Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

50.000 basisschoolkinderen doen mee aan eerste IVN Week van de Natuur

Thema eerste editie: Vrienden voor het leven

IVN Natuureducatie organiseert van 10 tot en met 16 juni de eerste editie van de Week van de Natuur voor basisscholen. Zo’n 50.000 leerlingen van bijna 1000 scholen leren iedere dag iets nieuws over veelvoorkomende dieren en planten, zoals de koolmees en de brandnetel. Het thema van de speciale natuurweek is ‘Vrienden voor het leven’ met als achterliggende gedachte dat kinderen die veel over de natuur weten ook beter voor die natuur gaan zorgen. "En dat is hard nodig in een tijd waarin het met veel soorten niet goed gaat," aldus projectleider Vincent van der Veen.

Tal van onderzoeken tonen al jaren aan dat de biodiversiteit achteruit holt en onlangs werd duidelijk dat meer dan de helft van de basisschoolkinderen in Nederland zich niet of nauwelijks verbonden voelt met de natuur. Dat nu zo’n 1000 scholen meedoen met de eerste editie van de Week van de Natuur is wat IVN betreft een duidelijk signaal naar het nieuwe kabinet dat de kwaliteit van natuuronderwijs omhoog moet. “Het onderwijs wordt nu uitgehold tot alleen maar aandacht voor rekenen en taal. Maar we willen niet dat leerlingen alleen maar kunnen uitrekenen wanneer de wereld vergaat; we willen dat met elkaar ook voorkomen.”


Buiten op avontuur

IVN hoopt met de Week van de Natuur het belang van natuuronderwijs meer op de kaart te zetten. Kinderen die veel weten over de natuur en regelmatig in de natuur zijn, gaan er meer van houden en op latere leeftijd ook beter voor zorgen. In de Week van de Natuur, bedoeld voor groep 4 t/m 7, wordt dan ook volop naar buiten gegaan. Deelnemende scholen hebben een lespakket ontvangen, waarmee ze iedere dag op het schoolplein of in de buurt aan de slag kunnen. Vooral het ontdekkend leren en zelf op avontuur gaan – wat kruipt er eigenlijk onder die tegel? - staan centraal. Van der Veen: “Leren over de natuur moet vooral buiten plaatsvinden. Een echt koolmeesje maakt veel meer indruk dan eentje in een boekje.”

Wat vliegt er door de lucht? Wat kruipt er onder de grond? Wat leeft er boven de grond? En wat vind je in het water? Aan de hand van deze thema’s zullen leerlingen zich tijdens de Week van de Natuur verwonderen over enkele dieren en planten in de Nederlandse natuur. IVN werkt hierin samen met het programma Vroege Vogels (BNNVARA), dat met het initiatief ‘Expeditie 10’ eenzelfde doel voor ogen heeft: zoveel mogelijk leerlingen in contact laten komen met dieren en planten die bij hen in de buurt leven om zo de liefde voor de natuur te doen aanwakkeren.

IVN heeft een speciale themapagina over de Week van de Natuur. Daarop kunnen scholen zich aanmelden en staat een programma. Ook zijn er antwoorden op veelgestelde vragen.