Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Nieuws

Via praatplaten in gesprek met ouders met kinderen

Hoe ga je als zorg- of onderwijsprofessional in gesprek met ouders met kinderen over een gezonde leefstijl? Glos Educatief maakte in opdracht van GGDZHZ (Zuid-Holland-Zuid) en in samenwerking met Jong JGZ in het kader van Doe ff gezond Dordrecht vier praatplaten over de thema’s slaap, gezonde voeding, water drinken en bewegen.

Onderzoeksproject laat dringende noodzaak zien voor aanleren gezond gedrag op basisschool

Kinderen worden gezonder als ze op school gezond lunchen, gevarieerd bewegen en in de klas leren over gezond gedrag. Dat blijkt uit het project Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT), waarvan op dinsdag 22 september de eindresultaten bekend werden gemaakt tijdens een symposium in Venlo.

Nieuw onderzoek naar thuiszittende leerlingen

Om meer inzicht te krijgen in oorzaken en mogelijke oplossingen van thuiszittende leerlingen analyseert het Kohnstamm Instituut uitspraken van de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Het gaat om geschillen die ouders voorleggen en die betrekking hebben op plaatsing in of verwijdering van leerlingen uit een school of over het ondersteuningsaanbod van een school (PO/VO).

Leven en werken met het coronavirus

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor professionals die met kinderen, jongeren en hun ouders werken? Het Nederlands Jeugdinstituut maakte een serie podcasts waarin verschillende professionals uit het jeugdveld vertellen over hun ervaringen en nieuwe inzichten. In deze podcast een gesprek met Hester van Toledo, leerkracht groep 3, 4 en 5 op een Montessorischool. Het interview vond plaats in juli 2020.

Coronamaatregelen hebben negatief effect op leefstijl kinderen

Kinderen eten ongezonder, bewegen minder en zijn zwaarder geworden. Dat blijkt uit de COLC-studie (COVID-19, Obesity and Lifestyle in Children): een onderzoek van kinderartsen van het Maastricht UMC+. Het onderzoek vond plaats onder 189 kinderen (en hun ouders) in het gehele land.

Vijfde editie Nationale Buitenlesdag

Op 22 september 2020 vindt de Nationale Buitenlesdag plaats. Scholen mogen al meedoen als ze minstens één klas één uur buitenles geven. Inmiddels hebben zich al 3693 scholen opgegeven. De Nationale Buitenlesdag is een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie.

Samen aan zet thema Week tegen Pesten

In de Week Tegen Pesten 2020 (van 21 t/m 25 september) van de Stichting School & Veiligheid staat het aanpakken van pesten en het werken aan een veilige school centraal. Dit jaar is het motto Samen aan zet. Samen met zijn klas, het team, de hele school zijn leraren aan zet om weer op een prettige manier met elkaar om te gaan.

Doe mee met de 10@10 Challenge

Van 18 tot en met 27 september vindt de NOC*NSF Nationale Sportweek plaats. Basisscholen kunnen die week meedoen met de 10@10 Challenge. Leerlingen ontdekken dan in tien minuten tien verschillende sporten, aangemoedigd door topsporters. Deelname is gratis en klassen inschrijven kan tot 20 september. Op 20 september ontvangen de deelnemers het materiaal voor de challenge. Tijdens de Nationale Sportweek is er op woensdag 23 september een speciale Scholendag.

Ga aan de slag met voedselonderwijs in de maand oktober!

De maand oktober staat in het teken van voedsel. Van 10-17 oktober vindt de jaarlijkse Dutch Food Week plaats. Een week lang wordt er in Nederland aandacht besteed aan wat er op ons bord ligt, maar ook is er aandacht voor de producenten die dit mogelijk maken. Daarnaast vallen de Dag van Duurzaamheid en Wereldvoedseldag in deze maand. De ideale gelegenheid om hier een les(sen) aan te wijden voor de kinderopvang, bassischool, voorgezet onderwijs of MBO.

‘Betrek kinderen bij overgang van PO naar VO’

Voor een soepele transitie van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat scholen met elkaar samenwerken en kinderen meer betrokken worden. Dat concludeert Marlau van Rens in haar proefschrift, waarop ze op 4 september promoveerde aan de Universiteit van Maastricht.

Het belang van ongeschreven regels en hoe je hiermee aan de slag kan gaan

Tijdens vakanties, op druilerige dagen, kijk ik graag naar films. Daar neem ik lekker de tijd voor en hoef ik even aan niets anders te denken. In ieder geval niet aan mijn werk, want ik heb vakantie. En toch, helemaal loslaten kan ik het blijkbaar niet want door twee films – A Few Good Men en The Master – werd ik deze zomervakantie aan het denken gezet. In beide films kwamen ongeschreven of onuitgesproken regels aan de orde wat me toch weer aan mijn werk voor de Week Tegen Pesten deed denken.

Negen Apeldoornse scholen krijgen subsidie voor groen en uitdagend schoolplein

Voor het tweede jaar op rij helpt gemeente Apeldoorn scholen om hun schoolplein groener en uitdagender te maken. Dit jaar zijn negen aanvragen voor de subsidie schoolpleinen goedgekeurd. Dat betekent dat nog eens negen schoolpleinen binnen nu en een jaar zullen transformeren van stenen vlaktes tot groene pleinen, die uitdagen tot spelen en bewegen.

COC en Rutgers willen strengere onderwijsnormen voor seksuele voorlichting en diversiteit

Volgens het COC en Rutgers moeten er strengere onderwijsnormen voor seksuele voorlichting en diversiteit komen. De organisaties doen deze oproep nadat uit onderzoek van Rutgers naar voren kwam dat weliswaar 98 procent van de basisscholen aan seksuele voorlichting doet, maar dat een derde van de scholen geen aandacht besteedt aan seksuele diversiteit. Ook bleek dat slechts 40 procent van de scholen een erkende lesmethode gebruikt, die specifiek bedoeld is voor relationele en seksuele vorming.

Helft jeugd met licht verstandelijke beperking heeft extra steun in het onderwijs nodig

Ruim de helft van de jongeren tussen 12 en 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking (LVB) kan niet zonder extra ondersteuning meekomen in het onderwijs. Dit aandeel is vele malen hoger dan het aandeel jongeren zonder LVB dat moeite heeft mee te komen in het onderwijs (5%). Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Meer meedoen.

Zeven tips om de schoolkantine te heropenen

Na de zomervakantie mogen niet alleen de scholen, maar ook de schoolkantines weer open. En dat levert vanzelfsprekend best wat vragen op ten tijde van corona. De afdeling Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum stelde daarom zeven tips samen zodat de schoolkantine straks weer gezond én veilig kan openen c.q. open kan blijven.