raad, Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal. De bijeenkomst heeft als doel om vanuit het perspectief van de onderwijspraktijk en de wetenschap te komen tot bruikbare oplossingen om leerlingen te helpen.

Recordaantal deelnemers aan Smokefree Challenge

In 2022 heeft een recordaantal van 334 klassen zich opgegeven voor de Smokefree Challenge. Dat meldt initiatiefnemer Trimbos-instituut. Bij de Smokefree Challenge beloven leerlingen van eerste en tweede klassen in het voortgezet onderwijs vanaf 1 november een half jaar niet te roken. Opgeven voor de editie van dit jaar kan tot 1 november.

Omgaan met discriminatie en uitsluiting in het voortgezet onderwijs

Wat op het Corderius College in Amersfoort begon met een vechtpartij, leidde tot openhartige gesprekken over discriminatie en uitsluiting. De school heeft nu een werkgroep van leerlingen met verschillende achtergronden: Duo Penotti, die bijdraagt aan de veiligheid op school.

Seksuele vorming op scholen moet veel beter

Seksuele vorming op scholen moet veel beter. Dat vinden niet alleen jongeren die hun seksuele vorming in het onderwijs een magere 5,8 geven. Docenten, onderwijsorganisaties en expertisecentra zijn het met hen eens. Daarom komt kenniscentrum Rutgers met een Manifest voor betere seksuele vorming, ondersteund door 37 organisaties. Het manifest roept het kabinet op de regie te nemen. Maandag 3 oktober is het manifest overhandigd aan onderwijsminister Dennis Wiersma en de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, Mariëtte Hamer.

Gratis ontbijt voor arme leerlingen Utrechtse middelbare scholen

Utrechtse middelbare scholen gaan een ‘broodlokaal’ inrichten waar leerlingen van wie de ouders het niet kunnen betalen gratis brood kunnen halen voor het ontbijt. Dat meldt het AD.

Scholen vo kunnen zich tot 1 oktober aanmelden voor de Smokefree Challenge

Scholen kunnen zich tot 1 oktober aanmelden voor de Smokefree Challenge. Met deze Gezonde School-activiteit beloven leerlingen van klas 1 en 2 in het voortgezet onderwijs een halfjaar lang niet te roken. De Smokefree Challenge start 1 november. Voor docenten zijn er diverse lessuggesties en aan het einde van de challenge levert de klas een creatieve opdracht in. Daarmee maken de deelnemers kans op een dagje uit of een gezonde activiteit met de hele klas.