Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Informatie voor leerling met psychische problemen

Veel leerkrachten hebben in de klas te maken met een leerling die psychische problemen heeft. Vijf procent van de kinderen heeft namelijk serieuze psychische problemen. Drie procent is daarvoor in behandeling bij een psycholoog, orthopedagoog of kinderpsychiater. Goed onderbouwde kennis daarover is belangrijk voor scholen.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt wetenschappelijke kennis praktisch toepasbaar voor scholen. Ze vullen de kennis van hun experts aan met waardevolle ervaringskennis van ouders, én uit het onderwijs. Dit doen zij samen met onderwijsdeskundigen van het NCOJ (project Leer-Kracht). U vindt hier betrouwbare informatie over psychische klachten bij kinderen en jongeren en praktische handvatten voor begeleiding in de klas.

Psychische problemen op school

Wat zijn psychische problemen?

Rol van de leerkracht en de school

Diagnostiek is teamwork

Passend onderwijs

Samenvatting

Een kind in de klas met...

… een psychisch probleem

ADHD

Angst

Autisme

Depressie

Gedragsstoornissen (ODD/CD)

Trauma