Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Enquête om gehoorschadepreventie op scholen in te richten

In Nederland heeft een op de zeven kinderen gehoorschade opgelopen door hard geluid. Deze gehoorschade is onomkeerbaar en heeft negatieve impact op onder meer (leer)prestaties en welzijn. VeiligheidNL wil daarom graag gehoorschadepreventie op scholen gaan inrichten. Daarom vragen ze docenten bovenbouw PO en onderbouw VO en intern begeleiders om een enquête in te vullen.

Met de antwoorden op de enquête hoopt VeiligheidNL inzicht te krijgen in de kennisbehoefte, wensen en randvoorwaarden rondom het voorkomen van gehoorschade. De gegevens en antwoorden worden uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt. De resultaten worden gebruikt om een advies op te stellen voor de inrichting van gehoorschadepreventie op scholen in de toekomst. VeiligheidNL verwerkt de data vertrouwelijk en anoniem. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer zeven minuten.