Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Nieuws

Kinderen en leraren verdienen gezonde, duurzame en moderne schoolgebouwen

Een gezonde leefstijl op school is belangrijk voor kinderen. Maar dat moet ook plaatsvinden in gezonde schoolgebouwen. Daarom vragen de PO-Raad, VO-raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan een nieuw kabinet om te investeren in schoolgebouwen. Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen, schrijven Anko van Hoepen (PO-Raad), Hein van Asseldonk (VO-raad), Leonard Geluk (VNG), Maxime Verhagen (Bouwend Nederland) en Doekle Terpstra (Techniek NL) in een artikel in Trouw.

Innovatiebeleidsregel maakt integrale leefstijlcoaching voor kinderen mogelijk

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een tijdelijke betaaltitel afgegeven voor het aanpakken van leefstijlproblemen bij kinderen met overgewicht. De aanvraag is ingediend door zorgverzekeraars CZ en VGZ samen met het MUMC+. De innovatiebeleidsregel maakt een op maat gesneden leefstijl interventie mogelijk voor kinderen met een verhoogd gezondheidsrisico’s door overgewicht.

Jongeren met beperking voelen zich niet gezien

Jongeren met een beperking voelen zich tijdens de coronaperiode niet gehoord en gezien. Ook horen ze te vaak wat er allemaal niet kan of mogelijk is. Dat blijkt uit onderzoek van Youngworks in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De onderzoekers spraken met 30 jongeren met een chronische aandoening of een beperking en met vijf experts op verschillende jongerendomeinen zoals speciaal onderwijs, werken en wonen.

Chronische stress in kindertijd kan later leiden tot gezondheidsproblemen

Gezondheidsproblemen (op latere leeftijd) kunnen een effect zijn van chronische stress in de kindertijd. Dat blijkt uit literatuuronderzoek naar Early Life Stress (chronische stress tijdens het opgroeien) van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de Universiteit van Maastricht. De uitkomsten van het literatuuronderzoek laten ons zien dat gezondheidsproblemen (op latere leeftijd) een effect kunnen zijn van chronische stress in de kindertijd. Het onderzoek bevat veel informatie die ook voor onderwijsprofessionals interessant is.

Al op achterstand in de wieg

Kinderen uit arme gezinnen komen al vroeg op achterstand, zo meldt De Volkskrant op basis van onderzoek van Bastian Ravesteijn en Coen van de Kraats van Erasmus School of Economics, gebaseerd op gegevens van 153.000 kinderen.

Week van de Motoriek: 1 tot en met 5 november 2021

De Week van de Motoriek vindt dit jaar plaats van maandag 1 tot en met 5 november 2021 met het thema ‘Meer én beter bewegen voor de jeugd’. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een inspirerende week te worden voor iedereen die zich inzet voor vaardig worden in sport en bewegen van jeugd met leeftijd van 0 tot 24 jaar.

Webinar Werken aan welbevinden en het NPO – een goed begin!

Wilt u het Nationaal Programma Onderwijs inzetten om aan het welbevinden van leerlingen of studenten te werken? Vraagt u zich af hoe u daar met de NPO-menukaart praktische invulling aan geeft? Gezonde School helpt u graag verder tijdens de webinar Werken aan welbevinden en het NPO – een goed begin! De webinar vindt plaats op 7 september, van 15.30 tot 17.00 uur.

Tips voor veilig vervoer van kinderen in de vakantieperiode

In de zomervakantie maken kinderopvangorganisaties extra uitstapjes met de kinderen. Daarom is het belangrijk dat we nogmaals kritisch kijken naar het veilig vervoer van kinderen. Brancheorganisaties Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) delen graag een aantal praktische tips.

Integraal leefstijlaanbod speciaal onderwijs van Special Heroes

Elk kind heeft zijn eigen interesses en talenten. De één houdt van sport, de ander van muziek maken en weer een ander van koken. Door Corona en de maatregelen is de ontplooiing van deze talenten en het welzijn van de kinderen onder druk komen te staan. Special Heroes Nederland heeft voor scholen een integraal programma om het welzijn van leerlingen te verbeteren en hun talenten tot bloei te laten komen.

Lessen over gezonde voeding op de basisschool

Hoe neem je als Specialist Sportieve & Gezonde School het thema gezonde voeding op in het lesprogramma van je school? Kinderen die meer weten over hun voedsel (herkomst, productiewijze, samenstelling of bereiding) hebben een grotere kans op een gezond voedingspatroon, aldus Alliantie Voedselonderwijs. Lees in dit artikel tips en handvatten voor lessen over gezonde voeding op de basisschool.

Voor de Jeugd Dag 2021: Mentaal welbevinden: Geef elkaar tijd en ruimte!

Op 27 september vindt de negende editie plaats van de Voor de Jeugd Dag, een initiatief van het ministerie van VWS en de VNG. De inhoudelijke programmering wordt vormgegeven door het Nederlands Jeugdinstituut. Thema is dit jaar: Mentaal welbevinden: Geef elkaar tijd en ruimte! School is een van de vier deelthema’s. Ook dit jaar vindt het evenement digitaal plaats.

Eerste Leerkring Welbevinden op School op 30 september

Pharos en het Trimbos-instituut starten dit najaar met Leerkringen Welbevinden voor gemeenten en onderwijs. Tijdens de leerkringen werken de instellingen samen met cursisten vraagstukken uit die gaan over Werken aan Welbevinden op School.

Voedingsbeleid Scholen

Scholen hanteren steeds vaker een voedingsbeleid dat gericht is op gezond eten. Dit is niet verplicht, maar wordt wel gestimuleerd vanuit de overheid. Maar hoe zit het met het beleid van scholen en wat is de rol van medezeggenschapsraad en ouders ? Ouders & Onderwijs zette het op een rij.

Kijk uit met label selectief mutisme in onderwijs

Het label selectief mutisme – een stoornis waarbij een kind in sommige situaties niet ‘kan’ praten, terwijl hij of zij dat in andere situaties heel goed kan – wordt tegenwoordig snel geplakt. Pas op, schrijft voormalig wetenschappelijk onderzoeker Yolande Emmelot van het Kohnstamm Instituut in een artikel in Didactief. Bij meertalige kinderen is er in beginsel geen sprake van een stoornis.

Preventief werken aan sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden van leerlingen en docenten in PO en VO

Met de handreiking ‘Preventief werken aan sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden’, die in co-creatie met leerkrachten vanuit het primair en voortgezet onderwijs zelf ontwikkeld is, biedt het Trimbos-instituut leerkrachten inspiratie en concrete handvatten om binnen de klas, samen met hun team en binnen de school preventief bij te dragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van hun leerlingen, maar ook aan het welbevinden van henzelf.