Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

De school is meer dan een gebouw alleen

Vier tips om de buitenruimte een plek te geven bij nieuwbouw van een school

Kinderen moeten bewegen, het plein is meer dan stenen en een klimrek, onderwijs is meer dan een lokaal, buiten spelen is meer dan een speelkwartier, een school ontwerpen en realiseren gaat over meer dan vierkante meters. Het moet anders en wel nu! Dat stellen Product Markt Manager Kind & Natuur bij IVN Natuureducatie Vincent van der Veen en programmaleider Spelend Leren vanuit Jantje Beton Marlies Bouman. “Een kind heeft minder buitenruimte op school dan een vrije uitloop kip.”

Vier tips

Het duo heeft vier tips om de buitenruimte een plek te geven bij nieuwbouw van een school:

  • Vertaal kwaliteit van de buitenruimte in doelstelling voor de kadernota. Denk daarbij aan doelen rond klimaatadaptie en gezonde ontwikkeling van kinderen.
  • Bied scholen ondersteuning bij het opstellen van een ambitiedocument voor nieuwbouw waar de buitenruimte onderdeel van is.
  • Werk voor de business case met een ‘extended bouwbudget’ waarmee ook ruimte ontstaat om vanuit andere opgaven, zoals klimaatadaptatie of speelvoorzieningen, kosten te dekken en wellicht externe financiering van partners aan te trekken.
  • Vergeet niet om in de bouwfase werk met werk te maken en kinderen en ouders te betrekken.

Op de agenda krijgen

Van der Veen vult daarop aan: “Het gaat ook om de fase na de realisatie. Ik zie soms mooie pleinen bij oplevering die na een paar jaar verwaarloosd zijn. Onderhoud en beheer moeten onderdeel van de visie zijn en vertaald worden naar een meerjarenonderhoudsplan. In de gemeente Tholen is een VvE opgericht om het plein in stand te houden en te bestendigen. Je kunt een schoolplein ook een buurtfunctie geven of de speeltuin betrekken bij het beheer en toezicht.”

Bouman knikt instemmend: “Het is nu dwingend en urgent. Denk ook aan de breed motorische ontwikkelingen van kinderen; we moeten deze stoelgeneratie aanpakken.
Elke school die opgeleverd wordt en geen gezonde en groene buitenruimte heeft is een gemiste kans. Een school is veel meer dan een gebouw. Wanneer je een plein goed wilt vormgeven, doen behalve de school en gemeente ook andere partijen mee. Denk aan organisaties rond de aspecten toegankelijkheid, verkeersveiligheid en natuurlijk het groenbeheer zelf. Al die partijen hebben een belang en dat vraagt om een integrale opdracht waarbij de budgetten bij elkaar worden gelegd.”

De Brede School Tholen een inspirerend voorbeeld bij nieuwbouw

Op Tholen werd een oud ROC-pand omgevormd tot een Brede School. Door slimme verbindingen te maken met andere opgaven en fondsenwerving kon een natuurrijke oase voor spelen en leren gerealiseerd worden. De samenwerking met de Speeltuinvereniging maakt dat het plein ook na schooltijd beschikbaar is. Door middel van een VvE-constructie waar de gemeente ook in participeert is ook nagedacht over het beheer en onderhoud in de toekomst. Kijk voor meer informatie op www.bredeschooltholen.nl.

Op de site van IVN is het volledige interview met Vincent van der Veen en Marlies Bouman te lezen.