Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Nieuws

Omgaan met sombere leerlingen

Wat kun je doen voor sombere of depressieve leerlingen? Nadat een leerling een einde aan haar leven had gemaakt zette het Koningin Wilhelmina College in Culemborg alles op alles om dit in de toekomst te voorkomen. De school had de expertise hiervoor niet in huis en schakelde hulp in.

Schoolsluiting had vooral sociale impact

Inhoudelijke leerachterstanden die leerlingen hebben opgelopen tijdens de coronacrisis vallen mee. Op sociaal-emotioneel gebied zijn er vaak wel achterstanden. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de gevolgen van zestien maanden corona voor het onderwijs.

Sociale voordelen van bewegen in de klas

Wat zijn de voordelen van bewegen in de klas, wat is de rol van groepsvorming hierbij en welke vormen van bewegingsactiviteiten kun je inzetten? De website van Specialist Sportieve en Gezonde School zette het op een rijtje.

Gendi.nl is de opvolger van Gay&School

Stichting School & Veiligheid heeft op 5 oktober een nieuwe themawebsite gelanceerd over gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs. Gendi.nl is de eigentijdse opvolger van Gay&School. Gendi inspireert en adviseert schoolprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo.

Aanbevelingen om stress en prestatiedruk onder jongeren terug te dringen

Jongeren in Nederland ervaren in toenemende mate ongezonde stress en prestatiedruk. Een deel van hen kan hierdoor (tijdelijk) niet naar school. De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal geeft in het rapport ‘Mentaal Kapitaal; Welke factoren spelen een rol bij ongezonde stress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval?’ zes aanbevelingen om stress en prestatiedruk onder de jeugd tegen te gaan.

Wie wordt in 2022 de sportiefste basisschool van Nederland?

KVLO, NOC*NSF en Kenniscentrum Sport en Bewegen gaan in 2022 op zoek naar de sportiefste basisschool en de sportiefste s(b)o-school van Nederland. De verkiezing zal plaatsvinden op 23 maart in het Willem Alexander Sportcentrum in Groningen. In 2019 was Kardinaal De Jong uit Alkmaar (zie foto) de achtste sportiefste basisschool sinds 2005. SO De Piramide uit Den Haag was in 2019 de eerste sportiefste s(b)o-school van Nederland.

Koningsspelen en JOGG samen sterk voor een gezonde jeugd

De Koningsspelen en JOGG gaan zich de komende jaren sterk maken om nog meer lokale samenwerkingen tussen scholen in het primaire onderwijs, sportaanbieders en gemeenten tot stand te brengen.

Moet je als kleuter al de stress de baas zijn?

Op 20 oktober is Cora Merkx te gast bij JGZ Live! van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Onlangs lanceerde Cora Merkx boek, methode en website Peuterbeweging. Ze deed dit omdat ze in haar werk merkt dat peuters niet altijd optimaal gefaciliteerd worden in het optimaal bewegen.

Bezoek aan eerste beweegschool van Nederland

Als voorbereiding voor de studiereis naar Denemarken van de KVLO georganiseerd door Arko Sports Media en Glos Educatief brachten de deelnemers op 6 oktober een bezoek aan de eerste beweegschool van Nederland, IKC De Twijn in Alblasserdam. Hieronder leest u het verslag.

Peuterbeweging lanceert boek en methode

Cora Merkx merkte vanuit ervaring en kennis dat peuters van nu niet optimaal gefaciliteerd worden in hun ontwikkeling en gezondheid. Zij voelde de noodzaak om daar verandering in te brengen. Zo is Peuterbeweging ontstaan. Op 8 oktober lanceerde ze de bijbehorende methode en boek. Zowel boek als lesmethode worden uitgegeven door Glos Educatief. Sharon van Doorn, Regiodirecteur Noord-Holland Partou Kinderopvang, en Marlies de Haan, Directeur Kwaliteit, Pedagogiek en Innovatie bij Partou Kinderopvang, namen in aanwezigheid van Tilly de Jong van Glos Educatief het boek in ontvangst.

Samen spelen is leuker

Spelen is natuurlijk te gek, maar het is veel leuker om samen te spelen. Toch? Voor kinderen is het niet alleen leuker, maar ook heel goed. Ze leren dan om te gaan met bepaalde situaties. Zoals winnen en verliezen. Maar ze leren ook voor zichzelf opkomen, compromissen sluiten en ruzies bijleggen. Tja, en wat zijn nou de leukste spelletjes om samen te doen? Speeltuinbende (project van het Gehandicapte Kind) heeft vijf inclusieve samenspeeltips op een rijtje gezet waarmee elk kind (met en zonder beperking) plezier kan hebben.

Acht tips voor een groen schoolplein

Op een groene plek in Rotterdam ontdekten leerlingen van zes verschillende basisscholen hoe leuk en fijn spelen en bewegen in de natuur is. Zij bezochten de Speeldernis, een inspirerende natuurspeel- en leerplek. Tijdens het bezoek deden de kinderen inspiratie op voor het ontwerp van hun toekomstige groene schoolplein. Wat mag volgens kinderen echt niet ontbreken? IVN verzamelde hun beste tips!

Resultaten onderzoek ‘Kan ik Meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere’ gepubliceerd

Het Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft de inspiratiesheet ‘Kan ik Meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere’ gepubliceerd. Hierin interpreteert het Kenniscentrum de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek ‘Kan ik Meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere’ van Labyrinth Onderzoek & Advies. Het Kenniscentrum geeft bovendien aanknopingspunten voor beleidsmakers en uitvoerders in het sport- en sociaal (jeugd)domein met als doel om de deelname van deze jongeren aan sport en bewegen meer toegankelijk te maken.

Monitor overgedragen aan Expertisecentrum Kinderopvang

De Rotterdamse kinderopvanghouder KindeRdam en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) werken sinds vier jaar aan de ontwikkeling van een monitor die de pedagogische kwaliteit in beeld brengt: Pedagogische praktijk in Beeld (PiB). Per 1 oktober hebben zij deze overgedragen aan het Expertisecentrum Kinderopvang. Hiermee krijgt de branche kinderopvang zelf grip op de pedagogische kwaliteitsbeoordeling.

Loopfiets verbetert motorische ontwikkeling van kinderen

Recent onderzoek in Amerika laat zien dat de motorische ontwikkeling van kinderen verbetert, wanneer ze beginnen met een loopfiets. Het helpt een kind bij het leren fietsen op een gewone fiets, maar ook bij heel veel andere activiteiten. Bovendien geeft het een kind zelfvertrouwen en leidt het tot minder vervelende valpartijen.