Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Nieuwe ronde Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2020 -202

Van maandag 9 maart t/m maandag 20 april 2020 kunnen scholen zich inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Het Ondersteuningsaanbod geeft een school een steuntje in de rug om te werken aan Gezonde School.

Voor het schooljaar 2020-2021 is er ruimte voor toekenning aan 530 schoollocaties uit het PO, VO en MBO. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage, scholing en begeleiding en advies van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst. Het Ondersteuningsaanbod Gezonde School kan worden aangevraagd voor de thema’s Voeding, Bewegen en sport, Welbevinden, Roken-, alcohol- en drugspreventie, Fysieke veiligheid en Milieu en natuur.

Voor het thema Relaties en seksualiteit is nu een aparte regeling beschikbaar. In het voorjaar van 2020 kunt u een aanvraag doen voor deze Stimuleringsregeling Gezonde Relaties en Seksualiteit.