Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Interventies tegen obesitas bij jongeren nauwelijks effectief

Interventies tegen obesitas hebben over het algemeen een klein effect. Dat is de conclusie van Annita Kobes, die op 17 juni op dit onderwerp promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Obesitas bij jonge mensen is een van de grootste mondiale problemen van de 21ste eeuw. Veel interventies beogen het verminderen en voorkomen van (ernstig) overgewicht bij deze groep. Vaak zijn ze gericht op het individu en leggen ze de focus op individueel eet- en beweeggedrag.

Vier studies

In vier studies evalueert Kobes de impact van interventies en omgevingsfactoren op kinderobesitas en hun relatie daarmee.

  1. In de eerste studie geeft zij een samenvatting van de effectiviteit van obesitas-gerelateerde leefstijlinterventies.
  2. In de tweede studie wordt de relatie onderzocht tussen het voedingspatroon en gewicht van heel jonge kinderen enerzijds en het sociale netwerk van moeders anderzijds.
  3. De derde studie is een evaluatie van de grootste overgewichtaanpak in Nederland, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).
  4. In de vierde studie onderzoekt Kobes of er een verband is tussen het aantal overgewicht-gerelateerde wetten in Amerikaanse staten en het aantal jongeren met overgewicht.

Gezamenlijk geven deze studies een analyse van de relevante interventies en factoren die gerelateerd zijn aan het voorkomen en verminderen van obesitas onder kinderen en jongeren.

Klein effect interventies

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn dat interventies over het algemeen een klein effect hebben. Bovendien is het maar de vraag is of dat effect werkelijk iets verandert: een kind met 10 kg overgewicht kan door een interventie 2 kg afvallen, maar heeft dan nog steeds overgewicht. Dit proefschrift laat ook het belang zien van allerlei verschillende factoren op verschillende niveaus: het wel of niet krijgen van overgewicht hangt af van het gezin waarin je opgroeit (onder meer het opleidingsniveau van ouders), maar ook van de buurt waarin je huis staat (afstand tot fastfoodrestaurants) of zelfs het land waar je woont.

Klik hier voor het proefschrift.