Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Naar school met aanhoudende lichamelijke klachten

Aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) zijn lichamelijke klachten die jongeren langere tijd kunnen hebben en hun dagelijks leven beïnvloeden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren met deze klachten naar school blijven gaan? En welke ondersteuning kun je als professional daarbij geven? Het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Ingrado deden een praktische verkenning naar wat jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten helpt om naar school te blijven gaan. Daarbij is ook bekeken hoe de samenwerking met de jongeren, ouders en professionals in en rond de school in de praktijk vorm kan krijgen.

Moeilijk om naar school te gaan

Het hebben van aanhoudende lichamelijke klachten betekent niet automatisch dat jongeren niet naar school kunnen. Soms hebben ze wel wat aanpassingen op school nodig. Uit de ervaringen van jongeren en hun ouders blijkt dat de klachten invloed kunnen hebben op hun dagelijks leven. Soms missen ze lessen op school of een deel van de lesstof. Ook kan het contact met hun medeleerlingen eronder lijden. Daardoor kunnen zij zich eenzaam voelen. Met deze handreiking vragen de auteurs Ellen Donkers (NJi), Mariës Zegers (NJi), Mark Weghorst (NCI) en Henrie Mastwijk (Ingrado) daarom vooral aandacht voor jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten die het moeilijk maken om naar school te gaan.

Infographic

Naast de handreiking is er ook een infographic. Daarin staat aangegeven wat je kunt doen in de klas, wat voor individuele leerlingen en hun ouders en wat op en rond de school in samenwerking met andere professionals, jongeren en ouders.

In de klas

1 Besteed aandacht aan stress, emoties en lichamelijke klachten

2 Betrek medeleerlingen

Voor individuele leerlingen

1 Neem klachten serieus en luister naar jongeren en hun ouders

2 Ga vroeg in gesprek over ziekmeldingen

3 Werk samen met de ouders

4 Stimuleer aanwezigheid

Op en rond de school i.s.m. andere professionals, jongeren en ouders

1 Richt je op multidisciplinaire samenwerking in en rond de school

2 Zorg voor maatwerk in de schoolgang

Voor wie

De handreiking is vooral bedoeld voor mentoren en ondersteuningsco­ördinatoren in het voortgezet onderwijs, jeugdartsen en leerplichtambtenaren die samen willen werken aan de schoolaanwezigheid van jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten. Ook de afstemming met specialisten uit de medische wereld en de jeugdhulp die daarvoor nodig kan zijn, komt aan bod.

Download de publicatie.

Download de infographic.