Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Nieuws

WoWijs-app: online begeleiding voor leerlingen met overgewicht

Werken aan een gezonde leefstijl, maar dan op afstand. Door de coronapandemie waren en zijn er soms creatieve oplossingen voor nodig. De WoWijs-app is daar een van: hiermee kunnen leerlingen met overgewicht online worden begeleid naar een gezonde leefstijl.

Seksuele intimidatie op school: preventie is essentieel

Grensoverschrijdend seksueel gedrag van docenten naar leerlingen is niet acceptabel. De impact ervan kan groot zijn, er is namelijk sprake van een afhankelijkheidsrelatie. Het is essentieel – en haalbaar – dat scholen inzetten op een open en veilige schoolcultuur: een preventieve aanpak tegen seksuele grensoverschrijding.

Nieuw protocol voor MBO-scholen: wat te doen na (poging tot) zelfdoding van een student

In opdracht van ZonMw ontwikkelde het Trimbos-instituut samen met MBO-scholen het Protocol na een (poging tot) zelfdoding van een student, gebaseerd op de kennis en ervaring uit de eerdere projecten, beschikbare (inter)nationale protocollen en interviews. 113 Zelfmoordpreventie, de MBO Raad, GGD Hart voor Brabant, GGZ Oost Brabant en Stichting School & Veiligheid adviseerden hierbij.

Podcasts Echte Oogappels

In de podcast Echte Oogappels spreekt Margreet Reijntjes, presentatrice en moeder van twee puberzonen, wekelijks met experts over de duivelse dilemma’s van het ouderschap. Geïnspireerd op de dramaserie Oogappels van BNNVARA. De afleveringen zijn ook voor onderwijsprofessionals interessant.

Zesde Inspiratiesessie Studenten, alcohol, drugs en tabak.

Op maandag 10 mei organiseert het Trimbos-instituut een Inspiratiesessie Studenten, alcohol, drugs en tabak. De sessie is online en gratis. Thema is: Het nieuwe uitgaan.

Nederlandse gemeenten aan de slag met IJslandse aanpak tegen middelengebruik

IJsland heeft het aantal gebruikers van drank, sigaretten en drugs onder jongeren met succes teruggedrongen. Zes Nederlandse gemeenten hebben daarom een pilot gedraaid met hun aanpak. Hieronder lees je hoe het IJslandse model Nederlandse gemeenten helpt hun jongeren een kansrijke en gezonde toekomst te geven. Op 27 mei vertellen ze erover tijdens een inspiratiesessie.

In gesprek over bewegen met de vernieuwde Argumentenkaartjes

Voldoende sporten en bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders van deze kinderen zijn zich echter lang niet altijd bewust van het belang van bewegen. Als professional het gesprek aangaan over het beweeggedrag van kinderen is soms lastig en kan leiden tot weerstand. In dat geval bieden de vernieuwde Argumentenkaartjes van Kenniscentrum Sport & Bewegen uitkomst: met deze handige gesprekstool krijg je inzicht in wat ouders belangrijk vinden voor hun kind. Op 16 juni organiseert Kenniscentrum Sport & Bewegen van 15.00 tot 16.00 uur een interactief webinar over de vernieuwde Argumentenkaartjes.

Webinar ‘Welbevinden op school, een zaak van onderwijs én gemeente’

Gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid nemen toe. Om het tij te keren, moeten onderwijs, hulpverleners én gemeente samen optrekken. Daarom organiseren Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen en Trimbos Instituut de webinar: ‘Welbevinden op school, een zaak van onderwijs én gemeente’ op donderdag 3 juni 2021 van 9.30 – 11.00 uur.

Terugblik op webinar ‘Samen zijn wij school’

Het driehoeksgesprek tussen school, ouders en leerling en de stem van het kind: dat alles stond centraal tijdens het webinar ‘Samen zijn wij school’, dat Ouders en Onderwijs onlangs hield. Vier sprekers vertelden over hun ideeën en ervaringen op dit terrein. Leerlingen vulden de verhalen aan.

Meeste jongeren ervaren goede gezondheid

De overgrote meerderheid van de jongeren van 4 tot 25 jaar – 92 procent – ervoer hun gezondheid in 2019-2020 als goed of zeer goed. Jongeren vanaf 12 jaar met overgewicht zijn wel minder vaak positief over hun gezondheid dan leeftijdsgenoten zonder overgewicht. Dat meldt het CBS in de Jeugdmonitor naar aanleiding van nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, in samenwerking met het RIVM. De gegevens van de onderzoeksjaren 2019 en 2020 zijn samengevoegd. Daarbij zijn 4200 jongeren bevraagd.

Charge Your Brainzzz 2.0: samen werken aan de doorontwikkeling van het lespakket!

Het lespakket Charge Your Brainzzz is samen met de Hersenstichting en GLOS Educatief opgezet om de slaapgezondheid van jongeren op het voortgezet onderwijs te verbeteren. Gezonde slaap is essentieel voor deze doelgroep en draagt bij aan een betere fysieke en mentale gezondheid. Om het lespakket nog effectiever te maken wordt er gewerkt aan een doorontwikkeling. Voor deze doorontwikkeling zijn de Hersenstichting en GLOS Educatief op zoek naar VMBO-T docenten die hierover mee willen denken. Op deze manier willen ze ervoor zorgen dat het lespakket goed aansluit op het onderwijs.

Onderzoek lesprogramma’s voor bewegingsonderwijs

Werkt u op een basisschool en heeft u interesse in lesprogramma’s voor het bewegingsonderwijs? Vul dan de korte vragenlijst van het Mulier Instituut in!

Gesprekswijzer impact corona

In het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is afgesproken dat scholen in kaart brengen welke gevolgen corona heeft voor het onderwijs van hun leerlingen. Om ouders daarbij te betrekken heeft Ouders & Onderwijs samen met andere organisaties een gesprekswijzer ontwikkeld.

Nieuw Gezonde School-thema: Slaap

Wist u dat 42,7% van alle jongeren te kort slaapt? En als ze slapen is de kwaliteit daarvan vaak slecht. Dat kan ten koste gaan van een goede hersenontwikkeling en leerprestaties. Piekeren, laat slapen door huiswerk en mediagebruik zijn de belangrijkste oorzaken. Daarom lanceert Gezonde School een nieuw thema: Slaap.

Sociaal-emotionele vaardigheidstrainingen voor kinderen kunnen effectiever

De laatste decennia zijn er veel trainingen verschenen om sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen te versterken. Vaak bestaan deze uit verschillende onderdelen, bijvoorbeeld oefeningen om de ander te begrijpen en educatie over gedrag. Maar niet alle onderdelen van sociaal-emotionele vaardigheidstraining blijken even goed te werken, en de dosis waarmee deze worden ingezet is cruciaal voor programma effectiviteit. Dat concludeert Brechtje de Mooij in haar proefschrift waarop zij donderdag 22 april promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.