Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Nieuws

Gezondere levensstijl moet ook in gezondere schoolomgeving

Het is goed dat 44 hoogleraren, bestuursvoorzitters en medici oproepen om een gezondere leefstijl en preventie te verankeren in het onderwijs, maar daarbij moet de focus niet te veel op lessen liggen. Dat stelt Paul van der Velpen, directeur Publieke Gezondheid Gelderland Midden, in een reactie. Volgens hem moet er ook/vooral een gezonde schoolomgeving worden aangeboden.

Sociale veiligheid als taak van school en gemeente

Van school en sportclub tot thuis: voor jongeren is het belangrijk dat zij zich beschermd voelen tegen geweld, intimidatie, uitsluiting en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Over die bescherming gaat de publicatie van het Nederlands Jeugdinstituut, ‘Sociale veiligheid is van iedereen. Samenwerking rond veiligheidsvragen door scholen en partners uit de gemeente’.

Beleid buitenspelen krijgt te weinig structurele aandacht

Structurele aandacht voor buitenspelen in het beleid van het Rijk en gemeenten ontbreekt. Buitenspelen staat de laatste jaren onder druk. Verkeersdrukte, verstedelijking en onvoldoende speelruimte belemmeren kinderen in hun buitenspeeldrang. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van het Mulier Instituut naar het actuele beleid voor buitenspelen in Nederland en Europa. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Nationaal Sportakkoord, dat voldoende bewegen en goede beweegvaardigheid bij de jeugd wil bevorderen.

44 hoogleraren, bestuursvoorzitters en medici: veranker preventie in het onderwijs

De echte oplossing voor de stijgende zorgkosten ligt niet bij de zorg, maar bij het onderwijs. Een gezondere leefstijl kan veel klachten voorkomen en preventie zou daarom in het onderwijs verankerd moeten worden. Dat staat in een opiniestuk in het FD, dat is ondertekend door 44 hoogleraren, bestuursvoorzitters en medici.

Onderzoek naar invloed coronamaatregelen

Meer schermtijd, minder beweging, meer eenzaamheid, minder werk. De coronamaatregelen hebben veel veranderd. Het Nederlands Jeugdinstituut geeft een overzicht van uiteenlopende onderzoeken naar de invloed van de maatregelen op opvoeden en opgroeien in Nederland.

Scholieren roken, drinken en blowen nog even vaak als in 2017

Na een jarenlange daling is het gebruik van ‘traditionele middelen’ zoals tabak, alcohol en cannabis onder scholieren gestabiliseerd, blijkt uit de rapportage Jeugd en riskant gedrag 2019: kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren van het Trimbos-instituut.

Negende editie Modderdag was een feestje

Op 29 juni organiseerden ruim 2.500 kinderopvanglocaties en basisscholen tijdens de negende editie van ModderDag activiteiten in modder voor meer dan 90.000 kinderen. Ze leefden zich uit met ModderPaint, er werd in de modder gegrabbeld, er stonden ModderGerechten op het menu en natuurlijk werd er veel met modder gekliederd en gesmeerd.

Ruimte in curriculum voor innovatieve voedseleducatie met GrowWizzKid

Het is niet heel verrassend dat de kennis over herkomst en eigenschappen van wat we dagelijks eten, tekortschiet. Consumenten, ook leerlingen, hebben vaak weinig kennis over waar ons voedsel vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd. Ze hebben ook niet geleerd hoe ze op basis van deze kennis keuzes kunnen maken. Op zich is dat eigenaardig want voeding raakt iedereen. Door verantwoordelijkheid voor voedselproductie bij kinderen en jongeren neer te leggen krijgt voeding een andere beleving. En dat is precies wat de lesmethode GrowWizzKid doet.

Kwart leerlingen VO ervaart stress door school en huiswerk

Een op de vier leerlingen in het VO ervaart stress door school en huiswerk, een op de vijf door drukte van alles bij elkaar, een op de tien door mening van anderen en een op de twaalf door de situatie thuis. Leerlingen uit groep 7 en 8 ervaren het vaakst stress van de mening van anderen. Dat blijkt uit het rapport ‘Geluk onder druk’, opgesteld in opdracht van UNICEF Nederland. Voor het rapport deed het Trimbos-Instituut samen met de Universiteit Utrecht en Stichting Alexander onderzoek.

Verkenning effectief alcoholbeleid op het hoger onderwijs

Van universiteiten en hogescholen wordt sinds het Preventieakkoord verwacht dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen alcoholbeleid. Het Trimbos-instituut schreef daarom het rapport ‘Effectief alcoholbeleid op het hoger onderwijs’. Het rapport biedt ondersteuning bij het opstellen en implementeren van een alcoholbeleid voor het hoger onderwijs. Opdrachtgevers waren de Vereniging van Samenwerkende Universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen (VH) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Online zomerworkshops Schoolkantine Brigade

Op 29 en 30 juni en 2 en 7 juli geeft de Schoolkantine Brigade een aantal online zomerworkshops. Maak kennis met de nieuwe Kantinescan: hét hulpmiddel om erachter te komen hoe gezond jouw kantine is. Leer alles over het maken van beleid. Of stuur een recept in en leer hoe je dit recept gezonder kan maken. De workshops duren maximaal een uur en zijn gratis.

Online bijeenkomst over kwaliteitsontwikkeling en geleerde lessen in coronatijd

Het Nederlands Jeugdinstituut en het Steunpunt Passend Onderwijs organiseren een gratis online bijeenkomst op 7 oktober voor professionals werkzaam in bovenschoolse voorzieningen en samenwerkingsverbanden. Het eerste deel draait om kwaliteitsontwikkeling en het toezichtskader van de Onderwijsinspectie. Het tweede deel gaat over de geleerde lessen in coronatijd, zoals de meerwaarde van stoepgesprekken en de mogelijkheden van afstandsonderwijs.

Schoolleiders VO: 1,5 meter afstand houden grote uitdaging

Schoolleiders in het VO zijn tevreden over hoe het verder opengaan van de VO-scholen vanaf maandag 2 juni is verlopen. Wel vindt ruim de helft van hen de handhaving van de 1,5 meter afstand tussen leerlingen een grote tot zeer grote uitdaging. Ook de combinatie van fysiek en afstandsonderwijs is – zeker op de langere termijn – volgens veel schoolleiders ingewikkeld. Dat blijkt uit een enquête die de VO-raad op juni – een week na het weer verder opengaan van de scholen –hield onder ruim 450 eindverantwoordelijk schoolleiders.

Heropening scholen verloopt goed, wel uitdagingen rond personeelstekort

Er zijn meer leerlingen op school, de voortgang is over het algemeen constant en scholen zijn over het algemeen tevreden over de eerste week van de volledige heropening. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 726 schooldirecteuren. Wel zien schoolleiders nog problemen rondom het personeelstekort. Volgens vrijwel alle schoolleiders zijn meer investeringen nodig om het personeelstekort aan te kunnen pakken.

‘Leer kinderen om te gaan met onzekerheid’

De angst voor besmetting met het coronavirus was de afgelopen weken voor ouders reden om hun kind thuis te houden en voor onderwijs en opvang reden om kinderen met een snotneus te weren. Over neusverkoudheid bij jonge kinderen heeft het RIVM nu duidelijkheid geschapen, maar zo lang er geen geneesmiddel of vaccin is tegen dit coronavirus, blijven we leven met angst en onzekerheid, signaleert Anita Kraak, senior adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut. “Angst is een slechte raadgever als die het belang van het kind overstijgt. We moeten kinderen juist leren omgaan met onzekerheid.”