Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Nieuwe ronde stimuleringsregelingen voor een gezonde leefstijl 

Van 4 maart tot en met 15 april 2024

Van 4 maart tot en met 15 april 2024 kunnen scholen in het primair, gespecialiseerd en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs verschillende stimuleringsregelingen aanvragen bij Gezonde School. 

Met de stimuleringsregeling ontvangt een school een geldbedrag en advies en ondersteuning van een Gezonde Schooladviseur. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor taakuren van een Gezonde Schoolcoördinator, voor de inzet of aanschaf van een activiteit of als bijdrage in de kosten voor deelname aan de post-hbo opleiding Specialist Sportieve en Gezonde School.

Vier stimuleringsregelingen

In deze ronde gaat het om vier stimuleringsregelingen:

Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2024

Wil je een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend maken? Vraag dan het ondersteuningsaanbod Gezonde School aan via Mijngezondeschool.nl. Met behulp van het ondersteuningsaanbod en de Gezonde School-aanpak maakt jouw school een vliegende start met een gezondheidsthema of zorg je voor een extra slag hierop!

Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

Aandacht voor relaties en seksualiteit is al vanaf jonge leeftijd belangrijk. Zowel thuis als op school. Hierdoor krijgen kinderen en jongeren op tijd informatie over onderwerpen als gezonde relaties, fijn en veilig vrijen en grensoverschrijdend gedrag. Ook durven zij vragen te stellen over seksuele en genderdiversiteit, sexting, wensen en grenzen. Dit draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling. De stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit is erop gericht om scholen die aandacht willen besteden aan het thema Relaties en seksualiteit te stimuleren en ondersteunen.

Stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken

Een stimuleringsregeling speciaal voor het mbo. Studenten zijn de werkenden van de toekomst. En in de toekomstige arbeidsmarkt staat duurzame inzetbaarheid centraal. Hoe bereid je jouw studenten daarop voor? Door ze bewust te maken van het belang van vitaal werknemerschap en hun eigen duurzame inzetbaarheid. Het mbo heeft hierin een belangrijk rol, samen met het werkveld. Met als ultiem doel: een leven lang gezonde en veilige arbeidsparticipatie van toekomstige beroepsbeoefenaars!

Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten!

Met leerlingen of studenten moestuinieren, koken of op excursie om over voeding te leren? Dat kan met de stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! van het programma Jong Leren Eten. Jong Leren Eten wil scholen stimuleren om leerlingen en studenten van alles bij te brengen over voeding. Scholen kunnen daarvoor jaarlijks een stimuleringsbijdrage aanvragen van maximaal € 2.000 per locatie.