Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

5000 euro van IVN en Jantje Beton voor 10 scholen om schoolplein groen en speels te maken

De 10 basisscholen die van IVN en Jantje Beton 5.000 euro ontvangen om hun schoolplein groener en uitdagender te maken, zijn bekend! Vanaf juni konden basisscholen zich bij IVN en Jantje Beton aanmelden om hiervoor in aanmerking te komen. De oproep resulteerde in korte tijd tot 160 reacties. Eén voor één allemaal scholen die zeer gemotiveerd zijn om álle leerlingen op een groen en speels schoolplein te laten spelen en leren.

Winnende scholen

De winnende scholen zijn:

  • CSN SO Rijksweg – Maastricht
  • De Klaver Carnisse – Rotterdam
  • IKC Carrousel – Zevenaar
  • Jenaplanschool – Vlaardingen
  • Kindcentrum de Startbaan – Soesterberg
  • OBS Rubenshof – Oosterhout
  • PCOB Schoter Duijn – Den Helder
  • SO De Windroos – Oldenzaal
  • St. Eustatius Seventh-day Adventis School – St. Eustatius
  • Sterrenschool het Universum – Almere

De grote belangstelling voor de financiële steun heeft tot gevolg gehad dat er op basis van loting een selectie gemaakt moest worden. Alle deelnemende scholen hebben inmiddels bericht over de uitslag ontvangen. Met de groep ‘winnaars’ gaan we aan de slag om hun prachtige ideeën – van modderkeuken tot schaduwplek of de aanleg van speelheuvels – tot uitvoering te brengen.

Met de toekenning geven Jantje Beton en IVN Natuureducatie de scholen een extra zetje om een hun groene schoolplein te verbeteren of te realiseren. Met dank aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de financiering van de plannen en ideeën van de scholen.

‘Niet gamen, maar lekker naar buiten’

Uit de 160 inzendingen blijkt des te meer dat op veel schoolpleinen niet de uitdaging en ruimte wordt geboden om kinderen lekker te laten spelen in het groen. En dat terwijl de vertegenwoordigers namens de scholen steeds vaker zien dat de motoriek bij kinderen achteruitgaat. Ook neemt volgens hen de sociale interactie en het gebruiken van de fantasie af door de toename van het schermgebruik in de vrije uurtjes buiten schooltijd. Een van de winnende scholen verwoordt hun visie kort en krachtig in: ‘Niet gamen, maar lekker naar buiten’.

Ook dorpsscholen dromen van een groen, aantrekkelijk schoolplein

De deelnemende scholen in de grote steden geven aan dat een uitdagend, openbaar schoolplein voor alle kinderen – en specifiek de kinderen die opgroeien in armoede – zó belangrijk is. Bij een grote groep kinderen is thuis weinig tot geen buitenruimte en ontbreekt vaak het geld voor sport of andere hobby’s. Het plein is dus dé plek om wel samen te spelen en te bewegen.
De dorpsscholen die kans wilden maken op de toekenning zitten ook te springen om een aantrekkelijk schoolplein omdat er vaak helemaal geen speelplekken of sportvoorzieningen zijn. In veel dorpen speelt – naast de afstand naar een verenigingen – armoede helaas ook vaak een belemmering voor deelname aan sport of hobby’s. Het schoolplein is dus vaak de enige plek om met andere kinderen te spelen en te bewegen.

Initiatiefnemers Jantje Beton en IVN Natuureducatie

Jantje Beton en IVN natuureducatie werken toe naar een aanpak om scholen structureel te ondersteunen bij de inrichting en inzet van het schoolplein voor spelen, bewegen en leren. De grote hoeveelheid reacties van de scholen laat zien wat de behoefte en urgentie hiervan is. Ze werken samen met gemeenten, provincies en de landelijke overheid om meer scholen financieel en inhoudelijk te kunnen steunen en zo hun toekomstige schoolplein zo groen en speels mogelijk in te richten.