Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Gezondere levensstijl moet ook in gezondere schoolomgeving

Het is goed dat 44 hoogleraren, bestuursvoorzitters en medici oproepen om een gezondere leefstijl en preventie te verankeren in het onderwijs, maar daarbij moet de focus niet te veel op lessen liggen. Dat stelt Paul van der Velpen, directeur Publieke Gezondheid Gelderland Midden, in een reactie. Volgens hem moet er ook/vooral een gezonde schoolomgeving worden aangeboden.

In een reactie op een LinkedIn-post van Gezonde Leefstijl Op School over de oproep van de 44 licht hij toe wat hij daarmee bedoelt: “Elke dag 2x30 min bewegen op elke school, een gezonde schoolkantine, watertappunt op school, een rookvrij schoolplein, ziekteverzuimpreventie, implementeren van taakspel (advies Trimbosinstituut), huiswerkbegeleiding voor alle kinderen (en niet alleen voor kinderen van ouders die het kunnen betalen) etc.” Ook over het programma de Gezonde School is Van der Velpen kritisch: “Het zit goed in elkaar, maar… het bereikt slechts 1200 van de 6900 scholen én is te vrijblijvend. Scholen hoeven maar één van de vele vignetten te halen en ze kunnen zich al Gezonde School noemen. Je kunt volgens mij de situatie krijgen dat een school geen rookvrij schoolplein heeft maar wel de titel Gezonde School mag voeren omdat het een vignet heeft ten aanzien van voeding. Ik denk dat het goed zou zijn om het programma de Gezonde School verder te gaan uitbouwen. En binnen het programma Gezonde School kunnen natuurlijk scholen, binnen bepaalde grenzen, eigen keuzes maken. Maar dan wel kiezen voor effectieve programma’s.”

Van der Velpen krijgt bijval van Jeroen Deenik, onderzoeker en gezondheidspsycholoog bij GGz Centraal. “Een leergebied zie ik zelf ook breder dan een vak. Een omgeving waarin gezondheid gestimuleerd en ondersteund wordt is essentieel. We spreken daarom ook niet individuele scholen of leraren aan, maar het ministerie dat kan inzetten op zulke omgevingen. Landelijk en ongeacht welke gemeente, buurt, etc. Inzet op gelijke kansen en juist ondersteuning voor groepen die dat extra nodig hebben is essentieel.” Daarbij verwijst hij naar een blog dat hij samen met Karine van ’t Land voor Skipr schreef. Deenik pleit daarnaast voor een samenwerking tussen maatschappelijke partijen en (zorg)organisaties. Dat laatste valt in goede aarde bij huisarts Françoise Langens. Zij verzucht “weer het onderwijs?” en pleit ook voor samenwerking tussen kind/school/ sociaal domein en zorg. “Het is dusdanig complex en als we het weer op de schouders van het onderwijs leggen zijn we terug bij af. Kennis maakt nog niet dat je je gedrag verandert.” Mieke Spaans, Manager Communicatie, Strategie & Kennis in het Management Team van JOGG, steunt de oproep van Deenik en Langens: “Een integrale domeinoverstijgende aanpak; structureel in alle omgevingen waar kinderen veel komen.” Daarbij verwijst ze ook naar het Ambitieakkoord dat JOGG dit voorjaar presenteerde.

Reageren op dit bericht? Ga naar: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6687369583638155264/