Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Coronavirus en de Gezonde School

Consequenties voor de regelingen

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor de regelingen van de Gezonde School. In vier gevallen zijn termijnen verlengd. De termijnen voor verantwoording Ondersteuningsaanbod 2019-2020 (30 juni 2020) en voor belangstelling kenbaar maken voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School en de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit (20 april) blijven gelijk.

Erkende Activiteiten Ondersteuningsaanbod 2019-2020 op later moment

Heeft jouw school Ondersteuningsaanbod 2019-2020 toegekend gekregen en besloten om het geldbedrag in te zetten voor de aanschaf van een erkende Gezonde School-activiteit? Mogelijk lukt het nu niet deze activiteit uit te voeren. Geef dan in de verantwoordingsvragen en evaluatie aan welke activiteit is ingekocht en dat deze vanwege corona pas op een later moment wordt uitgevoerd.

Aanvraag verlenging themacertificaat op later moment

Door de gevolgen van de corona-crisis kan het zijn dat jij en jouw collega’s er momenteel niet aan toekomen om een verlenging van het Gezonde School themacertificaat aan te vragen. We kunnen ons goed voorstellen dat in deze tijd alle aandacht uitgaat naar het online lesgeven. Als het niet lukt om de vragenlijst tijdig in te sturen, dan heeft dat vanzelfsprekend geen gevolgen. De vragenlijst kan op een later moment alsnog worden ingestuurd. De aanvraag wordt gewoon als verlenging behandeld. Tot die tijd is en blijft de school natuurlijk een Gezonde School.

Realisatie watertappunt t/m 31 augustus 2020

De Subsidieregeling Watertappunten is er om het drinken van kraanwater op basisscholen te stimuleren. Scholen die gebruik maken van de eerste ronde van de Subsidieregeling Watertappunten hebben nu tot en met 31 augustus 2020 de tijd om de gemaakte kosten te verantwoorden. De deadline hiervoor was 15 mei.
Heeft jouw school een aanvraag ingediend? Dan heb je enkele maanden langer de tijd om het watertappunt uit te kiezen, te installeren, in gebruik te nemen en facturen bij ons te declareren (scholen schieten gemaakte kosten voor). De school ontvangt dan 75% van de gemaakt kosten met een maximumbedrag van €2.000,-. Facturen indienen kan via het account van jouw school op Mijngezondeschool.nl.

Subsidie Jong Leren Eten-Lekker naar buiten! t/m 30 juni 2021

Scholen die voor schooljaar 2019-2020 de subsidie Jong Leren Eten toegewezen hebben gekregen, kunnen een jaar extra tijd krijgen om de activiteiten te bestellen via hun dashboard en deze uit te voeren. Dit betekent dat zij uiterlijk op 30 juni 2021 de activiteit uitgevoerd en verantwoord moeten hebben. De contactpersonen van de scholen ontvangen hierover binnenkort een bericht. Scholen die gebruik willen maken van de mogelijkheid tot uitstel, moeten dit actief aangeven en daarbij enkele vragen beantwoorden. Vragen over de subsidie ‘Lekker naar buiten!’? Kijk op de website van Jong Leren Eten of stuur een mail naar subsidiejle@gezondeschool.nl