Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Nieuws

Koningsspelen en Nationale Sportweek maken belang van sport en bewegen op leuke manier actueel

Evenementen zoals de Koningsspelen en de Nationale Sportweek zijn hele mooie haakjes om het onderwerp sport en bewegen op een leuke en positieve manier actueel te maken. En om samen met partners die een rol kunnen spelen bij zulke evenementen aansluiting te zoeken bij de kinderen. Zulke evenementen kunnen bovendien een podium zijn voor sportaanbieders om hun product aan te bieden. Dat stelt Annemarie Buitenhuis, JOGG-regisseur in Delft.

OCW maakt extra geld vrij voor onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt extra geld vrij voor onderwijs. Dat staat in de Onderwijsbegroting die is gepresenteerd op Prinsjesdag. Dit geld is onder meer bestemd voor het vergroten van de kansengelijkheid van leerlingen en studenten en de verbetering van de basisvaardigheden.

Basisschool Oud Zandbergen in Huis ter Heide winnaar ANWB Verkeersplein Utrecht

De winnaar van de actie ‘een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein’ in de provincie Utrecht is basisschool Oud Zandbergen in Huis ter Heide. Woensdag 21 september werd het ANWB Verkeersplein feestelijk geopend in het bijzijn van alle leerlingen en Marga de Jager, bestuursvoorzitter ANWB. In de periode tot en met 5 oktober maakt de ANWB ook de winnaars in de andere elf provincies bekend.

Inschrijving voor speciale vmbo-editie verkiezing Sportiefste School van Nederland gestart

In schooljaar 2022-2023 organiseert de KVLO in samenwerking met NOC*NSF, Special Heroes Nederland en Kenniscentrum Sport en Bewegen een speciale vmbo-editie van de verkiezing ‘Sportiefste VO-school van Nederland’. Ze gaan dus op zoek naar vmbo-scholen en scholengemeenschappen die innovatief zijn of juist een heel goed en breed aanbod bewegen en sport hebben om hun vmbo-leerlingen meer/beter te laten bewegen en sporten én een actieve leefstijl te laten ontwikkelen.

Denk je dat een ander dat leuk vindt?

De Koningin Julianaschool in Culemborg is een christelijke school voor gespecialiseerd basisonderwijs. De hele school werkt met De Vreedzame School. Dat schept duidelijkheid en levert een nog veiligere omgeving op. Mia de Weijer, leerkracht groep 4-5 en lid werkgroep Vreedzame School, vertelt erover.

Forse verslechtering mentale gezondheid meisjes

Onder meisjes in Nederland vond tussen 2017 en 2021 een ongekende daling in mentale gezondheid plaats. Dat schrijven onderzoekers in het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-rapport. Het rapport onderzoekt welzijn en gezondheid bij een landelijk representatieve groep leerlingen in groep 8 van de basisschool en in het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 11 tot en met 16 jaar. De uitkomsten laten ook zien dat het percentage leerlingen dat druk door schoolwerk ervaart aanzienlijk is toegenomen.

Lespakket ‘Weet wat je eet’ over gezond en duurzaam eten vernieuwd

Wat is gezond eten? Hoe ga je om met verleidingen? En hoe eet je ook goed voor het milieu? School is dé plek om jongeren dat mee te geven. Met het gratis lespakket Weet wat je eet van het Voedingscentrum leren jongeren alles over gezond, duurzaam en veilig eten. Het lespakket is inhoudelijk herzien en in een nieuw jasje gestoken.

Kabinet overweegt schoolontbijt voor arme leerlingen

Het kabinet overweegt om arme kinderen op school te laten ontbijten. Dat liet minister van Armoedebeleid Carola Schouten dinsdag 13 september weten tijdens het Vragenuur. Ze is daarover in gesprek met het Jeugdeducatiefonds. Volgens Schouten is er “enigszins beeld over welke scholen het gaat”.

Samenwerking tussen scholen en zorgprofessionals belangrijk voor gezonde leefstijl kinderen

Om een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren bij kinderen (met overgewicht) is samenwerking tussen basisscholen en (zorg)professionals heel belangrijk. Zonder die samenwerking worden niet alle kinderen bereikt. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder (zorg)professionals, vertegenwoordigers van basisscholen en kinderen in de Tilburgse wijk de Reeshof.

Subsidie voor rijke schooldag beschikbaar

Scholen in het primair onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen tot en met 30 september subsidie aanvragen voor een rijke schooldag. De subsidie is beschikbaar via het programma School & Omgeving, bedoeld om kansengelijkheid in het onderwijs en de omgeving te versterken. Dit jaar is er 34 miljoen euro beschikbaar vanuit het programma.

Beweeginterventies kunnen hoogbegaafde en dubbel-bijzondere kinderen helpen

Hoogbegaafde en dubbel-bijzondere kinderen hebben vaak hele sterke vaardigheden, maar hun executieve functies lijken soms nog niet zo goed ontwikkeld. Beweeginterventies kunnen bijdragen aan het trainen van die functies. Dat blijkt uit literatuuronderzoek van het Mulier Instituut.

Inspiratiedag Studenten, mentale gezondheid en middelengebruik

Op 13 oktober organiseert het Trimbos Instituut in Kanaal30 in Utrecht een Inspiratiedag Studenten, mentale gezondheid en middelengebruik! Deze dag is bedoeld voor onderwijsprofessionals, preventiewerkers, studenten en andere geïnteresseerden.

Anne Appelo en Groenteman Gijs openen vijftiende jaar EU Schoolfruit

Anne Appelo, bekend van NPO Zapp, en Groenteman Gijs hebben op woensdag 7 september het vijftiende jaar van EU-schoolfruit geopend op de Christelijke Basisschool Groen van Prinstererschool in Hilversum. Leerlingen van Groen van Prinsterer namen het eerste kratje schoolfruit in ontvangst.

Schakel een ‘Groen Handje’ in voor hulp bij een groen schoolplein of moestuin!

Droom jij als leerkracht of school van een groen schoolplein, of van een fijne schoolmoestuin? Misschien dat de Groene Handjes- regeling dan interessant is! Jong Leren Eten Gelderland (JLE) biedt scholen in Gelderland een aantal gratis adviestrajecten aan voor vergroening van het schoolplein of voor schoolmoestuinieren. Bedoeld voor het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Ook kinderopvanglocaties kunnen gebruik maken van dit gratis adviestraject.

Jaarcongres Game Education 13 oktober Zadkine Rotterdam

Er zijn veel vragen naar hoe je esports en gamification op een goede manier kunt inzetten binnen het onderwijs. Bij VMBO, MBO, bovenbouw VO en HBO is er veel behoefte aan kennis over hoe esports, digitalisering en gamen/gamification kunnen worden geïntegreerd in het lesaanbod, kunnen worden opgenomen als thema voor een keuzedeel of als minor of hoe je een eigen esports opleiding kunt ontwikkelen. Daarom organiseren House of Esports en Arko Sports Media op vrijdag 13 oktober bij Zadkine MBO Sport en Bewegen in Rotterdam het Jaarcongres Game Education.