Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Subsidie Watertappunten

Inschrijving derde ronde opent op 8 maart 2021

Alle scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, het voorgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland kunnen gebruikmaken van de derde ronde van de subsidie Watertappunten 2021 voor de aanschaf en realisatie van een nieuw watertappunt. Alleen bij sprake van over-inschrijving maakt de subsidie Watertappunten gebruik van criteria die zijn opgesteld door een selectiecommissie. Hierbij speelt de volgorde van registratie voor de regeling geen rol.

Ronde 3 betreft een verkorte ronde. Hierom vraagt de subsidie Watertappunten u om goed na te gaan of u daadwerkelijk overgaat tot realisatie van een watertappunt na toekenning. Het streven is om zoveel mogelijk scholen te ondersteunen met een financiële tegemoetkoming bij plaatsing.

De inschrijving voor de derde ronde van de subsidie Watertappunten loopt van 8 maart tot en met 19 april 2021. In de tweede week van mei informeert subsidie Watertappunten scholen over de toekenningen.

Over de subsidie Watertappunten

De subsidie Watertappunten is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord. JOGG, het Voedingscentrum en het programma Gezonde School voeren de regeling uit. Het bevorderen van een gezonde leefstijl is het uitgangspunt, het drinken van kraanwater draagt hieraan bij.

Kraanwater en Gezonde School

Scholen die het themacertificaat Voeding van Gezonde School willen behalen, moeten een hygiënische watervoorziening hebben waar leerlingen, studenten en medewerkers water kunnen tappen. Een watertappunt op het schoolplein of in het schoolgebouw (bijvoorbeeld in de kantine) is dus een mooi opstapje om te werken aan het Gezonde School-thema Voeding.